ORDONANȚĂ nr.29 din 22 iulie 1994
privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
  O. nr.386/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice", cod 14.13.01.14 (abrogat prin O. nr.281/2004)
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
  O.G. nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A., Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)
  O.U.G. nr.114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
  O.U.G. nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
  O.U.G. nr.116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
  O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
  O.U.G. nr.16/2004 pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița


Duminică, 16 iunie 2024, 17:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.