LEGEA nr.51 din 8 martie 2006
serviciilor comunitare de utilități publice
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.51 din 8 martie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 513/2005
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la un an de la data publicării, cu excepția prevederilor art. 42 alin. (7)
Publicare: M.Of. nr. 254/21 mar. 2006
Republicare: M.Of. nr. 121/5 mar. 2013
Functie activa:
Abrogă: L. nr.326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală
- la data de 21 martie 2007
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.9/2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.326/2001
- la data de 21 martie 2007
L. nr.371/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2002 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
- la data de 21 martie 2007
O.G. nr.65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
- la data de 21 martie 2007
L. nr.506/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
- la data de 21 martie 2007
  H.G. nr.373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală A.N.R.S.C
- la data de 21 martie 2007
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.049/2002 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.
- la data de 21 martie 2007
H.G. nr.437/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C
- la data de 21 martie 2007
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.306/2006 pentru promulgarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice
Modificată: O.U.G. nr.13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
- modifică art. 1, art. 2 lit. a), e) și g), art. 3 alin. (1) și (5), art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit.g), art. 8 alin. (2) lit. c), d) și h), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10, art. 12 partea introductivă, art. 13 alin. (4) și (5), art. 14 alin. (1) și (4), art. 15 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (1), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. e), art. 23 alin. (3) și (4), art. 24 alin. (1), art. 25, art. 29 alin. (1)-(6), art. 30, art. 31, art. 32 alin. (2)-(4), art. 33 alin. (4)-(7), art. 36 alin. (2) lit. a) și i), art. 37 alin. (1) și (3), art. 39 alin. (1)-(3), art. 41 alin. (2) lit. c) și h), art. 43 alin. (5), (6) și (8), art. 44 alin. (2) lit. b) și alin. (4), art. 47, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (2), art. 51 alin. (3); introduce lit. g1) la art. 2, lit. d1) la art. 8 alin. (2), lit. d1) la art. 12, lit. g1) la art. 13 alin. (2), alin. (9) la art. 16, art. 311, alin. (11) la art. 34, alin. (41) la art. 41, alin. (21) la art. 44, alin. (11) și (12) la art. 49, alin. (31) la art. 51; abrogă art. 3 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 40 alin. (2); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "asociație de dezvoltare comunitară" cu sintagma "asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice"
dispune republicarea
  L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- modifică art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (7); abrogă art. 15 alin. (3) și (4)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 46
dispune republicarea
  L. nr.204/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 13/2008 și modifică art. 1 alin. (2) partea introductivă, alin. (3), alin. (4) lit. j), art. 2 lit. a), e), g), g1), art. 3 alin. (1) și alin. (5) lit. a)-d), art. 8 alin. (1), alin. (2) lit. d) și d1), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 10 alin. (3), (4) și (6) lit. a)-c), art. 10 alin. (8), art. 12 partea introductivă și lit. d1), art. 13 alin. (1) și (4), art. 14 alin. (1) și (4), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) și (8), art. 21 alin. (2) lit. d) și alin. (3), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) partea introductivă și lit. b) și alin. (2), art. 29 alin. (2) lit. a)-c), art. 30 alin. (1), (3), (6), (7), (9), (10), (11) și (12), art. 31 alin. (1), art. 311 alin. (1) lit. b), art. 32 alin. (3) și (4), art. 33 alin. (4), art. 34, art. 38 alin. (1), art. 43 alin. (8), art. 44 alin. (21) și (4), art. 47 alin. (4) lit. c) și e) și alin. (6), art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) și (12); introduce lit. r) la art. 2, alin. (11) la art. 8, alin. (61) la art. 10, alin. (9) la art. 10, lit. i1) la art. 20 alin. (1), alin. (21) la art. 29, alin. (15) la art. 30, lit. a1) la art. 47 alin. (1), lit. c1) și h) la art. 47 alin. (4), alin. (32) la art. 51; abrogă art. 13 alin. (2) lit. d)
Republicare: M.Of. nr. 121/5 mar. 2013
Modificată: O.U.G. nr.68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (5)-(7) la art. 11
Vezi si: D.C.C. nr.442/2015 DECIZIA nr. 442 din 10 iunie 2015 referitoare la obiecția de ne constituționalitate a dispozițiilor Legii pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
Modificată: L. nr.265/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014
  L. nr.313/2015 pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
- modifică art. 5 alin. (2) și art. 10 alin. (8)
  O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice
