ORDONANȚĂ nr.41 din 12 august 1994
privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.41 din 12 august 1994
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.126/1994 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 241/29 aug. 1994 text
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.126/1994 pentru aprobarea unor ordonanțe ale Guvernului emise în temeiul Legii nr.72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
Modificată: O.U.G. nr.123/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
modifică anexa nr.1
  L. nr.443/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.123/2000 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
modifică anexa nr.1
  L. nr.235/2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării și Prognozei a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internațional al Expozițiilor (B.I.E.) (abrogata prin O.G. nr.94/2004)
modifică anexa nr. 1
  O.U.G. nr.20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației României ca membru fondator la Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.)
completează anexa nr. 1
dispune republicarea
  O.U.G. nr.35/2004 privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
completează anexa nr. 1, anexa nr. 2.2
  L. nr.229/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2004 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației României ca membru fondator la Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.)
aprobă cu modificări O.U.G. nr. 20/2004
  L. nr.334/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2004 privind aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
aprobă O.U.G. nr. 35/2004
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică anexa nr.1
  O.G. nr.50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
modifică anexa nr.1
  O.U.G. nr.159/2005 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea cotizației anuale ce decurge din calitatea României de observator la Comitetul Transporturilor Maritime al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru perioada ianuarie - decembrie 2005, precum și pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului Transporturilor Maritime al OCDE
  O.U.G. nr.197/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru aprobarea plății cotizațiilor anuale care decurg din calitatea României de membru al Europae Archaeologiae Consilium (EAC), al Federației Internaționale a Consiliilor Artelor și a Agențiilor Culturale (IFACCA) și al Agenției Internaționale ISBN
  O.U.G. nr.63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
- completează anexa nr. 1, anexa nr. 2.2
dispune republicarea
  O.U.G. nr.116/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ca observator permanent în cadrul Comitetului pentru Agricultură al OCDE - CoAg, pentru perioada 2010-2011, precum și a cotizației anuale pentru anii următori în care România va mai primi statutul de observator în cadrul Comitetului de Statistică al OCDE - CSTAT
- modifică anexele nr. 1 și 2.2
  O.U.G. nr.84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale
- completează anexele nr. 1 și 2
  L. nr.119/2012 privind aderarea Curții Constituționale a României la Conferința Mondială a Justiției Constituționale, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexele nr. 1 și 2.2
  L. nr.120/2012 privind aderarea Institutului National al Magistraturii la Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexele nr. 1 și 2
  O.U.G. nr.76/2012 privind aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Forumul European al Registrelor Comerțului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfășurarea conferințelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerțului organizate de România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexele nr. 1 și 2.2
  L. nr.118/2013 pentru aderarea înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Inaltei Curți de Casație și Justiție, ale Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- modifică anexa nr. 2.2; completează anexa nr. 1 pct. II
  O.G. nr.24/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare la organisme internaționale
- completează anexa nr. 1
  O.G. nr.2/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Consiliului Concurenței la activitățile Comitetului de Concurență al OCDE și pentru aprobarea plății unei contribuții financiare de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării la organismele internaționale
- modifică și completează anexele nr. 1 și 2
  O.G. nr.7/2014 privind aprobarea plății cotizației anuale a României ca membru asociat la Comitetul Științific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. Hl/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexele nr. 1 și 2.2
  O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
- completează anexa nr. 1
  O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri
- completează anexa nr. 1
  O.G. nr.25/2015 privind aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 1; modifică și completează anexa nr. 2.2
  O.G. nr.28/2015 pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă IRENA, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 1
  O.G. nr.34/2015 privind aprobarea plății contribuției anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 1
  L. nr.262/2015 pentru aprobarea plății contribuțiilor Ministerului Justiției și Ministerului Public la organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței’ Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentâle la care România este parte
- modifică și completează anexele nr.1 și 2.2
  L. nr.317/2015 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale
- completează anexa nr. 1
  O.G. nr.4/2016 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) și completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 1
  L. nr.96/2016 pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificată, la Protocolul financiar anexat Convenției pentru înființarea unei Organizații Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953 și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004
- completează anexa nr. 1
  L. nr.240/2016 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 1
  O.U.G. nr.28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 1
  L. nr.111/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 2.1
  L. nr.124/2017 privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor - inițiat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 1
  L. nr.181/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2017 privind plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 2.2
  O.G. nr.7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) și aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale in terguvern amenta le la care România este parte
- completează anexele nr. 1 și 2.2
