LEGEA - CADRU nr.195 din 22 mai 2006
a descentralizării
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.195 din 22 mai 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 51/2006
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 453/25 mai. 2006
Functie activa:
Abrogă: L. nr.339/2004 LEGE-CADRU privind descentralizarea
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.742/2006 pentru promulgarea Legii-cadru a descentralizării
Modificată: O.U.G. nr.42/2016 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 2 lit. l) și p), art. 5, art. 7, art. 8, art. 9, art. 12, art. 15 alin. (1) partea introductivă, art. 15 alin. (1) lit. f), art. 16, art. 22 lit. g), art. 24 lit. k), art. 26 lit. g); introduce lit. ș) la art. 2, alin. (2) la art. 15, alin.(2) la art. 19, lit. k1) și k2) la art. 21, lit. l1) la art. 21, lit. h) și i) la art. 22, lit. h1) la art. 24, lit. l) și m) la art. 24, lit. e1) la art. 26, lit. h) și i) la art. 26, alin. (5) la art. 30; abrogă art. 21 lit. e), art. 22 lit. f)
dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ


Joi, 30 noiembrie 2023, 07:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.