LEGEA nr.407 din 9 noiembrie 2006
vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.407 din 9 noiembrie 2006
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 27/2006
Consultati:
forma trimisa la promulgare
Cu functie: de abrogare
În vigoare: Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Publicare: M.Of. nr. 944/22 noi. 2006
Functie activa:
Abrogă: L. nr.103/1996 Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.78/1999 pentru modificarea art. 47 alin. (1) și (2) din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
- la 22 decembrie 2006
H.G. nr.92/2000 privind reactualizarea cuantumului despăgubirilor pentru daune aduse fondului cinegetic prin fapte ilicite și a cuantumului amenzilor, prevăzute de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
- la 22 decembrie 2006
O.U.G. nr.35/2001 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, precum și pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
- la 22 decembrie 2006
L. nr.439/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2001 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, precum și pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
- la 22 decembrie 2006
L. nr.589/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/1999 pentru modificarea art.47 alin.(1) și (2) din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
- la 22 decembrie 2006
L. nr.654/2001 pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
- la 22 decembrie 2006
O.U.G. nr.193/2005 pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996
- la 22 decembrie 2006
L. nr.130/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2005 pentru modificarea și completarea art. 36 din Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996
- la 22 decembrie 2006
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.1.258/2006 privind promulgarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Modificată: L. nr.197/2007 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică art. 15 alin.(2) și (3), art.21 alin.(2), art.27 alin.(2), art.38 alin.(2), art.42 alin. (1) lit. a), art.48 alin.(1) lit. b), art.50 alin.(1), art.53 alin.(1), anexele nr.1 și 2; introduce alin.(2) la art.4, alin.(3) la art.26, lit. z) la art.39, lit. a1) la alin.(1) al art.42, lit. e) la alin.(1) al art.44, art.451, alin.(3) la art.46
  L. nr.215/2008 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică art.1 lit. d), i), j), l), ț) și u), art. 6 alin. (1) lit. b), f) și h), art. 8 alin. (1) lit. A lit. a) și b), art. 10, art. 11, art. 13, art. 15 alin. (2), (3) și (7), art. 17 alin. (1) și (2), art. 19 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (1), art. 23 alin. (1) lit. b), art. 23 alin. (3), art. 24, art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1) lit. b) și c), art. 28 alin. (5) și (6), art. 31 alin. (2) și (3), art. 33, art. 34, art. 35, art. 36 alin. (1), art. 37, art. 38, art. 39 lit. a), d), f), g), o), u), w) și x), art. 42 alin. (1) lit. e), f), g), j), l), n), p) și q), art. 42 alin. (2) lit. c) și d), art. 43, art.44 lit. a), b) și d), art. 45, art. 48 alin. (1) lit. b) - e), art. 50 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (2), anexa nr. 1, anexa nr. 2; introduce alin. (3) la art. 9, alin. (31) și alin. (71) la art. 15, alin. (21) - (23) și alin. (4) la art. 17, alin. (21) la art. 19, lit. x) la art. 23 alin. (1), alin. (11) și (12) la art. 26, lit. z1) și z2) la art. 39, art. 391, art. 441, art. 461; abrogă art. 23 alin. (1) lit. c), e) și o), art. 27 alin. (2), art. 36 alin. (2), art. 39 lit. p), q), r) și s); înlocuiește în tot cuprinsul legii sintagma " fond de vânătoare" cu "fond cinegetic”
dispune republicarea
  O.U.G. nr.154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică art. 19 alin. (2), art. 34, art. 36, art. 37, art. 39 partea dispozitivă și lit. g) și u), art. 391 alin. (1), art. 42 alin. (1) lit. g), art. 42 alin. (2) lit. c), art. 43, anexa nr. 1; introduce alin. (11) la art. 23, lit. z3) și z_4) la art. 39; abrogă art. 23 alin. (1) lit. x), art. 35 alin. (2) și (3), art. 45
dispune republicarea
  L. nr.80/2010 pentru modificarea pct. 3 al lit. B "Păsări" din anexa nr. 1 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică anexa nr. 1
  O.U.G. nr.102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică art. 1 lit. l), art. 8, art. 10, art. 11, art. 15 alin. (2), (3), (4) lit. a), (5) și (6), art. 28 alin. (4) partea introductivă, anexele nr. 1 și 2; introduce alin. (4) și (5) la art. 9, alin. (10) și (11) la art. 12, anexa nr. 3
