LEGE nr.51 din 7 iunie 1995
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.51 din 7 iunie 1995
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 116/9 iun. 1995 text
Republicare: M.Of. nr. 113/6 mar. 2001 text
  M.Of. nr. 98/7 feb. 2011
  M.Of. nr. 440/24 mai. 2018
Functie activa:
Abrogă: D. nr.281/1954 pentru organizarea și exercitarea avocaturii în Republica Populara Română
totodata, abrogă:
L. nr.25/1990 privind completarea art. 37 din Decretul nr.281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea și exercitarea avocaturii in Romania, republicat la 6 martie 1958, cu modificarile ulterioare
  D.-L. nr.90/1990 privind unele masuri pentru organizarea și exercitarea avocaturii in Romania
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.167/1995 privind promulgarea Legii pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
Modificată: O.U.G. nr.85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice (abrogata prin O.G. nr.73/1999)
  L. nr.231/2000 privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
Republicare: M.Of. nr. 113/6 mar. 2001 text
Modificată: L. nr.489/2002 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
modifică art. 11 lit. a, art. 12 alin. (2) și (3), art. 62 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 7
  O.U.G. nr.77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
introduce art. 441
dispune republicarea
  L. nr.201/2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
introduce cap. VII1 cu art. 801 - 8016
  L. nr.255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
modifică art.1, art.2, art.3, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, art.11, art.12, art.15 lit. b) si d), art.16, art.17 alin. (2) si (5), art.18, art.19, art.20 alin. (1), art.21, art.22, art.23 alin. (2) si (3), art.24 alin. (2), art.25, art.26, art.27, art.28 alin. (2), art.30, art.31, art.33 alin. (1), art.35, art.37 alin. (5) si (6), art.38, art.42, art.45, art.51 alin. (2), art.52 alin. (4), art.53 alin. (2), art.55 alin. (2) si (3), art.56, titlul sectiunii a 2-a de la cap. IV, art.57, art.58, art.59, art.61 alin. (1), art.62 alin. (1) si (2), art.63, art.64, art.65, art.66, art.67, art.71 alin. (2), art.72 alin. (2), (3) si (4), art.73 alin. (1) lit.c), art.75, art.76 alin. (2), art.79 alin. (2), art.81, art.82, art.83; introduce art.51, art.161, alin. (3) si (4) la art. 20, art.311, alin. (2) la art. 34, alin. (7) la art. 37, art.371, alin. (31) la art. 52, lit. g) la art. 55 alin. (1), alin. (4) la art. 55, alin. (4), (5) si (6) la art. 62, alin. (5) la art. 72, art.84
dispune republicarea
  L. nr.280/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art.441, introdus prin O.U.G. nr. 77/200, se elimină
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
abrogă art.311
  O.U.G. nr.190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
abrogă art.371
  D.C.C. nr.513/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 161 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art.161(termenul se împlinește la data de 24 august 2006, după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție)
Vezi si: D.C.C. nr.513/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 161 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 161
Modificată: O.U.G. nr.159/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- modifică art. 5 alin. (1), art. 51, art. 11 alin. (1) lit. a) și b), art. 12 alin. (1), art. 13 lit. b), art. 16 alin. (1) la data de 1 ian. 2009, art. 17 alin. (3), art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (4), art. 27 lit. d), art. 37 alin. (2), art. 50 alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (2) și (3), art. 63 lit. h), cap. V cu art. 68, 681-6814 și art. 69; introduce alin. (21) la art. 17, alin. (4) la art. 23, alin. (2), (3) și (4) la art. 25, alin. (4) la art. 32, alin. (41) la art. 37, alin. (2) la art. 42, alin. (2) la art. 49, art. 521, alin. (6) la art. 57; abrogă art. 16 alin. (2) și (3), art. 161, art. 20 alin. (3), art. 52 alin. (31), art. 53 alin. (2) lit. e), art. 63 lit. o); înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "societate civilă profesională cu răspundere limitată" cu sintagma "societate profesională cu răspundere limitată"
dispune republicarea
  D.C.C. nr.109/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 159/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- suspendă pentru o perioadă de 45 zile dispozițiile O.U.G. nr. 159/2008 (termenul se împlinește la 1 aprilie 2010) după care operează prevederile art. 147 alin. (1) din Constituție
