ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.195 din 22 decembrie 2005
privind protecția mediului
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
  O. nr.1.294/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru verificarea și aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație (abrogat prin O. nr.1.014/2023)
  O. nr.239/2010 al ministrului administrației și internelor privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor (abrogat prin O. nr.140/2015)
  H.G. nr.57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei


Marți, 25 iunie 2024, 09:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.