LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006
securității și sănătății în muncă
Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.319 din 14 iulie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 467/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
Publicare: M.Of. nr. 646/26 iul. 2006 text
Functie activa:
Abrogă: D. nr.400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea și intretinerea utilajelor, instalațiilor și masinilor, intarirea ordinii și disciplinei în muncă
  L. nr.90/1996 Legea protecției muncii
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.956/2006 privind promulgarea Legii securității și sănătății în muncă
Modificată: L. nr.51/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii (abrogata prin O.U.G. nr.86/2014)
- abrogă art. 39 alin. (3)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 37, art. 38, art. 42 alin. (3)
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.513/2017 DECIZIA nr. 513 din 4 iulie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. (i)si (2) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și art. 349 alin. (1) din Codul penal
- constată că sintagma „consecințe deosebite” din cuprinsul dispozițiilor art. 37 alin. (2) este neconstituțională
Modificată: L. nr.198/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
- modifică art. 30 alin. (1) lit. d)
  O.U.G. nr.36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- introduce alin. (4) si (5) la art. 21
  L. nr.208/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relațiilor de muncă, și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 21 alin. (3) si alin. (5)


Vineri, 21 iunie 2024, 03:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.