ORDIN nr.42 din 16 ianuarie 2006
al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.42 din 16 ianuarie 2006
Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
În vigoare: nu: abrogat
Index:Conducători auto: - pregătire profesională inițială și continuă, condiții Transporturi rutiere: - conducători auto, pregătire profesională inițială și continuă, condiții
Publicare: M.Of. nr. 79/27 ian. 2006
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.548/2008 al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 42/2006 privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto și a anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere
  O. nr.40/2014 al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 42/2006 privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto (abrogat prin O. nr.1.214/2015)
Abrogat: O. nr.1.214/2015 al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere


Joi, 23 martie 2023, 00:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.