LEGE nr.200 din 22 mai 2006
privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.598/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenței nominale a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 405/2004 (abrogat prin H.G. nr.113/2011)
  O.G. nr.19/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
  O.U.G. nr.104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
  L. nr.287/2010 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
  O. nr.1.080/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (abrogat prin O. nr.531/2016)


Marți, 06 decembrie 2022, 23:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.