LEGE nr.64 din 22 iunie 1995
privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.64 din 22 iunie 1995
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 130/29 iun. 1995 text
Republicare: M.Of. nr. 608/13 dec. 1999 text
Rectificare: M.Of. nr. 89/28 feb. 2000 text
Republicare: M.Of. nr. 1066/17 noi. 2004 text
Rectificare: M.Of. nr. 251/25 mar. 2005 text
Functie activa:
Modifică: D.-L. nr.1.233/1887 CODUL DE COMERȚ
  R./1887 pentru punerea în aplicare a Codului de Comerț Român
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.184/1995 pentru promulgarea Legii privind procedură reorganizării și lichidării judiciare
Modificată: O.G. nr.38/1996 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii și lichidarii judiciare (abrogata prin O.U.G. nr.58/1997)
  O.U.G. nr.58/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizarii și lichidarii judiciare (abrogata prin L. nr.99/1999)
  L. nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
Republicare: M.Of. nr. 608/13 dec. 1999 text
Referită de: O. nr.2.881/C/1999 al ministrului de stat, ministrul justiției, al președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București și al Consiliului de administrație al Fondului Proprietății de Stat privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea art. 4 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
Rectificare: M.Of. nr. 89/28 feb. 2000 text
Referită de: O. nr.2.978/C/2000 al ministrului de stat, ministrul justiției, și al președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea art. 4 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
Modificată: L. nr.289/2001 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 58/1997
  O.G. nr.38/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
modifică art. 1, art. 2, titlul cap. II, art. 7 alin. (2) și (3), art. 10 lit. i, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) și (5), art. 18 lit. a, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23 lit. a, art. 25, art. 26 alin. (1) lit. b și f, art. 29, titlul secțiunii a 2-a din cap. III, art. 31 alin. (1)-(7), art. 32, art. 33, art. 34, art. 37, art. 40, art. 49, art. 53, art. 59 alin. (1), (3) și (5), art. 60, art. 62, art. 66, art. 67, art. 68, art. 69 alin. (2) și (3), art. 70, art. 72, art. 73, art. 75 alin. (1) și (2), art. 77, titlul paragrafului 1 al secțiunii a 6-a din cap. III, art. 80, art. 81 alin. (1) și alin. (2) lit. a și c, art. 100 alin. (2), art. 101, art. 102 alin. (2)-(4), art. 106 alin. (1) partea introductivă, art. 106 alin. (1) pct. 2, art. 108 partea introductivă și punctele 1-5, art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 113 pct. 1, art. 114, art. 115 alin. (1), art. 117 din cadrul paragrafului 5 "închiderea lichidării" al secțiunii a 6-a "Falimentul"
  O.U.G. nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (abrogata prin L. nr.281/2010)
suspendă procedura de executare silită pornită de creditori, precum și dreptul creditorilor de a introduce cereri pentru declanșarea procedurilor prevăzute împotriva debitorilor ale căror bunuri au fost atribuite conform prevederilor O.U.G. nr. 168/2001 pe toată perioada de valabilitate a contractelor de atribuire în folosință gratuită
  L. nr.149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
modifică art.1 alin. (1), art.2, art.4 alin. (2), titlul cap. II, art.5, art.6, art.61 alin. (2), art.7 alin. (2) si (3), art.10 alin. (2), art.11, art.13 alin. (1), art. 131 alin. (4), (5) si (8), art.14 alin. (3), art. 15 alin. (4) si (5), titlul sectiunii a 31-a din cap. II, art.161 alin. (3) si (4), art.162, art. 163 alin. (1), (3) si (4), art.164, art.17 alin. (1) - (4), art.18 lit. c) si g), art.19, art.20 alin. (3), art.23 lit.b) si f), art.24, art.25 alin. (4), art.26 alin. (1) lit.e) - g), art.26 alin. (2), titlul subsectiunii 2 din sectiunea 1 a cap. III. art.29, art.31 alin. (1) - (4), art.33, art.34, art.351 alin. (1) partea introductiva, art.38, art.39, art.40 alin. (1), art.401alin. (5) si (6), art.403 alin. (2) si (3), art.41, art.42, art.44, art.45 alin. (1) partea introductiva, art.45 alin.(2) partea introductiva si lit. a) - c), art.46 alin. (1), art.48 alin. (2), art.50, art.51 alin. (3), art.58, art.581 alin. (1), art.582 alin. (2) si (3), art.584 alin. (1), art.585 alin. (3), art.586 alin. (2) si (3), art.587 alin. (1), art.5812 alin. (3) si (4), art.5816 alin. (1) pct.3, art.59 alin. (1) lit. c), art.59 alin. (13) si (5), art.60 alin. (1),(2),(3) si (6), art.60 alin. (4) lit.c) si d), art.60 alin. (5) lit. A, F si partea introductiva a lit.I, art.603 alin. (2), art.62 alin. (1) si (3), art.66 alin. (3), art.67 alin. (2), art.67 alin. (6) lit. b),art.67 alin. (7), art.68 alin. (1), art.70 alin. (1) si (2), art.73 alin. (1), art.77 alin. (2) lit.b), art.771 alin. (1), art.100 alin. (2) - (4), art.101 alin. (2) si (3), art.102 alin. (3), art.104, art.106 alin. (2), art.107, art.108 pct.2, pct.10 lit. a) si pct.11, art.112, art.117, art.120 alin. (1), art.121, art.124 alin. (1), art.126, art.1271, art.1275 ; introduce alin. (21) la art. 4, alin. (11), alin. (4) si (5) la art. 7, alin. (5) la art. 163, lit. e2) la art.18, lit. c1) la art. 26 alin. (1), alin. (3) la art.27, art.405, art. 406, art.411, lit. a1) la art.45 alin. (2), alin. (11) la art.584, alin.(2) la art. 589, alin. (11) la art.68, lit. D la art.77 alin. (1), alin. (21) si (22) la art. 81, alin. (11) si (21) la art. 101, art.1171, alin. (2) la art. 127, art.1276; abrogă art.61 alin. (3), art.10 alin. (3), art.131 alin. (6), art.15 alin. (2), art.17 alin. (5), art.32 alin. (2), art.402 alin. (1) si (2) , art.59 alin. (11) si (12), art.80, art.108 pct.5, art.109, art.129
dispune republicarea
Republicare: M.Of. nr. 1066/17 noi. 2004 text
Rectificare: M.Of. nr. 251/25 mar. 2005 text
Modificată: L. nr.249/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului (abrogata prin L. nr.85/2006)
Abrogată: L. nr.85/2006 privind procedura insolvenței
- la 20 iulie 2006


Marți, 16 aprilie 2024, 23:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.