- modifică art. 2 lit. e) și f), art. 3 alin. (4), art. 8 alin. (3) lit. d), art. 9 alin. (2) partea introductivă, art. 10 alin. (4) , art. 23 alin. (1) lit. a), art. 24 alin. (1) lit. b), art. 24 alin. (2), art. 28 alin. (2), (5) și (6), art. 29, art. 30 alin. (1), art. 32 alin. (3), art. 33 alin. (1) și (6), art. 38 alin. (1) lit. a), art. 38 alin. (2), (4) și (6), art. 40 partea introductivă și lit. a), b) și d), art. 47 alin. (4) lit. c), art. 49 alin. (3), art. 51 alin. (4) și art. 52; introduce alin. (21) și (22) la art. 28 și lit. c1) la art. 47 alin. (4); abrogă art. 31, art. 33 alin. (5), art. 35 alin. (1), art. 38 alin. (3), (5) și (7) și art. 39
  L. nr.225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
- modifică art. 1 alin. (2) lit. d), art. 1 alin.(2) lit. h), art. 1 alin. (3), art. 1 alin. (4) partea introductivă, art. 1 alin. (4) lit. h) - j) și l) , art. 2 lit. a), art. 2 lit. e), g), h), j), k) o)-r) , art. 3 alin. (1) și (3), art. 4 alin. (1), art. 5, art. 6 partea introductivă, art. 7 alin. (1) partea introductivă, art. 7 alin. (1) lit. b) - d), art. 7 alin. (2) partea introductivă , art. 7 alin. (2) lit. a) și c), art. 8 alin. (1), art. 8 alin.(3) partea introductivă, art. 8 alin. (3) lit. c), art. 8 alin. (3) lit. e), g), j) și k), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 9 alin. (1) lit. a) și h), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 10 alin. (1), (4) și (5), art. 11 alin. (4) lit. g), art. 12 lit. e), art. 13 alin. (2) lit. a), art. 13 alin. (2) lit. h), art. 13 alin. (5), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17, art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (3) și (4), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (1) lit. e), art. 20 alin. (1) lit. o) și p), art. 21 alin.(1) partea introductivă,art. 21 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (2), art.22 alin. (1), art. 22 alin. (3) și (5), art. 23 alin. (1) lit. b), art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (1) partea introductivă, art. 24 alin. (1) lit. a), art. 25 alin. (5), art. 27, art. 28 alin. (3) și (4), art. 29 alin. (10) și (11), art. 30 alin. (1), (2) și (5), art. 33 alin. (2), (3) și (7), art. 36 alin. (4), art. 37 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. a) și b), art. 38 alin. (2), art. 40 lit. c), art. 41 alin. (2) lit. b), art. 42 alin. (1) partea introductivă, art. 42 alin. (1) lit. a) și c), art. 42 alin. (3) și (4), art. 42 alin. (6) partea introductivă, art. 42 alin. (7) și (9), art. 43 alin. (1), art. 43 alin. (2) partea introductivă și lit. d), art. 43 alin. (4) - (8), art. 44 alin. (2) lit. d), art. 47 alin. (1) lit. b), art. 47 alin. (4) lit. d), art. 47 alin. (4) lit. e) și f), art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (1), art. 52; introduce lit. t) - w) la art. 2, lit. d1) și d2) la art. 8 alin. (3), lit. h) la art. 9 alin. (2), alin. (51) la art. 10, , alin. (11) la art. 10, lit. a1) la art. 11 alin. (4), alin. (11) la art. 14, lit. h1) la art. 20 alin. (1), lit. f) la art. 21 alin. (1), alin. (5) și (6) la art. 21, alin. (11) la art. 22, alin. (12) și (14) la art. 29, alin. (61)la art. 42, alin. (21) la art. 44, art. 461, lit. d) la art. 47 alin. (2), lit. f) la art. 47 alin. (3), lit. d1) la art. 47 alin. (4), alin. (41) la art. 51, art. 521; abrogă art. 1 alin. (2) lit. g), art. 2 lit. c), art. 8 alin. (4), art. 11 alin. (5) - (7), art. 13 alin. (2) lit. b), c), d) și g), art. 20 alin. (1), lit. c) și d), art. 20 alin. (1) lit. j) m) și n), art. 21 alin. (1) lit. d) și e), art. 29 alin. (3), art. 36 alin. (1), art. 44 alin. (2) lit. f), art. 46, art. 47 alin. (4) lit. i), art. 50 alin. (1), (2) și (4); în tot cuprinsul legii, sintagma „asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice” se înlocuiește cu sintagma „asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice”, iar sintagma „comunitate locală” se înlocuiește cu sintagma „colectivitate locală”
dispune republicarea
  L. nr.174/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice
- aprobă O.U.G. 58/2016 cu modificărea: la art II pct. 27, art 52 se abroga
  O.U.G. nr.111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
- modifică art. 10 alin. (3) și (5); introduce alin. (31) la art. 10; abrogă art. 12 lit. e), art. 30 alin. (2), art. 32 alin. (4)
  L. nr.131/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
- modifică art. 5 alin. (10) partea introductivă și lit. a), art. 13 alin. (4), art. 38 alin. (1) lit. b), art. 42 alin. (1) partea introductivă și art. 51 alin. (2); introduce lit. f1) la art. 1 alin. (2), alin. (13) - (15) la art. 5 și alin. (11) la art. 42
  L. nr.152/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2017 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
  O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- modifică art. 47 alin. (2) partea introductivă, art. 47 alin. (3) partea introductivă; introduce alin. (12) - (15) la art. 10, alin. (41) la art. 47
  O.U.G. nr.53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
- modifică art. 42 alin. (11); introduce alin. (5) la art. 36; abrogă art. 36 alin. (3) lit. a)
  L. nr.121/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
- modifică art. 1 alin. (2) lit. b1


Miercuri, 17 aprilie 2024, 03:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.