LEGE nr.192 din 16 mai 2006
privind medierea și organizarea profesiei de mediator
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.192 din 16 mai 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 185/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Publicare: M.Of. nr. 441/22 mai. 2006
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.738/2006 pentru promulgarea Legii privind medierea și organizarea profesiei de mediator
Modificată: L. nr.370/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- modifică art. 1 alin. (1), art. 6, art. 7 partea introductivă și lit. c) și f), art. 9, art. 11 alin. (1), art. 17 alin. (3), (4), (6) și (7), art. 18 alin. (2), art. 19 alin. (4), art. 20 lit. a), c), d), e), i) și n), art. 22 alin. (3), art. 24, art. 43 alin. (1), (2) și (3), art. 44 alin. (2), art. 45 partea introductivă și lit. b), c) și d), art. 54 alin. (2), art. 58 alin. (1), art. 59, art. 63 alin. (2), art. 73 alin. (2), art. 75; introduce alin. (7), (8) și (9) la art. 8, alin. (4) și (5) la art. 12, alin. (41) la art. 17, lit. m1) la art. 20, alin. (2) la art. 27, alin. (21) la art. 43, lit. h) și i) la art. 45, alin. (4), (5) și (6) la art. 58, alin. (3) la art. 63, alin. (5) și (6) la art. 70; abrogă art. 19 alin. (3)
dispune republicarea
  O.G. nr.13/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne
modifică art. 8 alin. (2) - (4) și (7); introduce alin. (10) la art. 8, art. 81, art. 161, lit. e1) la art. 20
  L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- introduce alin. (3) la art. 26
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 59 și art. 63 alin. (1) și (2)
  L. nr.115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- modifică art. 2 alin. (1), art. 7 partea introductivă, art. 10, art. 17 alin. (3) și (4), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 20 lit. m1), art. 58 alin. (4), art.59, cap. V titlul secțiunii a 5-a, art. 61, art. 63 alin. (1) și (2), art. 64 alin. (1), art. 70 alin. (5), art. 72 alin. (2), art. 75; introduce alin. (41) la art. 58, art. 591, art. 592, art. 601, alin. (21) la art. 63, alin. (11) la art. 64; abrogă art. 70 alin. (3), art. 74 alin. (2)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.90/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, precum și pentru modificarea art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- modifică art. 2 alin. (1), art. 59 alin. (2), art. 601 alin. (1) lit. f) și g), art. 63 alin. (1); introduce alin. (11) și (12) la art. 2, art. 602; abrogă art. 601 alin. (2)
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul prevăzut la art. 2 alin. (12) până la 1 august 2013 și termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
  O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
- modifică art. 592
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 2 alin. (1), art. 7 lit. e), art. 14 alin. (2), art. 15 lit. e), art. 67, art. 68 alin. (1), art. 69, art. 70 alin. (1), (2), (4) și (5); abrogă art. 601 alin. (1) lit. g)
  D.C.C. nr.266/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, precum și celor ale art. 2 alin. (1) și (12) și art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- suspendă pentru 45 zile prevederile art. 2 alin. (1) și (12) (termenul se împlinește la 9 august 2014) după cere operează dispozițiile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.266/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, precum și celor ale art. 2 alin. (1) și (12) și art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- art. 2 alin. (1) și (12)
Modificată: D.C.C. nr.713/2014 DECIZIA nr. 713 din 4 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- suspendă pentru 45 zile dispozițiile art. III(termenul se împlinește la 9 martie 2015), după care operează prevederile art. 147 din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.713/2014 DECIZIA nr. 713 din 4 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
art. III
  D.C.C. nr.397/2016 DECIZIA nr. 397 din 15 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, și ale art. 16 alin. (1) lit. g) teza finală din Codul de procedură penală
- prevederile art. 67, în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, sunt constituționale în măsura în care încheierea unui acord de mediere cu privire la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea produce efecte numai dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței
Modificată: L. nr.97/2018 privind unele măsuri de protecție a victimelor infracțiunilor
- introduce alin. (21) și (22) la art. 67
Referită de: Decizie nr.79/2018 DECIZIA nr. 79 din 12 noiembrie 2018 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept)
Modificată: O.U.G. nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
- modifică art. 67 alin. (2)
  L. nr.154/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
- modifică art. 2 alin. (1) si (2), art. 17 alin. (2), art. 24, art. 41 alin. (1), art. 58 alin. (2), art. 59 alin. (2), art. 60_2 alin. (1) si art. 63 alin. (2); introduce alin. (21) - (24) la art. 2, alin. (6) - (11) la art. 2, lit. i) - l) la art. 12 alin. (2), alin. (11) la art. 18, lit. f) la art. 38, alin. (21) si (22) la art. 58, alin. (7) la art. 58, alin. (21) si (22) la art. 59, alin. (3) si (4) la art. 61, alin. (2) la art. 65 si art. 76
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.33/2019 DECIZIA nr. 33 din 9 decembrie 2019 (Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii)
- art. 2 alin. (4), art. 59 alin. (2) și art. 64 alin. (2)


Duminică, 03 martie 2024, 03:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.