LEGE nr.227 din 7 iunie 2006
privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.227 din 7 iunie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 305/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 518/15 iun. 2006
Republicare: M.Of. nr. 485/14 iul. 2009
  M.Of. nr. 63/25 ian. 2011
Rectificare: M.Of. nr. 131/22 feb. 2011
Republicare: M.Of. nr. 147/27 feb. 2014
  M.Of. nr. 156/1 mar. 2016
Functie activa:
Abrogă: L. nr.552/2004 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.809/2006 pentru promulgarea Legii privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
Modificată: L. nr.104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în "lista interzisă"
- abrogă art. 42 alin. (1)
  O.U.G. nr.150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
- modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (2) lit. d) și g), art. 3 pct. 1-7, 12, 17, 18, 28, 30, 31, 35 și 37, denumirea titlului II, art. 6 lit. h)-m), o)-q), s), u) și v), art. 7, art. 9 alin. (1) și (7), art. 10 alin. (2), art. 12, art. 13, art. 15, art. 17, art. 18 partea introductivă, art. 20, art. 21 alin. (1) partea introductivă, art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (2) și (3), art. 23, art. 24, art. 26, art. 28, art. 29, art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 alin. (4), art. 36, art. 38 alin. (1) și (2), art. 39, art. 44 alin. (1) lit. b), art. 47, art. 48 partea introductivă și lit. d), art. 49, art. 51 alin. (1), art. 54 alin. (2), art. 55, art. 57, art. 58; introduce pct. 38-43 la art. 3, lit. w) la art. 6, art. 131-133, alin. (4) la art. 21, art. 261, art. 271, art. 272, art. 331, art. 332, alin. (31) la art. 35, alin. (41)-(42) la art. 35, cap. XI1 după art. 39, cu art. 391, art. 481-484, art. 531, alin. (21) la art. 54,o anexă după art. 63; abrogă art. 16
dispune republicarea
  L. nr.122/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 150/2008 și modifică art. 3 pct. 10, 16 și 23, art. 4, art.7, art. 9 alin. (1) lit. b), art. 13, art. 26 alin. (7), art. 36 alin. (3), art. 482, art. 483
Republicare: M.Of. nr. 485/14 iul. 2009
Modificată: L. nr.249/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
- modifică art. 29 partea introductivă și lit. a), art. 31 alin. (1) și (2), art. 67 alin. (2), art. 68; introduce alin. (2) la art. 6, alin. (2) la art. 13, alin. (5) la art. 23, lit. b1) la art. 28 alin. (4), lit. a1) la art. 29, art. 331, art. 332,alin. (2) la art. 44, art. 481, art. 601, art. 621, art. 641, alin. (21) la art. 67, art. 701, art. 711; abrogă art. 42 alin. (4); înlocuiește sintagma "Ministerul Tineretului și Sportului " cu sintagma "Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 63/25 ian. 2011
Rectificare: M.Of. nr. 131/22 feb. 2011
Modificată: O.U.G. nr.71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar
- abrogă art. 17 alin. (3) și (4)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 6 alin. (1) lit. i), art. 18, art. 53, art. 54; abrogă art. 55-57
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 147/27 feb. 2014
Modificată: L. nr.128/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, precum și pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
- modifică art. 2 alin. (2) lit. c), d), e) și h), art. 3, art. 4, art. 5 lit. c), art. 6, art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (4), art. 18, art. 19, titlul cap. IV de la titlul II , art. 20, art. 21, titlul cap. V de la titlul II, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, titlul cap. VII de la titlul II, art. 33, art. 34, art. 35, titlul cap. VIII de la titlul II, art. 36, art. 37 alin. (2), art. 38, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, titlul cap. X de la titlul II, art. 47, titlul cap. XI de la titlul II, art. 48, titlul cap. XII de la titlul II, art. 49, art. 50, titlul cap. XIII de la titlul II, art. 51, art. 52, art. 73; introduce alin. (3) la art. 1, lit. i) și j) la art. 2 alin. (2), art. 41, lit. d)-f) la art. 5, art. 61, lit. g) la art. 10 alin. (1), art. 211-216, art. 321-326, art. 351-355, art. 471-478, art. 501-507, art. 521-527, art. 82; abrogă art. 44, art. 45, art. 46, cap. XIV, XV și XVI(art. 53-72), art. 80
dispune republicarea
  L. nr.243/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
- modifică art. 41, art. 6 pct. 3,4 și 17, art. 12 alin. (4), art. 26, art. 28 alin. (4), (5) și (11), art. 32 3, art. 351 alin. (1) și (3), art. 36 alin. (2), art. 39 alin. (2), art. 42 alin. (5) și (6), art. 477, art. 478, art. 49 lit. b), art. 50 partea introductivă a alin. (1) și alin. (2), art. 502 alin. (1), art. 503, art. 522 alin. (1) și (3), art. 74 alin. (1); introduce pct. 281 la art. 3, pct. 29 și 30 la art. 6, alin. (2) și (3) la art. 27, alin. (11) la art. 28, alin. (3) la art. 325, alin. (3)-(5) la art. 37, alin. (21) și (7) la art. 39, alin. (21) la art. 41, alin. (41) și (51) la art. 42, lit. l) la art. 49, alin. (4) la art. 50, art. 508, 509, cap. XIII1, art. 511, alin. (21) la art. 525, art. 83; abrogă art. 33 alin. (2) lit. i), titlul cap. XIII din titlul II, anexa; în tot cuprinsul legii, înlocuiește sintagma „Direcția cercetare și laborator control doping” cu sintagma „Laboratorul de control doping” și cuvântul „antidoping” cu cuvântul „anti-doping”
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 156/1 mar. 2016
Modificată: O.U.G. nr.40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 4 alin. (1), art. 5; introduce art. 51
  L. nr.153/2017 Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
- abrogă art. 16—19
  O.U.G. nr.58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 15 alin. (2); introduce art. 52
  L. nr.91/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 58/2019
  L. nr.310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
- abrogă art. 1-83 si art. 94-103 la data de 30 decembrie 2021, precum si art. 84- 93 la data de 13 ianuarie 2022
  L. nr.336/2023 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- aprobă O.U.G. nr. 40/2016


Miercuri, 24 aprilie 2024, 03:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.