ORDONANȚĂ nr.19 din 27 ianuarie 1994
privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice și constructii de locuinte
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.19 din 27 ianuarie 1994
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.82/1995 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 28/28 ian. 1994 text
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.391/1993 privind asigurarea resurselor financiare pentru reluarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie (abrogat prin H.G. nr.950/2002)
abrogă orice dispoziții contrare cu excepția anexei la H.G.nr.391/1993
Functie pasiva:
Referită de: N.M. nr.30.501/1994 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice și constructii de locuinte, cu modificarea și completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr.391/1993 (abrogat prin H.G. nr.950/2002)
Aprobată cu modificări: L. nr.82/1995 pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului, emise în baza Legii nr.4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe
Modificată: O.G. nr.76/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe
modifică art.2 alin.(1), art.4, art.5 alin.(2), art.8, art.9; introduce art.71; abrogă art.5 alin.(3) și (4)
  L. nr.734/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.76/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe
modifică art.9
Referită de: H.G. nr.950/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe


Duminică, 03 martie 2024, 14:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.