ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.95 din 2006
privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.95 din 29 noiembrie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata prin: L. nr.122/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 119/2007
Cu functie: de modificare
În vigoare: Intră în vigoare la: 11.12.2006
Publicare: M.Of. nr. 987/11 dec. 2006
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.492/2002 pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul București, str. Știrbei Vodă, sectorul 1, din "Muzeul Național de Istorie" în "Centrul Dâmbovița" și aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului și de finalizare a construcțiilor existente
- modifică anexa
  H.G. nr.304/2003 privind mandatarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței să semneze Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente
- modifică anexa
  H.G. nr.1.494/2004 privind transmiterea unor construcții aflate în proprietatea privată a statului pentru execuția proiectului de parteneriat public-privat "Centrul Dâmbovița"
- perioada prevăzută la art. 1 alin. (2) și la art. 2 alin. (1) se prelungește cu 2 ani
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.122/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia
Modificată: O.U.G. nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
- modifică art. 16 alin. (3), art. 118 alin. (3), (8) și (13), art. 118 alin. (15) lit. a), art. 118 alin. (16) și (17), art. 176 alin. (6) și (7), art. 178, art. 181 alin. (4) și (9), art. 182 alin. (1), art. 184 alin. (1) lit. b), c), f), h) și m), art. 185 alin. (1), (5) și (7), art. 185 alin. (9), (10) și (15), art. 187 alin. (13), art. 188, art. 206, art. 249 alin. (4), art. 803 lit. c),referirile la „serviciile de ambulanță județene și al municipiului București” se înlocuiesc cu „serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulantă București—Ilfov”; introduce lit. a1) la art. 118 alin. (15), lit. d) și e) la art. 118 alin. (15), alin. (18) - (20) la art. 118, lit. r) la art. 184 alin. (1), alin. (3) la art. 184, alin. (71) la art. 185; abrogă art. 176 alin. (3)


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 16:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.