LEGE nr.134 din 29 decembrie 1995
Legea petrolului
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.134 din 29 decembrie 1995
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 301/29 dec. 1995 text
Functie activa:
Abrogă: L./1942 Legea petrolului
  L. nr.66/1992 privind acordarea unor facilitati pentru atragerea de capital strain in domeniul explorarii și exploatarii zacamintelor de petrol și gaze
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.414/1995 pentru promulgarea Legii petrolului
Referită de: H.G. nr.1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr.134/1995 și modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.1.043/1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei și gaze in Romania
  H.G. nr.791/1997 pentru modificarea și completarea anexei la Hotararea Guvernului nr.1.265/1996
Modificată: O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă art. 34 alin. (2) lit. a și b
  O.U.G. nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă art. 34 alin. (2) lit. a și b
Referită de: H.G. nr.1.363/2000 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr.134/1995, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.265/1996
Modificată: L. nr.189/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit
abrogă prevederile din art. 34 alin. (2) lit. a și b referitoare la scutirea de la plata impozitului pe profit
  L. nr.294/2001 pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2000 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.217/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 6/2000
  H.G. nr.1.152/2001 privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activitățile miniere și a amenzilor contravenționale prevăzute în Legea minelor nr.61/1998 și în Legea petrolului nr.134/1995 (abrogat prin L. nr.238/2004)
actualizează limitele amenzilor prevăzute la art. 38
  O.U.G. nr.47/2002 de modificare și completare a Legii minelor nr. 61/1998 și a Legii petrolului nr. 134/1995 (abrogata prin L. nr.238/2004)
modifică art. 2 lit. f și m, art. 30, art. 32; introduce un nou alineat după alin. (2) la art. 43; abrogă art. 29
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
Abrogată: L. nr.238/2004 LEGEA petrolului

- la 15 sep. 2004


Sâmbătă, 02 martie 2024, 01:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.