LEGE nr.384 din 10 octombrie 2006
privind statutul soldaților și gradaților voluntari
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.384 din 10 octombrie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 226/2006
În vigoare: Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 868/24 oct. 2006
Functie pasiva:
Modificată: L. nr.51/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
- modifică art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 9, art. 15 alin. (2), art. 18, art. 19, art. 20 alin. (1), art. 28 lit. c), art. 35 alin. (2), art. 40 alin. (1); introduce alin. (3) la art. 2, art. 301; abrogă art. 6, art. 40 alin. (3)
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata succesiv prin L. nr.127/2019, L. nr.360/2023)
- abrogă, la 1 ianuarie 2011, prevederile referitoare la pensii cuprinse la art. 19 alin. (3)
  L. nr.23/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari
- modifică titlul, art. 2 alin. (2), art. 8 alin. (2) lit. b), art. 35 alin. (2), art. 45 alin. (2), art. 63; introduce alin. (4) la art. 18, alin. (4) la art. 41; înlocuiește expresiile "soldați și gradați voluntari", "soldați voluntari", și respectiv "gradați voluntari" cu expresiile "soldați și gradați profesioniști", "soldați și gradați profesioniști" respectiv "gradați profesioniști"
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 45 alin. (1) lit. k); introduce alin. (11) la art. 45; abrogă art. 45 alin. (1) lit. l)
dispune republicarea
  L. nr.82/2015 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
- modifică art. 35 alin. (2)
  L. nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari
- abrogă Cap. V cuprinzând art. 51 - 67 la 1 ian. 2017
  L. nr.149/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul aparării, ordinii publice și securității naționale
- modifică art. 8 alin. (1) lit. d) și art. 18
  L. nr.288/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 8 alin. (2) lit. a); introduce alin. (21) la art. 8
  O.U.G. nr.36/2020 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României
- modifică art. 17 si art. 46; introduce alin. (3) - (6) la art. 30, alin. (21) la art. 40
  L. nr.73/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști
- modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) si (2), art. 3 alin. (1) si (3), art. 8 alin. (1) lit. c) si d), art. 9, art. 12, art. 15 alin. (2), art. 31 alin. (2) si (3), art. 32 alin. (1) lit. a) si c), art. 34, art. 35 alin. (1), art. 41 si art. 45 alin. (2); introduce alin. (21) la art. 2, alin. (5) la art. 3, alin. (11) la art. 8, art. 211, alin. (31) la art. 31, alin. (3) si (4) la art. 35, art. 411, lit. o) la art. 45 alin. (1)
  L. nr.30/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind insliluirea stării de urgentă pe teritoriul României
- modifică art. 46 alin. (2)
  O.U.G. nr.70/2021 Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti
- modifică art. 8 alin. (21) si art. 19 alin. (2); introduce alin. (4) - (6) la art. 19; abrogă art. 8 alin. (2) lit. a)
dispune republicarea
  L. nr.201/2022 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti
- aprobă O.U.G. nr. 70/2021
  O.U.G. nr.26/2024 Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Nationale si a unor cheltuieli determinate de pregătirea si executarea unor misiuni în afara teritoriului national, în vederea realizării si mentinerii capabilitătii aferente achizitiei sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 si a altor programe de înzestrare, pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice si securitătii nationale, precum si pentru adoptarea unor măsuri privind retentia si atragerea personalului în aceste domenii
- modifică art. 14


Joi, 20 iunie 2024, 02:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.