LEGE nr.204 din 22 mai 2006
privind pensiile facultative
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.204 din 22 mai 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 53/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 470/31 mai. 2006
Functie activa:
Abrogă: L. nr.249/2004 privind pensiile ocupaționale
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.751/2006 pentru promulgarea Legii privind pensiile facultative
Modificată: O.U.G. nr.112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- modifică art.13 alin.(5), art.40 alin.(1) și (4), art.41, art.58 alin.(2), art.59, art.120 alin.(1), art.121, art.122, art.123; introduce art.741, art.1221, art.1241; abrogă art.37; înlocuiește, în tot cuprinsul legii și al normelor emise în aplicarea acesteia, sintagma "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului"
  L. nr.201/2008 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 112/2007 și modifică art. 14, art. 20 alin. (4), art. 24 alin. (2), art. 76 alin. (1), art. 80 alin. (1), art. 116 alin. (3), art. 121 alin. (4) lit. b), alin. (5) și (11), art. 122, art. 123; abrogă art. 116 alin. (4), (5), (6), (7) și (8)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 121 alin. (1) lit. i), art. 123
dispune republicarea
  L. nr.87/2015 pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative și a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
- introduce lit f) la art. 84
  L. nr.52/2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- introduce alin. (21)-(23) la art. 44
  L. nr.24/2018 pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- modifică art. 90 alin. (3)
  L. nr.280/2018 pentru completarea mențiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative
- introduce lit. d) la mentiunea privind transpunerea normelor europene
  L. nr.1/2020 privind pensiile ocupationale
- abrogă lit. c) de la mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii
  L. nr.158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 648/2012
- introduce lit. l) la art. 121 alin. (1)
  O.U.G. nr.174/2022 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul pensiilor private
- modifică art. 2 alin. (1) pct. 7, art. 2 alin. (1) pct. 26 si 27, art. 21 alin. (1), art. 22, art. 23 alin. (1), art. 38 lit. a), art. 58 alin. (2), art. 59, art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art. 64, art. 65, art. 66, art. 69, art. 70, art. 73 alin. (2), art. 741 alin. (2), art. 82, art. 84 lit. c), art. 86, art. 87 alin. (1) partea introductivă, art. 87 alin. (4) lit. a), art. 89, art. 90 alin. (2), art. 91 alin. (1), art. 92 alin. (2), art. 94 lit. b), art. 99, art. 102 alin. (1) si (2), art. 110 alin. (4), art. 115 alin. (1), art. 120, art. 121 si art. 1221; introduce pct. 221 si 222 la art. 2 alin. (1), pct. 351 la art. 2, lit. h1)-h3) la art. 10 alin. (2), alin. (3) la art. 12, lit. l1)-l3) la art. 15 alin. (1), art. 161, alin. (21) si (22) la art. 17, alin. (6) la art. 20, art. 591, alin. (11)-(15) la art. 81, lit. a1) la art. 83, alin. (2)-(4) la art. 84, art. 851, lit. h1) la art. 87 alin. (1), alin. (5) la art. 87, alin. (3) la art. 91, cap. X1 cu art. 921-923 după art. 92, alin. (3) la art. 93, lit. b1) si b2) la art. 101, art. 1041 la cap. XIV, lit. f) la art. 107 alin. (1), alin. (31) la art. 115, art. 1201, art. 1202, alin. (2) si (3) la art. 122 si art. 1222; abrogă art. 47 alin. (2) lit. b) si art. 67; în cuprinsul legii, denumirile „Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private”, respectiv „Comisia” se înlocuiesc cu denumirile „Autoritatea de Supraveghere Financiară”, respectiv „A.S.F.”


Vineri, 21 iunie 2024, 03:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.