LEGE nr.136 din 29 decembrie 1995
privind asigurările și reasigurările în România
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.136 din 29 decembrie 1995
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 303/30 dec. 1995 text
Functie activa:
Abrogă: H.C.M. nr.1.715/1971 pentru stabilirea unor măsuri în executarea Decretului nr.471/1971 cu privire la asigurările de stat
  H.G. nr.387/1990 privind unele masuri in legatura cu asigurarea autovehiculelor
  O.G. nr.11/1994 pentru actualizarea nivelului de prime și a limitei de despagubire la asigurarea, prin efectul legii, de raspundere civila pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule, incepand cu data de 1 ianuarie 1994
  L. nr.89/1994 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.11/1994, emisa in baza Legii nr.4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante și autorizarea contractarii și garantarii unor credite externe
Modifică: D.-L. nr.1.233/1887 CODUL DE COMERȚ
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.416/1995 pentru promulgarea Legii privind asigurările și reasigurările în România
Modificată: O.G. nr.27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1995 privind asigurarile și reasigurarile in Romania (abrogata succesiv prin L. nr.32/2000, O.U.G. nr.54/2016)
introduce alin. (3) la art. 60
  H.G. nr.1.054/1999 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule (abrogat prin H.G. nr.1.194/2000)
actualizează nivelul amenzilor stabilite la art. 63 și 64
  L. nr.32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
atribuțiile Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare din cadrul Ministerului Finanțelor, competențele legale ale Ministerului Finanțelor precum și ale Guvernului României, prevăzute la art. 5, 7, 53, 60, 65, 67, se preiau de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor și abrogă O.G. nr. 27/1997
  H.G. nr.1.194/2000 privind unele măsuri în legătură cu asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule
actualizează nivelul amenzilor stabilite la art. 63 și 64 și abrogă H.G. nr. 1. 054/1999
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
înlocuiește începând cu data de 1 ian 2003 noțiunea de "majorări de întârziere, majorări" cu noțiunea de "dobânzi"
  L. nr.172/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.54/2016, L. nr.132/2017)
modifică art. 1, art.3, art.4, art.5, art.8, art.9, art.10, art.11, art.13 alin. (1), art.14, art.15, art.16, art.21, art.24, art.30, art.31, art.32, art.33 alin. (1), art.34, art.35, art. 37, art.38, art.40, titlul sectiunii a 5-a din cap.II, titlul sectiunii a 6-a din cap. II, art.46, art.48 alin. (1) si (2), art.50, art.52 alin. (1), art.53, art.54, art.56 alin. (2) si (3), art. 57 alin. (2), art.60, art.61, art.62, art.63, art.64, art.66, art.67, art.68, art.69; introduce alin. (2) la art. 17, alin. (3) la art. 19, alin. (3) la art.20, art.201, alin. (2) la art.36, art. 401, art.441 si 442 la sectiunea a 5-a din cap. II, art.451 la sectiunea a 6-a din cap.II, art.481, art.611, art.691, art.692; abrogă art.6 alin. (2), art.7, art.39, art.59, art.65
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.I/2005 - art. 54 alin. 4 si art. 57
Modificată: O.U.G. nr.61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata prin O.U.G. nr.54/2016)
- modifica art. 4, art. 5, art. 9, art. 10 alin. (3) lit. b), art. 11, art. 14, art. 17 alin. (2), art. 20_1, art. 22, art. 27 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 48 alin. (1) si (2), art. 481, art. 49, art. 50 alin. (2) si (4), art. 52 alin. (1), art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, art. 60 alin. (3), art. 60 alin. (4) lit. b), art. 61 alin. (1), (2), (4) si (6), art. 63 alin. (1), (2) si (3), art. 64 alin. (1), art. 69; introduce art. 11, alin. (4) la art. 31, alin. (4) la art. 441, alin. (21) la art. 60, alin. (8) la art. 61, alin. (7) la art. 611; abroga art. 57 si art. 60 alin. (6)
dispune republicarea
  L. nr.113/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor (abrogata prin L. nr.236/2018)
- abrogă art. 61 la data preluării prevăzute la art. IV alin. (2)
  L. nr.172/2006 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata prin O.U.G. nr.54/2016)
- introduce după art.59 cap.III1 cu art.591 - 599
  L. nr.180/2007 pentru abrogarea dispozițiilor cap. III1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
- abrogă dispozițiile cap.III1 cu art. 591 - 599
  L. nr.304/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata prin O.U.G. nr.54/2016)
- modifică art. 11 pct. 2, art. 8, art. 22 alin. 1, art. 43, art. 48 alin. 1, art. 54; Introduce pct. 10 la art. 11; înlocuiește, în tot cuprinsul legii, termenul "autovehicul" cu termenul "vehicul" și termenul "înmatriculat" cu termenul "înmatriculat/înregistrat"
dispune republicarea
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- la data de 1 oct. 2011, modifică art. 691, art. 692; abrogă art. 9-47
  O.U.G. nr.94/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România
- modifică art. 63 alin. 2 partea introductivă; introduce alin. (21) la art. 63
  L. nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților
- modifică art. 62, art. 63 alin. (1) lit. b); abrogă art. 60 și art. 601
Abrogată: O.U.G. nr.54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie
  L. nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie


Duminică, 19 mai 2024, 20:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.