LEGE nr.55 din 15 iunie 1995
pentru accelerarea procesului de privatizare
Contestari

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.55 din 15 iunie 1995
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 122/19 iun. 1995 text
Functie activa:
Modifică: L. nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
prevederile L. nr. 15/1990 se aplică numai în măsura în care nu sunt incompatibile cu această lege
  L. nr.66/1993 Legea contractului de management
abrogă art. 5 lit. e
  L. nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori (abrogata prin O.U.G. nr.28/2002)
abrogă art.3 alin.(3)
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.174/1995 privind promulgarea Legii pentru accelerarea procesului de privatizare
Referită de: H.G. nr.855/1995 pentru aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr.55/1995 cu privire la privatizarea societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" și "Agroservice" (abrogat prin H.G. nr.457/1997)
Modificată: L. nr.129/1995 privind modificarea Legii nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
modifică art.4, alin.(5) și (6)
Referită de: H.G. nr.26/1996 pentru modificarea și completarea unor hotarari ale Guvernului adoptate in executarea Legii nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
  H.G. nr.30/1996 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Legii nr.55/1995 (scos din evidenta)
Modificată: O.U.G. nr.37/1997 privind modificarea și completarea Legii nr.55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare (abrogata prin O.U.G. nr.88/1997)
modifică art.2, art.3, art.4, art.6, art.7, art.8, art.9, art.14, art.16, art.20, art.21, art.22; abrogă art.23
  O.U.G. nr.59/1997 privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar
abrogă art.8
Abrogată: O.U.G. nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale


Vineri, 21 iunie 2024, 04:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.