  L. nr.2/2019 privind modificarea și completarea art. 2 din Legea nr. 118/2013 pentru aderarea Înaltei Curți de Casație și Justiție la Asociația Internațională a Înaltelor Jurisdicții Administrative, pentru aderarea Administrației Naționale a Penitenciarelor la Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Național al Registrului Comerțului la Registrul European al Comerțului, pentru aprobarea plății unor contribuții ale Ministerului Justiției, ale Înaltei Curți de Casație si Justiție, ale Oficiului National al Registrului Comerțului și ale Administrației Naționale a Penitenciarelor la organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plații cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- modifică anexa nr. 2.2
  L. nr.76/2019 privind aprobarea participării României la sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre, precum si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 1
  L. nr.173/2019 pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării la Centrul Internațional pentru Cercetări Arhivistice, precum și pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvemamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 1
  L. nr.175/2019 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul International pentru Tehnologia Informatiei în Administratia Guvernamentală (ICA) si aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru; precum si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte
  O.G. nr.2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizatiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 1 si anexa nr. 2.2
  O.G. nr.4/2020 privind aprobarea cotizației anuale a României la bugetul Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 1 si nr. 2.2
  O.U.G. nr.14/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plații cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE
- modifică anexa nr. 1 si anexa nr. 2.2
  L. nr.66/2020 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2020 privind aprobarea aderării Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- aprobă O.G. nr. 2/2020
  O.U.G. nr.109/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internațional al Transporturilor al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE
- modifică anexa nr. 1 si anexa nr. 2.2
  O.U.G. nr.116/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret
- completează anexa nr. 1 și nr. 2.2
  L. nr.240/2020 pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale în vederea participării Politiei Române la Reteaua Politiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 1
  L. nr.263/2020 pentru aprobarea plătii contributiei financiare la Reteaua europeană de prevenire a criminalitătii - EUCPN de către Politia Română, precum si pentru completarea anexei nr. 2.2 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 2.2
  L. nr.38/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului International al Transporturilor al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică - OCDE
- aprobă O.U.G. nr. 109/2020
  L. nr.43/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2020 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvemamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundatiei Europene pentru Tineret
- aprobă cu modificări si completări O.U.G. nr. 116/2020
  L. nr.45/2021 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2020 privind aprobarea cotizatiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelentă pentru Combaterea Amenintărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte
- aprobă O.G. nr. 4/2020
  L. nr.47/2021 privind aprobarea cotizatiei anuale a României la Comitetul de asistentă pentru dezvoltare (DAC) al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexele nr. 1 si 2.2
  L. nr.48/2021 privind aprobarea plătii cotizatiei anuale a României la bugetul Centrului European de Excelentă dedicat gestionarii civile a crizelor - European Center of Excellence for Civilian Crisis Management, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexele nr. 1 si 2.2
  L. nr.148/2021 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reteaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu si Dezvoltare Durabilă (EEAC) si aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte
- completează anexa nr. 1 si anexa nr. 2.2
  O.U.G. nr.62/2021 Ordonantă de urgentă pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii primei transe din cotizatia României la bugetul instrumentului financiar al UE "Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021
- completează anexa nr. 1
dispune republicarea
  L. nr.256/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 14/2020 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale în vederea participării Institutului National de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comiitetului de Statistică si Guvernantă în Statistică al OCDE
- aprobă O.U.G. nr. 14/2020
  L. nr.7/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
- modifică si completează anexele nr. 2.1 si 2.2
  L. nr.50/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2021 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii primei transe din cotizatia României la bugetul instrumentului financiar al UE "Instrumentul European pentru Pace (EPF)", aferente anului 2021
- aprobă O.U.G. nr. 62/2021
  O.G. nr.35/2022 Ordonantă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiilor anuale în vederea participării Institutului National de Statistică — România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică si Guvernantă în Statistică al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si de membru institutional în cadrul Institutului International de Statistică
- modifică anexele nr. 1 si nr. 2.2
  L. nr.323/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2022 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 49/2022
  O.G. nr.1/2023 ORDONANȚĂ pentru aprobarea plătii cotizatiei financiare anuale în vederea participării Politiei Române, prin intermediul Politiei Rutiere, la Reteaua Europeană a Politiilor Rutiere - ROADPOL, precum si pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte
- modifică anexa nr. 1
  O.G. nr.13/2023 ORDONANȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României la Asociatia Europeană a Cardurilor de Tineret (AECT)
- modifică anexa nr. 2.2; completează anexa nr. 1
  L. nr.165/2023 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2022 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiilor anuale în vederea participării Institutului National de Statistică - România în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică si Guvernantă în Statistică al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică si de membru institutional în cadrul Institutului International de Statistică
- aprobă O.G. nr. 35/2022
  L. nr.190/2023 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, precum si pentru aprobarea plătii cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reteaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) si pentru îndeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului National al Magistraturii la Reteaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)
- modifică anexa nr. 2.2 pct. 1 de la subcapitolul Consiliul Superior al Magistraturii
  L. nr.319/2023 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 33/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale si bugetare
- aprobă O.G. nr. 33/2022


Sâmbătă, 02 decembrie 2023, 20:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.