LEGE nr.64 din 22 iunie 1995
privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.45/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7, 31 și 32 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/1997
  D.C.C. nr.182/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (5) din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/1997 și prin Legea nr.99/1999
  D.C.C. nr.215/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/1997, precum și prin Legea nr.99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
  D.C.C. nr.96/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (4) și (5) din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.189/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.202/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.229/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (4) și (5) din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.45/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. (1), art. 69 alin. (2) și ale art. 79 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.119/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.51 alin.(1) din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.201/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.29 alin.(1) și ale art.31 alin.(7) din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.223/2001 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor art.78, art.79 și ale art.90 alin.(2) din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.224/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.10 lit.d) și ale art.79 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.241/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.10 lit.d) și ale art.79 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.270/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.10 lit.d) și ale art.79 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.269/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.108 pct.3 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.273/2001 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor art.108 pct.3 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.286/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.6, 10, 124 alin.(1) și ale art.126 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.283/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.108 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.289/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.29 alin.(1) din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.297/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.31 alin.(4) din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.323/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.7 alin.(2) teza a doua din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicat
  D.C.C. nr.106/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 și 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.153/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. e) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
  D.C.C. nr.248/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6, art. 7 alin. (1), (2) și (3), precum și ale art. 11 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
art. 6, art. 7 alin. (1), (2) și (3), și art. 11
  D.C.C. nr.341/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67, art. 59 alin. (4) și ale art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
  D.C.C. nr.348/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7, 10 și 97 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.358/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11, 12 și art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, astfel cum a fost modificată ulterior
  D.C.C. nr.22/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 alin. (3) și (4), art. 68 alin. (1), precum și ale art. 108 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
art. 67 alin. (3) si (4), art. 68 alin. (1), precum si ale art. 108
  D.C.C. nr.45/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67 alin. (3) și (4), art. 68 alin. (1), art. 88, 106 și 108 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
art. 67 alin. (3) si (4), art. 68 alin. (1), art. 88, 106 si 108
  D.C.C. nr.60/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celor ale art. 3 lit. d) teza a doua din Legea bancară nr. 58/1998, modificată
art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.138/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. c) teza întâi și lit. d), art. 17 alin. (1) și (5), art. 22, 38, art. 59 alin. (4) și (5) și ale art. 401 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 10 lit. c) teza întâi și lit. d), art. 17 alin. (1) și (5), art. 22, 38, art. 59 alin. (4) și (5) și ale art. 401
  D.C.C. nr.245/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.283/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11, 12 și ale art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 11, 12 si art. 31 alin. (1) si (3)
  D.C.C. nr.284/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.297/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 44
  D.C.C. nr.331/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (5) teza finală din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor art. 137 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
art. 59 alin. (5) teza finala
  D.C.C. nr.377/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22, art. 23 lit. b), c) și i) și ale art. 231 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare
art. 22, art. 23 lit. b), c) și i) și ale art. 231
  D.C.C. nr.390/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. b), art. 46 alin. (1) și art. 48 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare
art. 45 alin. (1) lit. b), art. 46 alin. (1) și art. 48 alin. (1)
  D.C.C. nr.25/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 124 alin. (1) și art. 126 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 124 alin. (1) și art. 126
  D.C.C. nr.54/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 129
  D.C.C. nr.73/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 29
  D.C.C. nr.74/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 44 și 45 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 44 și 45
  D.C.C. nr.97/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare
art. 29
  D.C.C. nr.177/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7, 10, 11 și 97 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 7, 10, 11 și 97
  D.C.C. nr.244/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 29 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.279/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. d) si art. 401 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 10 lit. d) si art. 401
  D.C.C. nr.304/2004 la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. a) și ale art. 77 alin. (1) lit. A.a) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările ulterioare
art. 29 alin. (1) lit. a), art. 77 alin. (1) lit. A.a)
  D.C.C. nr.318/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 lit. d) și a celor ale art. 401 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art. 10 lit. d) și a celor ale art. 401
  D.C.C. nr.332/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.363/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 29 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.397/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 29
