LEGE nr.204 din 22 mai 2006
privind pensiile facultative
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H. nr.19/2010 pentru aprobarea Normei nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
art. 15 alin. (6)
  H. nr.21/2010 pentru aprobarea Normei nr. 11/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (abrogat prin N. nr.25/2015)
art. 29 alin. (10) și (12), art. 101-104, art. 108 lit. g)
  H. nr.23/2010 pentru aprobarea Normei nr. 13/2010 privind autorizarea de constituire a societății de pensii și autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative (abrogat prin N. nr.23/2016)
  H. nr.25/2010 privind aprobarea Normei nr. 15/2010 pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative
art. 84 lit. e), art. 85, art. 87 alin. (1) lit. b) și alin. (3)
  H. nr.27/2010 pentru aprobarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative
  H. nr.1/2011 pentru aprobarea Normei nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative
art. 41 lit. d)
  H. nr.2/2011 pentru aprobarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative (abrogat prin N. nr.18/2018)
art. 29 alin. (4), art. 74, art. 75, art. 76 și art. 77 alin. (1) și (2)
  H. nr.3/2011 privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (abrogat prin N. nr.7/2017)
art. 15 alin. (6)
  H. nr.6/2011 privind aprobarea Normei nr. 5/2011 pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (abrogat prin N. nr.25/2015)
art. 103 alin. (4)
  H. nr.9/2012 privind aprobarea Normei nr. 7/2012 pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative (abrogat prin N. nr.8/2015)
art. 77 alin. (3) și (4), art. 93 și art. 94
  H. nr.12/2012 privind aprobarea Normei nr. 9/2012 pentru modificarea și completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (abrogat prin N. nr.14/2015)
  H. nr.14/2012 privind aprobarea Normei nr. 11/2012 pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (abrogat prin N. nr.25/2015)


Miercuri, 24 iulie 2024, 06:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.