ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.13 din 22 februarie 2006
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.13 din 22 februarie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.198/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 251/2006
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 185/27 feb. 2006
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală
- abrogă Ordonanța de urgență, cu excepția dispozițiilor privind drepturile dobândite de personalul Agenției SAPARD potrivit O.U.G. nr. 14/2003
  L. nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (abrogata prin O.U.G. nr.23/2008)
- abrogă art. 10 lit. e)
  H.G. nr.155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (abrogat prin H.G. nr.385/2007)
- modifică anexa nr. 2
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.198/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (abrogata prin O.U.G. nr.41/2014)
- modifică art.5 alin.(2) lit.a)-g), art.10 alin.(2); introduce alin.(3) la art.13
Modificată: O.U.G. nr.65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (abrogata prin O.U.G. nr.41/2014)
- modifică art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (2) ; introduce alin. (4) la art. 5, alin. (21) și (22) la art. 10, alin. (4) și (5) la art. 10, art. 111, art. 112
dispune republicarea
  O.G. nr.15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
- modifică art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 3 alin. (2) lit. b), art. 5 alin. (1) și (3)
  L. nr.369/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea absorbției sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și prin Fondul European pentru Pescuit
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 15/2009 și abrogă art. 6
  O.U.G. nr.104/2011 pentru modificarea art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (abrogata prin O.U.G. nr.41/2014)
- modifică art. 12
  O.G. nr.24/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD (abrogata prin O.U.G. nr.41/2014)
- modifică art. 4; introduce alin. (21) la art. 1, lit. f) la art. 3 alin. (2), alin. (5) la art. 5, alin. (4) la art. 13; abrogă art. 10 alin. (3)
  L. nr.220/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit prin reorganizarea Agenției SAPARD (abrogata prin O.U.G. nr.41/2014)
- aprobă O.G. nr. 24/2012 și introduce art. 131
Abrogată: O.U.G. nr.41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 02:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.