LEGE nr.334 din 17 iulie 2006
privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.327/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
  D.C.C. nr.188/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
art. 21 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.1600/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, ale Legii nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, ale Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  D.C.C. nr.385/2017 DECIZIA nr. 385 din 6 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
art. 16 alin. (1)
  D.C.C. nr.853/2017 DECIZIA nr. 853 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
- art. 47 alin. (5)
  D.C.C. nr.845/2017 DECIZIA nr. 845 din 14 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 aiin. (10), art. 6 alin. (7) și (8), art. 10, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și a dispozițiilor art. 5 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
- art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (10), art. 6 alin. (7) și (8), art. 10, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. f)
  D.C.C. nr.829/2018 DECIZIA nr. 829 din 11 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (1) si art. 47 alin. (1) și (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
- art. 34 alin. (1) și art. 47 alin. (1) și (5) (respinge ca neîntemeiată) .
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.686/2020 DECIZIA nr. 686 din 30 septembrie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (3) si ale art. 25 alin. (1) lit. v), w) si y) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale
- art. 23 alin, (3)


Luni, 17 iunie 2024, 16:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.