ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.67 din 13 septembrie 2006
privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.67 din 13 septembrie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.492/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 822/2006
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 787/18 sep. 2006
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.492/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.74/2009)
- modifică art.2, art.7
Modificată: O.U.G. nr.120/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.74/2009)
- modifică art. 1, art. 5, art. 7; introduce art. 31, art. 51 și art. 52; abrogă art. 4 alin. (2), (3) și (4)
Referită de: H.G. nr.293/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
Modificată: L. nr.80/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.74/2009)
- modifică art.1 alin.(2) lit.o), art.5 alin.(2) pct.1 lit.b); introduce art.32, alin. (6), (7) și (8) la art.51 ;
  O.U.G. nr.58/2008 pentru abrogarea art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat (abrogata prin O.U.G. nr.74/2009)
- abrogă art. 32
Abrogată: O.U.G. nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare


Vineri, 14 iunie 2024, 04:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.