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- la data de 1 februarie 2014, modifică art. 42, art. 43, art. 44; abrogă art. 441, art. 461
dispune republicarea
  L. nr.149/2015 privind modificarea și completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, titlul cap. II, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 9 alin. (5), art. 11 alin. (1), art. 12, art. 14, art. 15 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (4) lit. a) și b), art. 15 alin. (7) și (71), art. 15 alin. (8), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (21) și (23), art. 17 alin. (4), art. 18, art. 19 alin. (2), (21) și (3)-(5), art. 20 alin. (3), art. 21 alin. (1), art. 23 alin. (1), art. 23 alin. (2) partea introductivă și lit. a), art. 24, art. 26 alin. (1), art. 27, art. 28, art. 30 alin. (1), art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. a) și b), art. 39, art. 391, art. 40 alin. (3) partea introductivă, art. 42 alin. (1), art. 43, art. 44, art. 451, art. 46 alin. (3), art. 48 alin. (1), art. 49, art. 52, art. 53, art. 56 alin. (2), art. 57 alin. (2) și (5), art. 58 alin. (2); introduce alin. (3) la art. 11, alin. (21) la art. 15, alin. (72) și (73) la art. 15, alin. (6) la art. 19, alin. (3) la art. 22, art. 301, art. 302, art. 431; abrogă art. 15 alin. (4) lit. d), art. 17 alin. (3), art. 26 alin. (12), art. 54; înlocuiește anexele nr. 1, 2 și 3; sintagma "fond de vânătoare" se înlocuiește cu sintagma "fond cinegetic"
dispune republicarea
  O.U.G. nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) și k) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
- suspendă aplicarea prev. art. 23 alin. (1) lit. c) și k) până la data de 25 aprilie 2016
  L. nr.34/2016 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- respinge O.U.G. nr. 154/2008
  O.U.G. nr.88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- suspendă aplicarea art. 23 alin. (1) lit. c) până la data de 25 aprilie 2017
  L. nr.242/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) și k) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică art. 23 alin. (1) lit. k), art. 39 lit. ad), art. 42 alin. (1) lit. m) și art. 49; introduce alin. (5) și (6) la art. 13, alin. (2) la art. 39 și lit. c1) la art. 48 alin. (1)
  O.U.G. nr.20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art. 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică art. 26 alin. (2); introduce alin. (4) la art. 26
  L. nr.184/2017 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică art. 15 alin.(73), art. 27 lit.a), art. 34 alin.(1), art. 42 alin.(1) lit.h), art. 58 alin.(4); introduce alin. (11) la art. 9, alin.(7) la art. 28
  L. nr.256/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2017 pentru completarea art. 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea art. 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică art. 26 alin. (4)
  O.U.G. nr.105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică art. 23 alin. (1) lit. c)
  L. nr.13/2020 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică art. 1 lit. ad) si ae), art. 9 alin. (5), art. 13, art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. a), b) si d), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (21, art. 23 alin. (1) lit. c), art. 34 alin. (1), art. 39 alin. (1) lit. ad), art. 42 alin. (1) lit. m) si o) si art. 43 alin. (1); introduce lit. f1) la art. 6 alin. (1), lit. w) la art. 6 alin. (1), art. 131 si alin. (22) la art. 19
  L. nr.74/2020 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și pentru completarea anexei nr. 5C la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
- completează anexa nr. 1 si modifică anexa nr. 2
  L. nr.84/2021 privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2017 pentru modificarea art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
- respinge O.U.G. nr. 105/2017
  O.U.G. nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, în intravilanul localităților, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 1 lit. ad); introduce art. 11
dispune republicarea
  L. nr.171/2022 pentru modificarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
- modifică art. 1 lit. h), art. 6 alin. (1) lit. f), art. 24 si art. 28 alin. (3) lit. b); modifică anexa nr. 1


Marți, 28 noiembrie 2023, 21:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.