ORDONANȚĂ nr.70 din 29 august 1994
privind impozitul pe profit
Fisa actului

Descriptori:

Asociații familiale cu scop lucrativ
din zone defavorizate, facilități, acordare, condiții
O.G. nr.70/1994
H.G. nr.728/2001
O.U.G. nr.24/1998
O.U.G. nr.59/1997

Avocați, avocatură
impozit pe profit, aplicare pentru activități desfășurate sub formă de societăți cu răspundere limitată, al căror unic obiect de activitate să fie exercitarea acestei profesii
O.G. nr.70/1994

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
operațiuni contabile și situații financiar-contabile, întocmire de către bănci
operațiuni impozit pe profit
O.G. nr.70/1994
C. nr.10/2000   (B.N.R.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
profit
O.G. nr.70/1994

Export
venituri în valută, cota de impozitare a profitului, stabilire
O.G. nr.70/1994

Impozit
exceptare asociații de proprietari, pentru veniturile obținute din activități economice utilizate pentru întreținerea și repararea proprietății comune
O.G. nr.70/1994

Impozit pe profit
regim
O.G. nr.70/1994
Decizie nr.1/1996   (M.F.)
Decizie nr.2/1997   (M.F.)

exceptări
O.G. nr.70/1994

prescripție, recuperare, pierderi, condiții
O.G. nr.70/1994

scutire
acordare, condiții
O.G. nr.70/1994

Întreprinderi
impozit pe profit
O.G. nr.70/1994

sediu permanent
L. nr.31/1990
O.G. nr.70/1994

Întreprinzători privați
din zone defavorizate, facilități, acordare, condiții
O.G. nr.70/1994
O.U.G. nr.59/1997
O.U.G. nr.24/1998
H.G. nr.728/2001

Majorări de întârziere
datorate pentru
neplata la data stabilită a impozitului pe profit
O.G. nr.70/1994

Municipiul București
impozite, taxe și alte venituri, prelevare la buget
L. nr.27/1994
L. nr.72/1996
O.G. nr.15/1992
O.G. nr.70/1994

Notari publici
impozit pe profit, aplicare pentru activități desfășurate sub formă de societăți cu răspundere limitată al căror unic obiect de activitate să fie exercitarea acestei profesii
O.G. nr.70/1994

Organe fiscale
control fiscal
O.G. nr.70/1994
O.G. nr.70/1997

Organizații cooperatiste
impozit pe profit, calcul, formularistică
O.G. nr.70/1994

Persoane fizice/juridice
sediu permanent, determinare
O.G. nr.70/1994

Persoane juridice
impozit pe profit
O.G. nr.70/1994

Prescripție extinctivă
recuperare pierderi anuale, stabilite prin declarație de impozit pe profit, termen, condiții
O.G. nr.70/1994

Profit
impozit
O.G. nr.70/1994

Publicitate
cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil
O.G. nr.70/1994

Reclamă
cheltuieli deductibile din calculul profitului impozabil
O.G. nr.70/1994

Regii autonome
impozit pe profit
O.G. nr.70/1994

Rezident/nerezident
rezident
venituri realizate pe teritoriul României, impozitare
O.G. nr.70/1994
O.G. nr.7/2001

Societăți comerciale (exclusiv române)
din zone defavorizate, facilități, acordare, condiții
O.G. nr.70/1994
O.U.G. nr.59/1997
O.U.G. nr.24/1998
H.G. nr.728/2001

Străini
persoane fizice/juridice
afaceri în România, cota de impozitare din legislație mai favorabilă pentru evitarea dublei impuneri
O.G. nr.70/1994

Tranzacții
estimarea valorii de piață, metode
O.G. nr.70/1994

Vamă
restituire taxe vamale, zone defavorizate
O.G. nr.70/1994
O.U.G. nr.24/1998
H.G. nr.728/2001

Venituri
persoane nerezidente, determinare
O.G. nr.70/1994


Miercuri, 07 decembrie 2022, 03:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.