LEGE nr.137 din 29 decembrie 1995
Legea protecției mediului
Descriptori | Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.137 din 29 decembrie 1995
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 304/30 dec. 1995 text
Rectificare: M.Of. nr. 27/6 feb. 1996 text
Republicare: M.Of. nr. 70/17 feb. 2000 text
Functie activa:
Abrogă: L. nr.9/1973 privind protecția mediului inconjurator
Modifică: H.G. nr.127/1994 privind stabilirea și sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator
abrogă prevederile H.G.nr.127/1994 cu excepția normelor privitoare la protecția solului și subsolului
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.417/1995 privind promulgarea Legii protecției mediului
Rectificare: M.Of. nr. 27/6 feb. 1996 text
Modificată: H.G. nr.314/1998 privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute în Legea protecției mediului nr.137/1995 (abrogat prin O.U.G. nr.195/2005)
  L. nr.159/1999 pentru completarea Legii protecției mediului nr.137/1995 (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
Republicare: M.Of. nr. 70/17 feb. 2000 text
Modificată: L. nr.453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor
modifică anexa nr. II; abrogă referințe la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrările de construcții-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia
  O.U.G. nr.91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995 (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
modifică art. 2, art. 3 lit. g și i, art. 4 lit. b, f, art. 5 lit. a, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 alin. (3), art. 15, titlul secțiunii a 2-a a cap. II, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, titlul secțiunii a 3-a, art. 26 alin. (1), art. 27 lit. a și c, art. 28, art. 29, titlul secțiunii a 4-a, art. 30, art. 31, art. 33 lit. b, art. 34, art. 35, art. 37, art. 40, art. 42 lit. c și d, art. 43, art. 47 partea introductivă, art. 50 lit. a, art. 52 lit. c, art. 53 partea introductivă, art. 54 lit. a și b, art. 61, art. 62, art. 64, art. 65 lit. a, b, c, d, e, g, n, o, p și s, art. 66, art. 67 lit. b, art. 68, art. 69, art. 70, art. 71, art. 73, art. 75, art. 76, art. 80 lit. a și b, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86, titlul cap. VI, art. 88; introduce lit. a1 la art. 3, lit. b1, lit. f1 și f2 la art. 4, cap. I1 cu art. 71-74, art. 101, art. 171, 172, 173 și 174, secțiunea 21 după art. 21, art.
  L. nr.294/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995 (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
modifică art. 4 lit. b1), art. 6 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (3), (5) si (7), art. 10 alin. (2), art. 101, art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (3), art. 15 alin. (1) si (2), art. 16, art. 19, art. 21 lit. a), art. 25, art. 34 lit. a)-c) si f), art. 35 alin. (5), art. 43 partea introductiva, art. 47 partea introductiva, art. 49 partea introductiva, art. 52 partea introductiva si lit. c), art. 53 partea introductiva, art. 54 lit. b), art. 72 partea introductiva, art. 81 alin. (2), art. 83 alin. (1) lit. a), f), k), o), p) si q), art. 84 alin. (2), art. 85; introduce cap. I1 cu art. 71 - 74 dupa art. 7, alin. (4) la art. 14, art. 171 si 172, lit. e), f) si g) la art. 40, art. 491, lit. v) la art. 65, art. 651, lit. a1) si a2) la art. 80, alin. (4) si (5) la art. 83; abrogă art. 17
Abrogată: O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului


Duminică, 23 iunie 2024, 20:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.