LEGE nr.204 din 22 mai 2006
privind pensiile facultative
Fisa actului

Trimitere de la:
  H. nr.19/2010 pentru aprobarea Normei nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
  H.G. nr.791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  H. nr.25/2010 privind aprobarea Normei nr. 15/2010 pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative
  H. nr.1/2011 pentru aprobarea Normei nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative
  H. nr.2/2011 pentru aprobarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative (abrogat prin N. nr.18/2018)
  H. nr.3/2011 privind aprobarea Normei nr. 3/2011 pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale individuale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (abrogat prin N. nr.7/2017)
  H. nr.6/2011 privind aprobarea Normei nr. 5/2011 pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2010 privind obligațiile de raportare și transparență în sistemul pensiilor facultative (abrogat prin N. nr.25/2015)
  H. nr.9/2012 privind aprobarea Normei nr. 7/2012 pentru modificarea Normei nr. 14/2009 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative (abrogat prin N. nr.8/2015)
  H. nr.12/2012 privind aprobarea Normei nr. 9/2012 pentru modificarea și completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (abrogat prin N. nr.14/2015)


Miercuri, 24 iulie 2024, 06:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.