  D.C.C. nr.487/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 351 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 351 alin. (1)
  D.C.C. nr.488/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 35
  D.C.C. nr.504/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) și art. 401 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 29 alin. (1) și art. 401
  D.C.C. nr.556/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 7 alin. (2)
  D.C.C. nr.6/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 38 alin. (2) și (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 38 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.34/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.51/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.65/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (2) și (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 38 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.82/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și ale art. 27 pct. 5 și 9, precum și ale art. 88 din Codul de procedură civilă
art. 36 alin. (1)
  D.C.C. nr.190/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36, art. 38, art. 41 și art. 106 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 36, art. 38, art. 41 și art. 106
  D.C.C. nr.211/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 50 alin. (5)
  D.C.C. nr.242/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
  D.C.C. nr.286/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 și art. 54 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
  D.C.C. nr.320/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 139 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 139
  D.C.C. nr.357/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8, 36 și 50 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
  D.C.C. nr.381/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 137 și art. 139 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 137 și art. 139
  D.C.C. nr.416/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 62 alin. (1)
  D.C.C. nr.463/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
  D.C.C. nr.462/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor cap. II, în ansamblu, precum și ale art. 8 alin. (3) fraza finală, ale art. 11 alin. (1) lit. d), ale art. 19 alin. (1), ale art. 50 alin. (1) și (3), ale art. 51 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
cap. II, art. 8 alin. (3) fraza finală, ale art. 11 alin. (1) lit. d), ale art. 19 alin. (1), ale art. 50 alin. (1) și (3), ale art. 51 alin. (1)
  D.C.C. nr.469/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (1), ale art. 94 alin. (1), ale art. 95 alin. (1), ale art. 99 alin. (4), (5) și (9), ale art. 100 alin. (1) și (2) și ale art. 101 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
  D.C.C. nr.511/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 36
  D.C.C. nr.599/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor cuprinse în cap. II în ansamblu, precum și ale art. 8 alin. (3) fraza finală, art. 11 alin. (1) lit. d), art. 50 alin. (1) și (3), art. 19 alin. (1) și art. 51 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
cap. II, art. 8 alin. (3) fraza finală, art. 11 alin. (1) lit. d), art. 50 alin. (1) și (3), art. 19 alin. (1) și art. 51 alin. (1)
  D.C.C. nr.608/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 61 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.618/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
  D.C.C. nr.622/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. j) și ale art. 30 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
  D.C.C. nr.651/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 teza a doua din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 58 teza a doua
  D.C.C. nr.642/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 și art. 31 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 9 si art. 31
  D.C.C. nr.641/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (1) și ale art. 38 alin. (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 36 alin. (1) și ale art. 38 alin. (3)
  D.C.C. nr.652/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 din Codul de procedură civilă și a Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
  D.C.C. nr.656/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56, art. 57 și ale art. 106 alin. (1) lit. D din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 56, art. 57 și ale art. 106 alin. (1) lit. D
  D.C.C. nr.659/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49-51, art. 168, art. 282 alin. 2 și art. 299 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 12 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 12
  D.C.C. nr.6/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 8 alin. (3)
  D.C.C. nr.130/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 12 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 12
  D.C.C. nr.204/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 36 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.233/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 97 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 97 alin. (3) teza a doua
  D.C.C. nr.289/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 107 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 107 alin. (1) și alin. (2) lit. a)
  D.C.C. nr.337/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39, art. 49 alin. (1) și art. 50 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 39, art. 49 alin. (1) și art. 50 alin. (1)
  D.C.C. nr.336/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. c) și art. 50 alin. (1) și (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 11 alin. (1) lit. c) și art. 50 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.365/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și ale art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 12
  D.C.C. nr.386/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 60 și ale art. 61 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 60 și ale art. 61 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.426/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 120 alin. (1) pct. 2 și alin. (2) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 120 alin. (1) pct. 2 și alin. (2)
  D.C.C. nr.452/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (1) lit. f), art. 232 și art. 252 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 37-40 din Codul de procedură civilă și art. 147 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 147
  D.C.C. nr.699/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 122 pct. 3 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 122 pct. 3
  D.C.C. nr.694/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (3) lit. b), art. 93 alin. (1), art. 94 alin. (1) lit. a) și art. 99 alin. (5) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a dispozițiilor art. 123 pct. 2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 91 alin. (3) lit. b), art. 93 alin. (1), art. 94 alin. (1) lit. a) și art. 99 alin. (5)
  D.C.C. nr.22/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 38 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.186/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței


Sâmbătă, 03 decembrie 2022, 00:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.