LEGE nr.36 din 12 mai 1995
Legea notarilor publici și a activității notariale
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.36 din 12 mai 1995
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 92/16 mai. 1995 text
Republicare: M.Of. nr. 732/18 oct. 2011
  M.Of. nr. 72/4 feb. 2013
  M.Of. nr. 444/18 iun. 2014
  M.Of. nr. 237/19 mar. 2018
Functie activa:
Abrogă: D. nr.387/1952 privitor la urmărirea unor datorii pe cale notarială
  D. nr.40/1953 privitor la procedura succesorală notarială
  H.C.M. nr.1.518/1960 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea dispozițiilor Decretului nr.377/1960 pentru organizarea și funcționarea Notariatului de Stat
  D. nr.377/1960 pentru organizarea și funcționarea Notariatului de Stat
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.109/1995 pentru promulgarea Legii notarilor publici și a activității notariale
Referită de: O. nr.710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici și a activitatii notariale, nr.36/1995 (abrogat prin O. nr.2.333/C/2013)
  O. nr.1.410/C/1996 pentru modificarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici și a activitatii notariale nr.36/1995 (abrogat prin O. nr.2.333/C/2013)
Modificată: O.U.G. nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
abrogă art. 111
  O.U.G. nr.177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
introduce lit. c1 la art. 8, secțiunea a III1-a la cap. V cu art. 881-889
  O.U.G. nr.295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului
suspendă O.U.G. nr. 177/2000
  L. nr.223/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 177/2000
Referită de: O. nr.2.503/C/2002 al ministrului justiției privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 (abrogat prin O. nr.2.333/C/2013)
Modificată: L. nr.267/2003 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora și a art. 13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
introduce alin. 31 la art. 13
  O.U.G. nr.25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
abrogă art. 31
  O.U.G. nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
modifică art.16, lit.g; abrogă art.105
  O.U.G. nr.125/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
- modifică art. 13 alin. 2 lit. b), alin. 3; abrogă art. 13 alin. 31
dispune republicarea
  O.U.G. nr.166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
- modifică art. 16 lit. a)
  L. nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
- modifică art. 57 alin. 1
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 58 alin. (2), art. 68 alin. 1, art. 78 alin. 1 lit. a); introduce art. 292, alin. 3 la art. 58, alin. 11 la art. 75; abrogă art. 68 alin. 2, art. 71-74
Republicare: M.Of. nr. 732/18 oct. 2011
Modificată: L. nr.60/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică art. 72 alin. (2)
  L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- introduce, la 1 septembrie 2012, art. 751
dispune republicarea
  L. nr.77/2012 pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
- modifică art. 3, art. 4, art. 16 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (2) lit. a) și b), titlul secțiunii 1 de la capitolul III, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 32, art. 33, art. 34, art. 36, art. 37, art. 38 alin. (1), art. 39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 44 alin. (2), art. 45 alin. (1), art. 46, art. 48 alin. (2), art. 49, art. 50 lit. i), art. 51, art. 52, art. 53, titlul secțiunii a 2-a de la capitolul V, art. 59, art. 61 alin. (1), art. 63, art. 64, art. 66, art. 67, art. 69, art. 70, art. 71, art. 73, art. 74, art. 78 alin. (2), art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 85, art. 86 alin. (1), art. 87 alin. (2) lit. b), art. 88 alin. (1) lit. d), art. 89, art. 90, art. 92, art. 94 alin. (1), art. 95, art. 110 alin. (2); introduce art. 31-33, art. 71, art. 91, alin. (21) la art. 13, art. 141, secțiunea 11 înaintea art. 15, secțiunea 12 înaintea art. 16, art. 161- 1613, secțiunea 13 înaintea art. 17, art. 171-173, secțiunea 14 înaintea art. 23, art. 251-253, art. 261-265, art. 271 și 272, art. 281-283, art. 311 și 312, art. 321 și 322, art. 381, art. 411, alin. (21) la art. 44, alin. (2) și (3) la art. 47, art. 581 la capitolul V, după tilul secțiunii a 2-a, art. 611-613, art. 661, lit. d) la art. 75 alin. (1), art. 781, șapte noi secțiuni, secțiunile 31-37, cu art. 851-8527, după art. 85, lit. c) la art. 87, lit. e)-g) la art. 88 alin. (1), lit. c) la art. 98 alin. (1), alin. (2) la art. 99, art. 1001-1002, art. 1011, o anexă după art. 112; abrogă art. 19, 20, 21, 22, 31, 35, 43, art. 44 alin. (4), art. 55, 56, 58, 60, 65, 68, art. 75 alin. (4), art. 84, art. 109
