ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.195 din 22 decembrie 2005
privind protecția mediului
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.239/2010 al ministrului administrației și internelor privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.140/2015)
art. 89 lit. b)
  H.G. nr.1.219/2010 privind aprobarea plății contribuției României pentru anul 2010 la bugetul Fondului general de bază pentru bugetul operațional al Convenției de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003
art. 75 lit. o) și q)
  H.G. nr.11/2011 privind aprobarea plății contribuției financiare a României la bugetul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pe anii 2010 și 2011
art. 75 lit. o) și q)
  Decizie nr.410/2012 a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în sistemul administrației penitenciare
art. 84 lit. b)


Marți, 18 iunie 2024, 06:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.