ORDONANȚĂ nr.29 din 22 iulie 1994
privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.24/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea prețurilor practicate în sectorul energiei termice de către Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. și filialele sale (abrogat prin O. nr.39/2003)
art.2 si 3
  O. nr.1.236/2003 al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Instrucțiunilor privind constituirea și utilizarea veniturilor cu destinație specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energia electrică și termică
art. 4
  O. nr.1.816/2003 al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei și comerțului privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei și comerțului nr. 1.236/154/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind constituirea și utilizarea veniturilor cu destinație specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energie electrică și termică
art.4
  O. nr.39/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea prețurilor practicate în sectorul energiei termice de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. și filialele sale (abrogat prin O. nr.10/2004)
art. 2 si 3
  H.G. nr.483/2004 privind reglementarea surselor de rambursare a creditelor externe și interne, a plăților de dobânzi, a comisioanelor și a altor costuri aferente acestora pentru creditele contractate pentru finanțarea obiectivelor de investiții din sistemul energetic
art.5


Sâmbătă, 22 iunie 2024, 22:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.