dispune republicarea
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
Republicare: M.Of. nr. 72/4 feb. 2013
Modificată: L. nr.54/2013 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 58 alin. (1); abrogă art. 32
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 41 alin. (1) lit. f), art. 42 alin. (1) lit. g); introduce alin. (21) la art. 41
Republicare: M.Of. nr. 444/18 iun. 2014
Modificată: L. nr.206/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
- modifică art. 5 alin.(1) lit. a) și b), art. 20 alin. (2) și (8), art. 23, art. 24 alin. (6), art. 24 alin. (13) și (14), art. 27 alin. (5), art. 39 alin. (1) și (2), art. 48 lit. b), art. 49 alin. (1) lit. a) și f), art. 56 alin. (1) lit. a), art. 61 alin. (6), art. 62 alin. (1) și (2), art. 75 alin. (5); introduce lit. p1) la art. 12, lit. q1) la art. 12, alin. (2) la art. 22, art. 221, lit. a1) la art. 56 alin. (1), alin. (7) la art. 60, alin. (61) la art. 61, alin. (21) la art. 62, alin. (6) la art. 81; abrogă art. 24 alin. (8)
  L. nr.17/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe
- introduce alin. (2) la art. 100, art. 1001 și alin. (5) la art. 136
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 237/19 mar. 2018
Modificată: L. nr.71/2019 privind societățile mutuale de asigurare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- În tot cuprinsul Legii nr. 36/1995, republicată, sintagma „Casa de asigurări a notarilor publici" se înlocuiește cu sintagma „Casa de răspundere civilă a notarilor publici”, sintagma „asigurare de răspundere civilă” se înlocuiește cu sintagma „contract de răspundere civilă”, sintagma „contract de asigurare” se înlocuiește cu sintagma „contract de răspundere civilă”, sintagma „limita minimă a valorii de asigurare” se înlocuiește cu sintagma „limita minimă a valorii garantate de răspundere civilă”, sintagma „primă de asigurare” se înlocuiește cu sintagma „contribuție de răspundere civilă”, iar sintagma „nivelul primei de asigurare” se înlocuiește cu sintagma „nivelul cuantumului contribuției”
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.591/2019 DECIZIA nr. 591 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (1), (2) și (3) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, în forma anterioara modificării operate prin Legea nr. 206/2016, precum și a dispozițiilor art. 63 alin. (1) și (4) din Legea notarilor publici si a activității notariale nr. 36/1995, în forma republicata ca urmare a modificării operate prin Legea nr. 206/2016
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 63 alin. (1) și (4), în forma republicată ca urmare a modificării operate prin Legea nr. 206/2016 (termenul se împlineste la 12 martie 2020), după care operează prevederile art. 147 din Constitutie; - art. 62 alin. (1) și (3), în forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016;
Modificată: L. nr.38/2020 pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
- modifică art. 63 alin. (1) și (4)
  L. nr.140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităti intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative
- modifică art. 106 alin. (5) si art. 164 alin. (5); introduce lit. s1) la art. 12, lit. f1) la art. 15, alin. (41) la art. 80, sect. a 71 -a cu art. 1381-1385la cap. V după art. 138, lit. g) la art. 164 alin. (1) si alin. (6) la art. 164
Vezi si: D.C.C. nr.291/2022 DECIZIA nr. 291 din 17 mai 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 75 alin. (11) teza a treia din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995
- dispozitiile art. 75 alin. (11) teza a treia sunt constitutionale doar în măsura în care se interpretează în sensul că „recursul” prevăzut de acestea este o cale devolutivă de atac împotriva hotărârilor Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România prin care se solutionează contestatia pronuntată în materie disciplinară


Duminică, 26 mai 2024, 01:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.