LEGEA nr.407 din 9 noiembrie 2006
vânătorii și a protecției fondului cinegetic
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.342/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind modul de stabilire a tarifelor de practicare a vânătorii
  O. nr.1.679/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înființării Consiliului Național de Vânătoare (abrogat prin O. nr.1.010/2017)
art. 6 alin. (3)
  O. nr.1.688/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea pozițiilor nr. 118, 192 și "Total țară" din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 713/2010 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2010-14 mai 2011
art. 6 alin. (1) lit. f), art. 9 alin. (2)
  O.U.G. nr.102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
  O. nr.2.194/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea înființării Consiliului Național de Vânătoare (abrogat prin O. nr.1.010/2017)
  O. nr.1.384/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011 - 14 mai 2012
art. 6 alin. (1) lit. f), art. 36
  O. nr.1.431/2011 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de vânătoare
art. 6 alin. (1) lit. x), art. 9, art. 15, art. 56 alin. (1)
  O. nr.821/2012 al ministrului mediului si padurilor pentru modificarea anexelor nr. 2, 3 si 6 la Ordinul ministrului si padurilor nr. 1384/2011 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai - 14 mai 2012


Vineri, 02 decembrie 2022, 08:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.