ORDIN nr.1 din 11 ianuarie 2006
al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2006

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1 din 11 ianuarie 2006
Emitent: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Index:Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei- A.N.R.E.: - tarife percepute în anul 2006, aprobare
Publicare: M.Of. nr. 64/24 ian. 2006
Temei legal:
  O.G. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat (abrogata prin L. nr.325/2006)
art. 11 alin. (2)
  L. nr.318/2003 LEGEA energiei electrice (abrogata prin L. nr.13/2007)
art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (6) și (7)
  O. nr.1/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind analiza proiectelor investiționale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie
art. 17 din Regulament
  H.G. nr.540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice (abrogat prin H.G. nr.713/2013)
art. 11 și 12 din Regulament
  H.G. nr.1.816/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (abrogat prin H.G. nr.410/2007)
art. 16 din Regulament
  O. nr.54/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agenților economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic (abrogat prin O. nr.24/2007)
art. 41 din Regulament
  O. nr.55/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic (abrogat prin O. nr.25/2007)
art. 73 din Regulament
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.20/2001 pentru aprobarea Procedurii de întocmire a Raportului financiar de către titularii de licențe (abrogat prin O. nr.59/2008)
  O.G. nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat (abrogata prin L. nr.325/2006)
  L. nr.318/2003 LEGEA energiei electrice (abrogata prin L. nr.13/2007)
  O. nr.1/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind analiza proiectelor investiționale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie
  H.G. nr.1.816/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (abrogat prin H.G. nr.410/2007)
  H.G. nr.1.823/2004 pentru majorarea gradului de deschidere a pieței de energie electrică
Functie pasiva:
Încetare valabilitate: O. nr.2/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2007


Marți, 30 mai 2023, 11:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.