LEGE nr.136 din 29 decembrie 1995
privind asigurările și reasigurările în România
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.8/2002 pentru punerea în aplicare a Normelor privind măsurile prudențiale pentru practicarea asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule în afara teritoriului României (Carte Verde) (abrogat prin O. nr.113.125/2006)
  O. nr.9/2002 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule și autorizarea asigurătorilor care vor practica această asigurare în anul 2003 (abrogat prin O. nr.3.113/2003)
  O. nr.10/2002 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului de protejare a asiguraților pe anul 2003
  O. nr.3.113/2003 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule și autorizarea asigurătorilor care vor practica această asigurare în anul 2004 (abrogat prin O. nr.3.108/2004)
  L. nr.249/2004 privind pensiile ocupaționale (abrogata prin L. nr.204/2006)
  L. nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare (abrogata prin L. nr.17/2024)
  O. nr.3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule și autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terților prin accidente de autovehicule (abrogat prin O. nr.11/2007)
  O. nr.3.111/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienților (abrogat prin O. nr.23/2009)
  O. nr.3.102/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind cotele procentuale pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de garantare pe anul 2005
  O. nr.3.104/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de garantare
  L. nr.141/2005 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupaționale
  O. nr.3.108/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de protecție a victimelor străzii (abrogat prin O. nr.113.127/2006)
  O. nr.3.116/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule și autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule (abrogat prin O. nr.113.133/2006)
  O. nr.3.115/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind Fondul de garantare (abrogat prin O. nr.10/2009)
  O.U.G. nr.61/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România (abrogata prin O.U.G. nr.54/2016)
  Decizie nr.1.063/2010 privind sancționarea Societății Comerciale "Balkan Insurance Broker de AsigurareReasigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  O. nr.1/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/reasigurare (abrogat prin N. nr.32/2015)
  Decizie nr.344/2011 privind sancționarea Societății Comerciale "Senior Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității
  Decizie nr.96/2012 privind interzicerea temporară a exercitării activității de asigurare a Societății Comerciale NEMEȘ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L .


Luni, 17 iunie 2024, 04:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.