ORDONANȚĂ nr.20 din 27 ianuarie 1994
privind punerea în siguranță a fondului construit existent
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.20 din 27 ianuarie 1994
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.82/1995 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 28/28 ian. 1994 text
Republicare: M.Of. nr. 338/7 dec. 1994 text
  M.Of. nr. 665/23 oct. 2001 text
  M.Of. nr. 834/5 dec. 2007
  M.Of. nr. 806/19 dec. 2013
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.709/1991 privind unele masuri pentru consolidarea constructiilor din fondul de stat și particular avariate de cutremure
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.27/1994 pentru completarea și modificarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent
Referită de: N.M. nr.30.654/1994 de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent
Republicare: M.Of. nr. 338/7 dec. 1994 text
Aprobată cu modificări: L. nr.82/1995 pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului, emise în baza Legii nr.4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și autorizarea contractării și garantării unor credite externe
Modificată: L. nr.124/1995 privind unele ordonanțe ale Guvernului
  O.G. nr.67/1997 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent (abrogata prin L. nr.212/2022)
  L. nr.72/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.67/1997 pentru modificarea Ordonantei nr.20/1994 privind punerea în siguranta a fondului construit (abrogata prin L. nr.212/2022)
  O.G. nr.12/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
Referită de: H.G. nr.844/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogat prin H.G. nr.1.364/2001)
Modificată: L. nr.12/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
Referită de: O. nr.3.675/NN/2000 al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului, al ministrului finanțelor și al ministrului funcției publice pentru aplicarea art. 60 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.844/1999
Modificată: L. nr.460/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
Republicare: M.Of. nr. 665/23 oct. 2001 text
Referită de: H.G. nr.1.364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată (abrogat prin L. nr.212/2022)
Modificată: L. nr.422/2002 privind stabilirea dobânzii de referință de către Banca Națională a României
înlocuiește sintagma "taxa oficială a scontului" cu "dobânda de referință a BNR"
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
  O.G. nr.62/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
modifică art.7 alin. (1) lit.a), art.8 alin. (1) lit. a), art.10 alin. (1) lit. e); introduce alin. (11) la art. 6, lit. e) la art. 7alin. (1), lit. i) la art. 10 alin. (1), alin. (3) si (4) la art. 10
  O.G. nr.14/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)

dispune republicarea
  L. nr.195/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
- modifică art.4 alin.(5), art.10 alin.(2), art.13, art.15, art.21 alin.(3) și (4); introduce alin.(3) și (4) la art.2, lit.d) la alin.(3) al art.4, lit.d) la alin.(3_1) al art.4, alin.(6), (7) și (8) la art.4, art.41, alin.(11) la art.8, lit.h1) la alin.(1) al art.10, alin.(21) la art.10, art.151, art.152, lit.d)-g) la alin.(1) al art.21, lit.d)- g) la alin.(2) al art.21; abrogă art.10 alin.(1) lit.i)
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 834/5 dec. 2007
Modificată: O.G. nr.16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
- modifică art. 2 alin. (1) lit. a), alin. (3) și alin. (4) partea dispozitivă, art. 3, art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (2) și (3), art. 9 alin. (1) formula introductivă și lit. b) și c), art. 9 alin. (3) și (4), art. 11 alin. (1) lit. c) și e) și alin. (2), art. 13, art. 15, art. 16, art. 18, art. 24 alin. (2)-(4); introduce alin. (11) și (12) la art. 2, alin. (7) la art. 2, alin. (11)-(13) la art. 4, lit. e) la art. 4 alin. (4), alin. (3) la art. 6, alin. (11) la art. 8, alin. (21) la art. 11, alin. (2) la art. 20; înlocuiește, în cuprinsul ordonanței, sintagma "Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului", sintagma "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu "Ministerul Finanțelor Publice", sintagma "Ministerul Internelor și Reformei Administrative" cu "Ministerul Administrației și Internelor", sintagma "Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC din subordinea Guvernului și în coordonarea Cancelariei Primului Ministru" cu "Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului", sintagma "comisiile județene, respectiv a municipiului București, de apărare împotriva dezastrelor" cu "comitetele județene, respectiv al municipiului București pentru situații de urgență", sintagma "clădire/clădiri de locuit" cu "construcție/construcții cu destinația de locuință", sintagma "lucrare/lucrări de consolidare" cu "lucrare/lucrări de intervenție"
dispune republicarea
  L. nr.217/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr. 16/2011 și modifică art. 4 alin. (11) și (4) lit.e); introduce alin. (14) și (15) la art. 4, alin. (11) la art. 11; elimină de la înlocuire sintagma "Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC din subordinea Guvernului și în coordonarea Cancelariei Primului Ministru" cu sintagma "Inspectoratul de Stat în Construcții - ISC din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului"; înlocuiește sintagma "studiu de fezabilitate" cu sintagma "documentație de avizare pentru lucrări de intervenție"
Republicare: M.Of. nr. 806/19 dec. 2013
Modificată: L. nr.84/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
- modifică art. 6 alin. (3); introduce alin. (51) la art. 3
  L. nr.282/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
- modifică art. 2 alin. (1) și partea introductivă a alin. (6), art. 7 alin. (2) lit. b) și c), art. 24 alin. (1) lit. e); introduce alin. (61) la art. 2, lit. h) la art. 24 alin. (1) și lit. h) la art. 24 alin.(2)
dispune republicarea
  L. nr.223/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
- modifică art. 2 alin. (1) lit. b), art. 2 alin. (61), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (7) lit. a), art. 4 alin. (8) lit. c), art. 4 alin. (9) lit. a), c) și d), art. 5 alin. (1) și (2), art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) partea introductivă, art. 15, art. 16, art. 18 și art. 20 alin. (2) partea introductivă; -introduce alin. (2) la art. 1, lit. c) si d) la art. 2 alin. (5), alin. (71) la art. 2, lit. a1) - a4), lit. b1) si lit. d1) la art. 4 alin. (9), alin. (15) la art. 4, alin. (21) la art. 5, alin. (4) la art. 6, alin. (11) la art. 9 si alin. (11) la art. 12; -abrogă art. 4 alin. (8) lit. b)
dispune republicarea
  L. nr.170/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
- modifică art. 24 alin. (4); introduce alin. (21) si (22) la art. 2, lit. i) si j) la art. 24 alin. (1) si lit. i) si j) la art. 24 alin. (2)
  L. nr.37/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente (abrogata prin L. nr.212/2022)
- modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (21 ) si (22 ), art. 24 alin. (1) lit. i) si j), art. 24 alin. (4); introduce alin. (23 ) la art. 2, alin. (5) la art. 24
Abrogată: L. nr.212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor


Marți, 16 aprilie 2024, 14:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.