LEGE nr.137 din 29 decembrie 1995
Legea protecției mediului
Fisa actului

Descriptori:

Aer
poluare, evaluare, praguri de alertă
O. nr.756/1997   (M.A.P.P.M.)
L. nr.137/1995

Agenți economici
echipamente și materiale ce conțin bifenili policlorurați și alți compuși asimilați, respectare regim special, obligații
H.G. nr.173/2000
L. nr.137/1995

Animale
faună sălbatică, autorizare activități de capturare și/sau achiziție, comercializare, import
O. nr.647/2001   (M.A.P.M.)
L. nr.137/1995

Ape uzate
epurare biologică
L. nr.137/1995
O. nr.1.097/1997   (M.A.P.P.M.)
L. nr.107/1996

Autorizație
de mediu, activități pentru care este obligatorie obținerea
L. nr.137/1995
O. nr.125/1996   (M.A.P.P.M.)

Canalizare
evacuare ape uzate în rețelele localităților
L. nr.137/1995
L. nr.107/1996
O. nr.645/IO/5.029/NN/7.190/SD/1997   (M.A.P.P.M., M.L.P.A.T., M.S.)

Cariere
și mine
agenți economici, realizarea execuției lucrărilor de închidere și de reconstrucție ecologică a zonelor afectate, condiții
L. nr.137/1995
L. nr.61/1998
H.G. nr.816/1998
O. nr.20/87/111/1999   (M.I.C., M.M.P.S., M.A.P.P.M.)

Comisia Amara
constituire, atribuții, componență și funcționare în zona Lacului Amara
L. nr.137/1995
H.G. nr.106/1999

Comisia Litoral
constituire, componență, funcționare, urmărire exploatare rațională și protecție resurse naturale, balneoterapeutice, refacere echilibru ecologic în zona litoralului românesc
L. nr.137/1995
H.G. nr.108/1999

Comisia Techirghiol
constituire, funcționare, atribuții
L. nr.137/1995
H.G. nr.107/1999

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
gestionarea uleiurilor uzate
L. nr.137/1995
O.U.G. nr.78/2000
H.G. nr.662/2001

mediului înconjurător
L. nr.137/1995

Deșeuri refolosibile
din activitatea de construcții și întreținere drumuri, obligații, reciclare
L. nr.137/1995
O.U.G. nr.16/2001
O. nr.44/1998   (M.Tr.)

Fauna sălbatică
protecție, procedură de comercializare, condiții
L. nr.137/1995
L. nr.103/1996
O.U.G. nr.236/2000
H.G. nr.92/2000
O. nr.647/2001   (M.A.P.M.)
vezi:  mediu înconjurător

Flora și fauna sălbatică
autorizarea activității de recoltare, capturare și/sau de achiziție și comercializare, export, condiții
L. nr.137/1995
O.U.G. nr.236/2000
O. nr.647/2001   (M.A.P.M.)

Fondul de stimulare
pentru personalul autorităților pentru protecția mediului, cota din venituri extrabugetare
L. nr.137/1995

Industrie
ape uzate, epurare biologică
L. nr.137/1995
L. nr.107/1996
O. nr.1.097/1997   (M.A.P.P.M.)

Licitații publice
certificat, încredințare, agenți economici, lucrări de închidere a minelor/carierelor și de reconstrucție ecologică a zonelor afectate, condiții
L. nr.137/1995
L. nr.61/1998
H.G. nr.816/1998
O. nr.20/87/111/1999   (M.I.C., M.M.P.S., M.A.P.P.M.)

Mediu înconjurător, ecologie
protecție, regim juridic
L. nr.137/1995
L. nr.26/1996
O.G. nr.29/1997

amenzi, limite, actualizare
L. nr.137/1995
H.G. nr.314/1998

atmosferă, protecție, regim juridic, autorizație de mediu
L. nr.137/1995
O.U.G. nr.243/2000

autorități centrale și locale, atribuții
L. nr.82/1993
L. nr.137/1995
H.G. nr.17/2001

autorizație de mediu
L. nr.137/1995
O. nr.340/2000   (M.A.P.P.M.)

autorizație de mediu pentru funcționarea unității nr. 1 a Centralei Nuclearelectrica Cernavodă
L. nr.137/1995
H.G. nr.234/1999

contravenții și sancțiuni
L. nr.137/1995
H.G. nr.127/1994
H.G. nr.168/1997
H.G. nr.314/1998

