ORDONANȚĂ nr.66 din 24 august 1994
privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
Descriptori | Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.66 din 24 august 1994
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.128/1994 Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 243/30 aug. 1994 text
Republicare: M.Of. nr. 303/30 dec. 1995 text
  M.Of. nr. 29/21 feb. 1997 text
  M.Of. nr. 141/8 apr. 1998 text
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.128/1994 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66 din 24 august 1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (abrogata prin O.U.G. nr.146/2002)
Modificată: O.G. nr.36/1995 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (abrogata prin O.U.G. nr.146/2002)
Republicare: M.Of. nr. 303/30 dec. 1995 text
Modificată: O.G. nr.37/1996 pentru modificarea și completarea reglementarilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (abrogata prin O.U.G. nr.146/2002)
Republicare: M.Of. nr. 29/21 feb. 1997 text
Modificată: O.G. nr.49/1997 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (abrogata prin O.U.G. nr.146/2002)
Republicare: M.Of. nr. 141/8 apr. 1998 text
Modificată: O.G. nr.97/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (abrogata prin O.U.G. nr.146/2002)
modifică art.3, art.5, art.7 alin.(1) și (3), art.11 alin.(2); introduce la art.2 două alineate noi
  O.G. nr.120/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (abrogata prin O.U.G. nr.146/2002)
modifică art.5 alin.(3), art.10 alin.(3)-(5), art.12 primul alineat; introduce o liniuță la art.2 alin.(1) după liniuța a 3-a, șapte alineate la art.2 după alin.(3), un alineat la art.3 după alin.(4), două alineate la art.3 după alin.(6), un alineat la art.5 după alin.(3), un alineat la art.7 după alin.(1), un alineat la art.10 după alin.(10)
Referită de: O. nr.1.059/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de aplicare a prevederilor art. I pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr.120/1999 pentru modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (abrogat prin O.U.G. nr.146/2002)
Modificată: O.G. nr.35/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (abrogata prin O.U.G. nr.146/2002)
modifică art.2 alin.(1) liniuța 4, art.3 ultimul alineat, art.5 alin.(2), art.7 alin.(1) ultima teză, art.10 alin.(3) lit.a, art.10 alin.(7); introduce două alineate după alin.(1) la art.3, un alineat după alin.(9) la art.3, un alineat după alin.(2) la art.5
  L. nr.502/2001 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (abrogata prin O.U.G. nr.146/2002)
modifică art.2 alin.(6)
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește noțiunea de „majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de „dobânzi"
Abrogată: O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului


Duminică, 05 februarie 2023, 06:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.