LEGE nr.448 din 6 decembrie 2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.372/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităților protejate (abrogat prin O. nr.1.423/2020)
  H.G. nr.1.073/2010 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap "Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înființarea de servicii sociale alternative de tip rezidențial pentru persoanele adulte cu handicap"
art. 96
  O. nr.1.506/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Procedurii de reevaluare a persoanelor adulte cu handicap ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acțiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale sau în situația în care Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap se sesizează din oficiu în cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de handicap fără respectarea prevederilor legale
art. 903 alin. (2)
  O. nr.1.645/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea modului de organizare și funcționare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
  O. nr.1.739/2010 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Procedurii de suspendare a dreptului de asistență socială sub formă de prestații sociale a persoanelor adulte cu handicap, în situația reevaluării ca urmare a recomandărilor cuprinse în documentele întocmite în urma unor acțiuni de control dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale
  O. nr.162/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.736/2010 (abrogat prin O. nr.2.299/2012)
art. 901-905
  O. nr.150/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare și de finanțare a proiectelor din cadrul Programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap "Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înființarea de servicii sociale alternative de tip rezidențial pentru persoanele adulte cu handicap"
art. 96
  O. nr.1.106/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru constituirea registrelor electronice privind persoanele cu handicap
  O. nr.1.169/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subvențiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, organizațiilor prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  O. nr.409/2012 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 1.736/2010 (abrogat prin O. nr.2.299/2012)
art. 901-905


Miercuri, 07 decembrie 2022, 05:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.