HOTĂRÂRE nr.707 din 7 iunie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României
Temei legal pentru | Contestari

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.707 din 7 iunie 2006
Emitent: Guvern
Cu functie: de abrogare
În vigoare: se aplică începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
Publicare: M.Of. nr. 520/15 iun. 2006
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României
totodata, abrogă:
H.G. nr.802/2004 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.797/2007 pentru completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
- completează anexa
  H.G. nr.946/2007 pentru modificarea și completarea unor hotărâri din domeniul vamal
- modifică anexa
dispune republicarea
  H.G. nr.544/2010 pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
modifică anexa
  H.G. nr.875/2010 pentru abrogarea lit. c) a alin. (1) al art. 653 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
- modifică anexa
  H.G. nr.790/2014 pentru abrogarea alin. (2), (3) și (5) ale art. 565 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
- modifică anexa
  H.G. nr.1.184/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006
- modifică si completează anexa
dispune republicarea
  H.G. nr.937/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intră sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, precum si a modelului planului de remediere si pentru modificarea si completarea unor acte normative
- modifică si completează anexa : modifică art. 651 partea introductivă, art. 652 partea introductivă, art. 652 lit. m), art. 653 alin. (1) partea introductivă si lit. a) si b), art. 653 alin. (2); introduce lit. n) la art. 652, lit. j) si k) la art. 653 alin. (1); abrogă art. 651 lit. i), art. 652 lit. i) la 5 noiembrie 2023


Marți, 05 decembrie 2023, 08:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.