LEGE nr.122 din 4 mai 2006
privind azilul în România
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.122 din 4 mai 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 44/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării, cu excepția art. 115-129 și ale art. 130-142 care vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.
Publicare: M.Of. nr. 428/18 mai. 2006
Rectificare: M.Of. nr. 68/29 ian. 2007
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
- la data de 16 august 2006
totodata, abrogă:
L. nr.323/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
- la data de 16 august 2006
O.G. nr.13/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
- la data de 16 august 2006
L. nr.264/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
- la data de 16 august 2006
H.G. nr.1.439/2002 privind majorarea sumelor pentru cazare și masă acordate solicitanților statutului de refugiat
- la data de 16 august 2006
O.U.G. nr.76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
- la data de 16 august 2006
L. nr.467/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea art. 15 alin. (8) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
- la data de 16 august 2006
O.G. nr.43/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
- la data de 16 august 2006
L. nr.176/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
- la data de 16 august 2006
  H.G. nr.622/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România
- la data de 16 august 2006
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.251/2003 pentru modificarea art. 13 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001
- la data de 16 august 2006
H.G. nr.922/2004 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001
- la data de 16 august 2006
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.622/2006 pentru promulgarea Legii privind azilul în România
Rectificare: M.Of. nr. 68/29 ian. 2007
Modificată: O.U.G. nr.55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. m), art. 35, art. 38 alin. (5), art. 70 alin. (3), art. 118, art. 122, art. 133 alin. (1) lit. e); abrogă art. 3 alin. (1); înlocuiește, în cuprinsul art. 123 alin. (1) și art. 125 alin. (2), sintagma "art. 122 alin. (6)" cu sintagma "art. 122 alin. (5)", în cuprinsul art. 129 sintagma "art. 122 alin. (9)" cu sintagma "art. 122 alin. (6)", în cuprinsul art. 38 alin. (1)-(3), art. 56 alin. (1), art. 64 alin. (1), art. 71 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 88 alin. (4), art. 89 alin. (3), art. 103 alin. (1), art. 109 alin. (1), art. 111 alin. (1) și art. 123 alin. (2) sintagma "Oficiul Național pentru Refugiați", respectiv "Oficiul Național pentru Refugiați sau, după caz, structurile teritoriale ale acestuia" cu sintagma "structura specializată pe probleme de azil a Oficiului Român pentru Imigrări"
  L. nr.347/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2007 privind înființarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorității pentru străini și a Oficiului Național pentru Refugiați, precum și modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă cu completări O.U.G. nr. 55/2007 și modifică art. 17 alin. (1) lit. o), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 69 alin. (1) - (3), art. 70 titlul și alin. (1), art. 104 alin.(4)
  D.C.C. nr.604/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 121 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile dispozițiile art. 121 alin. (1), (2) și (3) (termenul se împlinește la 9 august
Vezi si: D.C.C. nr.604/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 121 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România
- art. 121 alin. (1), (2) și (3)
Modificată: O.U.G. nr.118/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistență socială și nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată
- modifică art. 20 alin. (1) lit. m)
  O.U.G. nr.187/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
- modifică art. 14 alin. (1), art. 17 alin. (6), art. 54, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 80 alin. (2), art. 85 alin. (2), art. 89 alin. (3) și (5), art. 93 alin. (2), art. 95 alin. (5), art. 111 alin. (1), art. 120 alin. (5), art. 121, art. 122 alin. (6), art. 123 alin. (1) și (2); introduce alin. (1_) și (12) la art. 56, alin. (21) la art. 125; abrogă art. 123 alin. (3)
  L. nr.280/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
