ORDONANȚĂ nr.28 din 26 ianuarie 2006
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.28 din 26 ianuarie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.266/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 407/2006
Cu functie: de modificare
Index:Instituții: - financiare nebancare, activități permise, interdicții
Publicare: M.Of. nr. 89/31 ian. 2006
Functie activa:
Modifică: L. nr.129/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
- modifică art. 24 alin. (2) lit. f)
  O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- modifică art. 1 alin. (3), art. 2 lit. g) și r)
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
- modifică art. 3 alin. (1); introduce alin. (3) și (4) la art. 2, alin. (11) la art. 3
  O.G. nr.29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
- modifică corespunzător art. IV alin. (8)
  O.U.G. nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale
- modifică art. 8 alin. (2)
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
- modifică art. 31 alin. (6); introduce alin. (41) la art. 31
  L. nr.389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, acționând în calitate de agenție de implementare a Facilității Globale de Mediu, privind finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităților naturale și pregătirea pentru situații de urgență, semnate la București la 26 mai 2004
- modifică art. 2 alin. (1)
  O.G. nr.10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
- modifică art. 23 alin. (1); introduce alin. (11) la art. 23 și alin. (2) la art. 35
  L. nr.56/2005 privind aprobarea Contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004
- modifică art. 2 alin. (3) și (4), art. 3 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1); introduce alin. (21) la art. 2, alin. (11) la art. 3
dispune republicarea
  O.U.G. nr.48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în sectorul bugetar
- modifică art. 3 alin. (2)
  O.G. nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
- introduce art. 7 la secțiunea a 4-a a cap. I
  O.G. nr.53/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar și al contabilității publice
- modifică art. 1
  O.U.G. nr.179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
- introduce art. IV1
  L. nr.379/2005 LEGEA bugetului de stat pe anul 2006
- suplimentează nr. maxim de posturi pentru Academia Română și pentru Min. Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor
  O.U.G. nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
- modifică art. 4 alin. (1), art. 7, art. 9; introduce alin. (5) la art. 4
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.266/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
- modifică art. 4 lit. a) și h), art. 6, art. 7 alin. (3), art. 8, art. 9 lit. c) și d), art. 10, art. 11 lit. b), art. 12 partea introductivă și lit. a), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (2) și (4), art. 16, art. 18 alin. (1), art. 23 alin. (2) partea introductivă și lit. g), art. 25 alin. (1), art. 28 alin. (2), art. 28 alin. (4) lit. d), art. 29 alin. (1), art. 32, art. 33, art. 37 alin. (1), art. 42 alin. (2), art. 45 alin. (1), art. 46, art. 52 alin. (2) lit. d), art. 55, titlul cap. VIII, art. 56 alin. (2), art. 59, art. 60 alin. (1), art. 61 alin. (5), art. 63 alin. (1) și (3), art. 66 alin. (2) și (3), art. 67, art. 70 alin. (3), art. IV din secț. a 3-a a părții a II-a, art. XVI pct. 3 din secț. a 13-a a părții a II-a; introduce lit. e1) la art. 7 alin. (1), alin. (3) la art. 25, art. 581, alin. (3) la art. 60, alin. (6) la art. 61, alin. (11) la art. 62, alin. (11) și (31) la art. 63, alin. (21) și (4) la art. 66, titlul III1 cu art. 751, secțiunea a 14-a cu art. XVIII după art. XVII a secț. a 13-a a părții a II-a; abrogă art. 28 alin. (4) lit. e), art. 69 alin. (2)
Modificată: L. nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
- abrogă titlul I al părții I cu art. 1-72
  O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. 78


Luni, 27 martie 2023, 16:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.