ORDONANȚĂ nr.65 din 24 august 1994
privind organizarea activitatii de expertiza contabila și a contabililor autorizati
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.65 din 24 august 1994
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.42/1995 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 243/30 aug. 1994 text
Republicare: M.Of. nr. 13/8 ian. 2008
Functie activa:
De văzut și: H.G. nr.519/1991 privind plata expertilor și a altor specialisti care efectueaza expertize judiciare (abrogat prin H.G. nr.233/2004)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.42/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
Modificată: O.G. nr.50/1997 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila și a contabililor autorizati
introduce la art.14 un nou alineat
  O.G. nr.89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
modifică art.3, art.4, art.5, art.11, art.14 alin.(2), art.19 lit.a și f, art.20, art.21 alin.(2), art.29 alin.(1) și (4), art.30 lit.b și f, art.31, art.32 lit.a, art.33 alin.(3), art.34 lit.e, art.35 lit.a, art.36 alin.(2), art.38 lit.a, art.39 lit.a; introduce alin.(2) la art.27, alin.(2) la art.28, lit.g, h, i, j la art.30, lit.f la art.34, alin.(3) la art.36, art.391; elimină art.32 lit.b, art.35 lit.b
  O.U.G. nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar
abrogă art.6 lit.c
  L. nr.126/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
modifică art.14
  L. nr.186/1999 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
modifică art.3 alin.(1), art.4 partea introductivă a alin.(1), art.4 alin.(2), art.5 partea introductivă, art.11 alin.(3) și (4), art.19 lit.a, art.30 lit.g, art.31 alin.(1), art.36 alin.(3), art.38 lit.a, art.39 lit.a; introduce art.392; abrogă art.4 alin.(1) lit.d, art.5 lit.d, art.27 alin.(2), art.36 alin.(2)
  O.G. nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală
abrogă prevederile art.6 lit.e referitoare la executarea de lucrări cu caracter fiscal
  L. nr.133/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
abrogă prevederile art, 6 lit.c referitoare la auditul financiar contabil
  O.G. nr.86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
modifică începând cu data de 1.01.2004 art. 14
  L. nr.609/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind reglemetarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
modifică art. 14
  O.G. nr.17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
- modifică art.2 alin.(1) și (4), art.4 alin.(1) lit.b), art.5 lit.b), art.6 lit.a), art.9 lit.b), art.10, art.11 alin.(4), art.19 lit.a), e) și f), art.23, art.30 lit.b) și c), art.31 alin.(2) și (3), art.32 alin.(1), art.35 alin.(1) lit.a), titlul cap.IV, art.37, art.38, art.39, art.391; introduce lit.g) și h) la art.6, art.61, alin.(2) la art.15, alin.(11) la art.27, alin.(41) la art.31, art.381, art.393; abrogă art.2 alin.(3), art.9 lit.c), art.11 alin.(3), art.35 lit.c); înlocuiește în cuprinsul ordonanței denumirea " Ministerul Finanțelor" cu " Ministerul Finanțelor Publice", iar denumirea " Ministerul Educației Naționale" cu "Ministerul Educației și Cercetării"
dispune republicarea
  L. nr.269/2007 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
- aprobă cu modificări O.G. 17/2007 și modifică art. 15 alin. (2), art. 19 lit. f), art. 31 alin. (41), art. 37, art. 38, art. 381, art. 391 alin. (2), art. 393; elimină art. 27 alin. (11)
Republicare: M.Of. nr. 13/8 ian. 2008
Modificată: O.G. nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situatiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
- modifică art. 7, art. 10 lit. b), art. 20 lit. g), art. 21 alin. (1) și (4), art. 22 alin. (2) și (4), art. 26, art. 28, art. 29, art. 30 alin. (1), art. 31 lit. b), c), e) și i), art. 33 alin. (1) și (4), art. 38, art. 40, art. 44; introduce alin. (11) la art. 3, alin. (3) și (4) la art. 4, alin. (6) și (7) la art. 21, alin. (11) la art. 30, lit. b1) la art. 31, alin. (5) și (6) la art. 33, art. 441; abrogă art.31 lit. g), art. 33 alin. (2), art. 39, art. 41, art. 42
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 43 alin. (1)
dispune republicarea
  L. nr.149/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și a Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați și pentru modificarea altor acte normative
- aprobă O.G. nr. 23/2012 și modifică art.7
  L. nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative
- modifică art. 3 alin. (1), art. 6, 7, 8 și 9, art. 11, 12 și 13, art. 20 lit. c), art. 26 alin. (1), art. 30 alin. (4), art. 31 lit. b), art. 32, art. 33 alin. (5), art. 34 alin. (3), art. 37, art. 44; introduce lit. c) la art. 10, alin.(2) și (3) la art. 18, lit. i1) și i2)la art. 31, art. 442-44_4; abrogă art. 30 alin. (11), art. 33 alin. (4), art. 33 alin. (6), art. 38 și 40


Joi, 28 septembrie 2023, 00:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.