  L. nr.270/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- modifică art. 1 alin. (3), art. 5 alin. (1), art. 51, art. 11 alin. (1) lit. a) și b), art. 12 alin. (1), art. 13 lit. b), art. 16, art. 17 alin. (3), art. 19, art. 20 alin. (1) și (4), art. 31, art. 36, art. 37 alin. (2), art. 50 alin. (2) lit. b), art. 52 alin. (2) și (3), art. 53 alin. (1), art. 63 lit. h), art. 68, art. 69, art. 806 alin. (1); introduce alin. (21) la art. 17, alin. (21) la art. 20, alin. (11) și (3) la art. 22, alin. (2)-(5) la art. 25, alin. (4) la art. 32, art. 321, alin. (41) și (61) la art. 37, alin. (2) la art. 42, alin. (2) la art. 49, art. 521, alin. (6) la art. 57, lit. g) la art. 65 alin. (1), secț. 1 după titlul cap. V, art. 681-684, secț. a 2-a cu art. 685- 6813 înaintea art. 69, alin. (2) la art. 801, art. 85; abrogă art. 161, art. 20 alin. (3), art. 52 alin. (31), art. 77; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, sintagma "societate civilă cu răspundere limitată" cu sintagma "societate profesională cu răspundere limitată"
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 98/7 feb. 2011
Modificată: O.U.G. nr.10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- abrogă art. 39 alin. (8)
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 3 alin. (1) lit. g), art. 6 alin. (1), (3) și (4)
  D.C.C. nr.1.519/2011 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- suspendă pentru o perioadă de 45 de zile prevederile art. 21 alin. (1) (termenul se împlinește la data de 13 martie 2012), după care operează dispozițiile art. 147 alin. (1) din Constituție
Vezi si: D.C.C. nr.1.519/2011 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 21 alin. (1)
Modificată: L. nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- modifică, la 1 septembrie 2012, art. 88 alin. (4)
  O.U.G. nr.44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 39, art. 60 alin. (6); abrogă art. 14 lit. d)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative conexe
- prorogă termenul de intrare în vigoare a Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 2013
Vezi si: D.C.C. nr.297/2014 DECIZIA nr. 297 din 22 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- sintagma „care trebuie rezolvată în termenul de două luni de la emiterea deciziei” prevăzută în art. 25 alin. (2)
Modificată: L. nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
  L. nr.25/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- modifică art. 16 partea introductivă, art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (2), art. 26, art. 39, art. 48, art. 56 alin. (2) lit. b), h), i), q) și v), art. 57, art. 58 alin. (1) lit.b), art. 59, art. 64 alin. (1) lit.b), art. 66 lit. o), p) și r), art. 85 alin. (1) - (3), art. 86 alin. (1), art. 87 alin. (4), art. 89 alin. (1) lit.c); introduce lit.i1) la art. 3 alin.(1), alin. (3) la art. 3, alin. (10) la art. 5, lit.d) la art. 14, lit.e) la art. 16, alin.(3) la art. 25, alin. (2) la art. 30, alin.(11) și (12) la art. 31, alin. (11) și (3) la art. 35, alin. (2) - (4) la art. 40, alin.(11) și (41) - (43) la art. 46, alin. (3) la art. 51, lit.c1) la art. 52 alin. (2), lit. h1) la art. 56 alin. (2), lit. a1) la art. 64 alin. (1), lit.i) la art. 64 alin. (1), lit.f1), u), v) și x) la art. 66, lit. c1), d1) și h) la art. 68 alin.(1), alin. (11) la art. 85, alin.(4) la art. 86; abrogă art. 21
dispune republicarea
Vezi si: D.C.C. nr.225/2017 DECIZIA nr. 225 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 lit. a) și ale art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată
- sintagma „de natură să aducă atingere prestigiului profesiei” de avocat din cuprinsul art. 14 lit. a)
Republicare: M.Of. nr. 440/24 mai. 2018
Modificată: L. nr.46/2019 privind modificarea art. 61 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- modifică art. 61 alin. (1)
  L. nr.142/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- modifică art. 55 alin. (1); introduce alin. (21) - (23) la art. 54
  L. nr.100/2020 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
- introduce art. 541
  L. nr.184/2021 privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
- modifică art. 16
  D.C.C. nr.230/2022 DECIZIA nr. 230 din 28 aprilie 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 lit. a) si ale art. 26 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
- suspendă pentru 45 de zile dispozitiile art. 14 lit. a) (termenul se împlineste la data de 9 iulie 2022) după care operează prevederile art. 147 din Constitutie
Vezi si: D.C.C. nr.230/2022 DECIZIA nr. 230 din 28 aprilie 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 lit. a) si ale art. 26 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
- art. 14 lit. a)
Modificată: L. nr.32/2023 privind modificarea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
- modifică art. 14 lit. a)
dispune republicarea
  L. nr.50/2023 privind modificarea art. 20 alin. (5) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
- modifică art. 20 alin. (5)
  L. nr.89/2023 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
- modifică art. 81 alin. (1); introduce art. 281, 591, alin. (3) la art. 60, alin. (31) si (32) la art. 81 si alin. (11) la art. 84


Marți, 23 iulie 2024, 05:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.