- modifică art. 17 alin. (1) lit. h) partea introductivă, art. 17 alin. (1) lit. o), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (6), art. 71 alin. (3); introduce alin. (11) la art. 17, alin. (7)-(9) la art. 20, alin. (3) și (4) la art. 21, alin. (31) la art. 71
dispune republicarea
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 11
dispune republicarea
  L. nr.18/2013 pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
- modifică art. 2 lit. a), art. 9, art. 13 alin. (2), art. 22 lit. c); abrogă art. 29-33, art. 74, art. 147 alin. (2), art. 151 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.16/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
- modifică art. 20 alin. (1) lit. m) și alin. (5), art. 21 alin. (2); introduce alin. (21) și alin. (22) la art. 21
  L. nr.376/2013 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul migrației și azilului
- introduce lit. a1) la art. 2, alin. (10) la art. 20, art. 201, alin. (11) la art. 112
  O.G. nr.1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2004 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
- modifică art. 1, art. 2 lit. a), b), d), g), h) și k), art. 2 lit. j) pct. (ii), art. 6 alin. (4), art. 12, art. 15 lit. c) și e), art. 18 alin. (4), art. 20 alin. (6) și (8), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (3), art. 40 alin. (1), art. 71 alin. (1), art. 73, art. 76 alin. (3) lit. e), art. 88 alin. (2) lit. a), art. 99, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare; introduce lit. a2), f1) și k1) la art. 2, pct. (iii) la art. 2 lit. j), art. 51, lit. q) și r) la art. 20 alin. (1), art. 202, art. 211, alin. (3) - (7) la art. 25, art. 251, alin. (5) la art. 52; abrogă art. 76 alin.(2) lit. d)
dispune republicarea
  O.G. nr.22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
- modifică art. 3 alin. (5), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 17 alin. (7), art. 43, art. 44 alin. (3), art. 54 alin. (1), art. 83, art. 116, art. 117, art. 118, art. 119, art. 120 alin. (2) și (5), art. 121, art. 122, art. 123, art. 124 alin. (3) - (5), art. 125 alin. (2), art. 127, art. 129; introduce alin. (2) la art. 2, alin. (6) - (11) la art. 3, alin. (5) la art. 16, pct. (iii) la art. 17 alin. (1) lit. h), alin. (8) la art. 51, alin. (31) la art. 52, art. 941, alin. (6) la art. 124, art. 1291 - 1294
dispune republicarea
  L. nr.137/2014 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
- aprobă O.G. nr. 1/2014 și modifică art. 76 alin. (1) lit. a), art. 76 alin. (2) lit. a), art. 76 alin. (4), art. 77 alin. (3)
  L. nr.331/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
- modifică art. 3 alin. (5), art. 4, art. 51, art. 13 alin. (1) lit. b), art. 16 alin. (2) și (4), art. 17 alin. (1) lit. c), f), h) pct. (iii), j), o), p), art. 17 alin. (11), (2), (4), (7), art. 18, art. 19 lit. e), h) și j), art. 20 alin. (1) lit. m), art. 35 lit. c), art. 36 alin. (1) lit. a), art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (5), art. 41 alin. (2), art. 44, art. 45, art. 46, art. 47 alin. (3), art. 49 alin. (4), art. 50 alin. (4), art. 51, art. 52, art. 53 alin. (3), art. 54 alin. (2), art. 70, art. 73, art. 75 alin. (2), art. 76 alin. (3) lit. f), art. 77, art. 80 alin. (1), art. 83, art. 84, art. 85 alin. (1), art. 88 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (2) și (3), art. 91, art. 93 alin. (4), art. 941, titlul secțiunii a 6-a a cap. V, art. 95, art. 96, art. 97, art. 99 alin. (1), art. 102, art. 103 alin. (1) și (2), art. 125 alin. (21), art. 144, art. 146, mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene; introduce lit. b1), b2), p) și q) la art. 2 alin. (1), alin. (31)-(34) și alin. (51) la art. 3, art. 121 și 122, alin. (3) la art. 13, alin. (21) și (41) la art. 16, lit. f1), m1), n1), o1), q)-ș) la art. 17 alin. (1), alin. (12) la art. 17, alin. (8)-(11) la art. 17, art. 181, lit. h1) la art. 19, secțiunea 11 la cap. III cu art. 191 - 1916, alin. (51) și (52) la art. 20, alin. (3) la art. 34, art. 351, art. 361, alin. (6) și (7) la art. 41, alin. (6) la art. 42, alin. (31) la art. 47, art. 491, art. 501, alin. (11) la art. 54, art. 611, art. 691, alin. (7) la art. 87, art. 881, alin. (21) la art. 89, alin. (7) la art. 93, art. 971-973, lit. g) la alin. (1) al art. 98 , alin. (4) la art. 98, alin. (3) la art. 99, alin. (6) la art. 103; abrogă art. 20 alin. (3) și (4), art. 49 alin. (1), art. 76 alin. (3) lit. g), art.1291-1294
dispune republicarea
  O.G. nr.25/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor
- modifică art. 1914 alin. (8)


Joi, 08 decembrie 2022, 19:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.