ORDONANȚĂ nr.36 din 2 august 2006
privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.36 din 2 august 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.483/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 714/2006
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 4 alin. (1), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
Publicare: M.Of. nr. 692/14 aug. 2006
Functie activa:
Abrogă: O.U.G. nr.162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației
  L. nr.328/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației
  O.U.G. nr.83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației
  L. nr.11/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației
Modifică: O.U.G. nr.115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație
- abrogă art.3
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.483/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
- modifică art.3 alin.(2), art.6, art.7, art.9 alin.(1); introduce art.51; abrogă art.3 alin. (3)
Modificată: O.G. nr.13/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
- modifică art. 4 alin. (1), art. 8, art. 9; introduce art.52
  O.U.G. nr.69/2011 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate
- modifică titlul, art. 1, art. 3 alin. (2), (4) și (5), art. 5 alin. (1), art. 51, art. 52 alin. (1) și (2); abrogă art.2, art. 4
  O.U.G. nr.56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
- modifică art. 5 alin. (1)
  O.U.G. nr.67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
- modifică art. 51


Vineri, 27 ianuarie 2023, 17:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.