LEGE nr.64 din 22 iunie 1995
privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
Fisa actului

Descriptori:

Administratori
judiciari, lichidatori, atribuții, procedura reorganizării judiciare și a falimentului
L. nr.64/1995

Avere
a debitorului falit, control
L. nr.64/1995
O. nr.2.881/C/2.657/5/1999   (M.J., C.C.I.R., F.P.S.)

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
fuziune, dezvoltare și lichidare bănci, reflectare principale operațiuni în contabilitate
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

Comercianți
procedura reorganizării, lichidării judiciare și falimentului
L. nr.64/1995

Contabilitate
reflectare în contabilitate a principalelor operațiuni privind
fuziunea, dizolvarea și lichidarea băncilor
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2.388/1995   (M.F.)
O. nr.1.418/344/1997   (M.F., B.N.R.)
O. nr.1.524/362/1998   (M.F., B.N.R.)

Creanțe chirografare
societăți comerciale în caz de reorganizare judiciară, faliment, ordine de plată
L. nr.64/1995

Credite
nerambursate, insolvabilitate, faliment
L. nr.64/1995

Faliment
procedură de reorganizare judiciară a întreprinderilor
L. nr.64/1995

instituții de credit, reflectarea principalelor operațiuni în contabilitate
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
O. nr.2.388/1995   (M.F.)

Întreprinderi de stat
procedura reorganizării judiciare și a falimentului
L. nr.64/1995

Judecători sindici
îndatoriri, aplicarea regulamentelor privind falimentul bancar
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998

Lichidare, lichidator (faliment)
procedura
reorganizării judiciare și a falimentului întreprinderilor
L. nr.64/1995
O. nr.2.881/C/2.657/5/1999   (M.J., C.C.I.R., F.P.S.)

Părți sociale
lichidare, procedură judiciară a reorganizării și a falimentului
L. nr.64/1995

Procedură
de reorganizare judiciară și de faliment, regim
L. nr.64/1995

Regii autonome
încetare prin reorganizare, divizare totală, dizolvare, faliment
L. nr.31/1990
L. nr.64/1995

Reorganizare judiciară
procedura de reorganizare judiciară și a falimentului
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998

Societăți bancare -bănci (exclusiv române)
faliment, procedură
L. nr.64/1995
L. nr.83/1998
N. nr.3/1996   (B.N.R.)

Societăți comerciale (exclusiv române)
faliment
L. nr.31/1990
L. nr.64/1995

procedura reorganizării judiciare și falimentului
L. nr.64/1995

reglementări speciale privind reorganizare, restructurare, faliment
L. nr.31/1990
L. nr.64/1995


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 01:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.