ORDONANȚĂ nr.29 din 22 iulie 1994
privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.29 din 22 iulie 1994
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.136/1994 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 208/10 aug. 1994 text
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.136/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29 din 22 iulie 1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
Modificată: O.G. nr.17/1996 privind compensarea creantelor și angajamentelor la Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic
înlocuiește alin.(4) al art.5 din O.G.nr.29/1994 cu alin.(1) din art.unic al O.G.nr.17/1996
  L. nr.18/1997 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin Legea nr.136/1994 (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
modifică art.1, art.5 alin.(1) liniuța a doua
  O.G. nr.26/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr.136/1994, cu modificările ulterioare (abrogata succesiv prin O.G. nr.89/2004)
modifică art.2-4; introduce la art.5 alin.(1), după liniuța a șasea, o nouă liniuță
  O.U.G. nr.165/1999 pentru completarea alin. 1 al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
completează art.5 alin.(1), după liniuța a 9-a cu patru liniuțe
  L. nr.381/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.26/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr.136/1994, cu modificările ulterioare (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
înlocuiește sintagmele Ministerul Industriei și Comerțului și Ministerul Finanțelor cu sintagmele Ministerul Industriei și Resurselor și Ministerul Finanțelor Publice
  O.G. nr.60/2001 pentru modificarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic (abrogata prin O.G. nr.89/2004)
modifică art.3
  O.U.G. nr.147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare și pentru modificarea unor acte normative
modifică art. 2 alin. 2
Abrogată: O.G. nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic

- la 1 ianuarie 2005
Derogari:
  O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat


Joi, 30 mai 2024, 01:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.