LEGE nr.7 din 11 ianuarie 2006
privind statutul funcționarului public parlamentar
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.7 din 11 ianuarie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 307/2000
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Publicare: M.Of. nr. 35/16 ian. 2006 text
Republicare: M.Of. nr. 345/25 mai. 2009 text
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
  L. nr.383/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar (abrogata prin L. nr.330/2009)
  L. nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.303/2004 privind statutul magistraților (abrogata prin L. nr.303/2022)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.10/2006 pentru promulgarea Legii privind statutul funcționarului public parlamentar
Modificată: O.U.G. nr.2/2006 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
- aplicarea prevederilor L. nr.7/2006 se suspendă până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv
  L. nr.120/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 88/2006 și introduce art. 71
  L. nr.221/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
- modifică art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2), art. 11 alin. (1) lit. e), art. 18 alin. (1), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a), art. 38 alin. (4), art. 53 lit. d), art. 67, art. 72 alin. (7), art. 89 alin. (5), anexa; introduce alin. (3) la art. 4, alin. (21) la art. 5, alin. (4) la art. 9, alin. (11) și (12) la art. 11, art. 111, alin. (4) și (5) la art. 17, alin. (11) la art. 46, alin. (3) la art. 79
dispune republicarea
  L. nr.287/2007 pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar
- modifică art.77
  L. nr.113/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
- modifică art. 5 alin. (21), art. 71, art. 22 alin. (2), art. 27 alin. (1), art.71 alin. (1), art. 72 alin. (5); introduce alin. (2) și (3) la art. 41, art. 731, art. 732, art. 911; abrogă art. 17 alin. (4) și (5)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 345/25 mai. 2009 text
Modificată: L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, art. 74-77, art. 80, art. 81, art. 96
  L. nr.284/2010 LEGE - CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (abrogata prin L. nr.153/2017)
- modifică art. 9, art. 10 alin. (1) lit. c), art. 41 alin. (3); introduce alin. (3) la art. 23, alin. (2) și (3) la art. 25
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 68 lit. f); abrogă art. 68 lit. e)
dispune republicarea
  L. nr.215/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
- modifică art. 93 alin. (5), art. 94 alin. (1); introduce art. 731
  O.U.G. nr.59/2017 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
- modifică art. 731 alin. (5)
Referită de: Decizie nr.50/2018 DECIZIA nr. 50 din 18 iunie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 94
Modificată: L. nr.126/2020 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
- introduce alin. (11) la art. 10
Referită de: Decizie nr.80/2022 DECIZIA nr. 80 din 5 decembrie 2022 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
- art. 731 alin. (13)
Modificată: L. nr.10/2023 pentru modificarea anexei nr. VIII la Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
- modifică art. 12 alin. (3) si art. 94; introduce art. 581, alin. (11) la art. 62 si anexa nr. 2
  L. nr.282/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu si a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
- modifică art. 73, art. 731 alin. (3), art. 731 alin. (7), art. 731 alin. (9), (10), (11) si (13) si art. 93 alin. (5); introduce alin. (31) la art. 731, art. 98 si anexele nr. 3 si 4; abrogă art. 731 alin. (2), art. 731 alin. (4) si art. 731 alin. (8) - la data de 1 ianuarie 2024


Duminică, 16 iunie 2024, 21:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.