ORDONANȚĂ nr.35 din 26 iulie 2006
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.35 din 26 iulie 2006
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.505/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 849/2006
Cu functie: de modificare
În vigoare: intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele excepții: a) dispozițiile art. 174 19 și 174 24 de la pct. 36 al art. I, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I; b) pct. 2-4, 9, 12 și 36, cu excepțiile prevăzute la lit. a), ale art. I, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
Publicare: M.Of. nr. 675/7 aug. 2006
Rectificare: M.Of. nr. 742/31 aug. 2006
Functie activa:
Modifică: O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
dispune republicarea
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice (abrogata prin L. nr.265/2022)
- la 1 ianuarie 2007 abrogă art.9 alin.(2), art.12 alin.(2)
  O.U.G. nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- modifică art.45 alin.(3)
  L. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- abrogă art.261 alin.(3)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 742/31 aug. 2006
Aprobată cu modificări: L. nr.505/2006 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
- modifică art. I pct. 5, art. I pct. 8, art. I pct. 28, art. I pct. 29, art. I pct. 36; introduce pct. 31, pct. 101, pct. 131, pct. 141, pct. 151, pct. 271, pct. 272, pct. 281, pct. 401, pct. 43, lit. c) la alin.(2) al art. IV


Marți, 29 noiembrie 2022, 14:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.