îngrășăminte chimice și pesticide, regim
L. nr.137/1995

planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului
L. nr.137/1995
O. nr.214/RT/16/NN/1999   (M.A.P.P.M., M.M.P.S.)

planuri, programe, politici și legislație, participarea publicului, condiții
L. nr.137/1995
L. nr.86/2000    [ratificare]
O. nr.1.325/2000   (M.A.P.P.M.)

poluare, evaluare
L. nr.137/1995
O. nr.125/1996   (M.A.P.P.M.)
O. nr.756/1997   (M.A.P.P.M.)

program de conformitate și plan de refacere a mediului, aplicare, măsuri
L. nr.137/1995
L. nr.61/1998
O. nr.151/22.740/2001   (A.N.R.M., M.A.P.M.)

regim special, gestiune, control bifenili policlorurați și compușii acestora
L. nr.137/1995
H.G. nr.173/2000

strategia națională pentru gestionarea deșeurilor și Programul național pentru gestionarea deșeurilor
L. nr.137/1995
L. nr.73/2000
L. nr.78/2000

Mine, cariere
agenți economici
pentru realizarea execuției lucrărilor de închidere și de reconstrucție ecologică a zonelor afectate, condiții
L. nr.137/1995
L. nr.61/1998
H.G. nr.816/1998
O. nr.20/87/111/1999   (M.I.C., M.M.P.S., M.A.P.P.M.)

Ministerul Apelor și Protecției Mediului
atribuții în domeniul
mediului
L. nr.137/1995

Nuclear, domeniu
acord, autorizație de mediu
L. nr.137/1995

Plan de amenajare a teritoriului
și planuri de urbanism, ghid metodologic, elaborare, analize de evaluare a impactului asupra mediului, indicator GM-008-2000
L. nr.50/1991
L. nr.137/1995
O. nr.214/RT/16/NN/1999   (M.A.P.P.M., M.M.P.S.)
O. nr.1.184/R.T./201/N.N./2000   (M.A.P.P.M., M.L.P.A.T.)

Plante
floră sălbatică, autorizarea activității de recoltare, achiziție, comercializare
L. nr.137/1995
O. nr.647/2001   (M.A.P.M.)

Poluare
atmosferă, determinare a emisiilor produse de surse staționare
L. nr.137/1995
O. nr.756/1997   (M.A.P.P.M.)

evaluare
L. nr.137/1995

Privatizare
aviz de mediu, conținut
L. nr.137/1995
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
O. nr.709/1999   (M.A.P.P.M.)

Protecția mediului înconjurător
regim juridic
L. nr.137/1995

Sănătate publică
regim special, gestiune, control bifenili policlorurați și compuși similari
L. nr.137/1995
H.G. nr.173/2000

Sistemul național de monitorizare integrată a calității aerului
asigurare
L. nr.137/1995
O.U.G. nr.243/2000

Societatea Națională "Nuclearelectrica" -S.A
sucursala "CNE-PROD" Cernavodă, autorizație de mediu pentru funcționarea unității nr. 1 a Centralei Nuclearelectrica Cernavodă
L. nr.137/1995
H.G. nr.234/1999

Sol
protecție, poluare
L. nr.137/1995
O. nr.756/1997   (M.A.P.P.M.)
vezi:  Ape
vezi:  Mediu înconjurător, ecologie

Tarife
lucrări și servicii
prestate de M.A.P.M., cuantum
L. nr.137/1995
L. nr.31/2000
O. nr.340/2000   (M.A.P.P.M.)

Teritoriu național al României
urbanism, amenajare, acord mediu
L. nr.137/1995
O. nr.214/RT/16/NN/1999   (M.A.P.P.M., M.M.P.S.)
vezi:  Domeniu public
vezi:  domeniul privat al statului

Urbanism
acord de mediu
L. nr.137/1995
O. nr.214/RT/16/NN/1999   (M.A.P.P.M., M.M.P.S.)

Zootehnie
ape uzate, epurare biologică
L. nr.137/1995
L. nr.107/1996
O. nr.1.097/1997   (M.A.P.P.M.)


Marți, 29 noiembrie 2022, 19:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.