HOTĂRÂRE nr.1.705 din 29 noiembrie 2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.705 din 29 noiembrie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Cu functie: de abrogare
Publicare: M.Of. nr. 1020/21 dec. 2006
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
totodata, abrogă:
H.G. nr.1.311/2005 privind completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului cu un imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și transmiterea acestuia în folosința gratuită a Asociației Naționale a Surzilor din România
H.G. nr.229/2006 privind modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr.718/2006 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr.850/2006 privind modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
H.G. nr.919/2006 privind modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.83/2007 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.87/2007 privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.88/2007 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.86/2007 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.148/2007 privind înscrierea unor monumente de for public în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
- completează în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.238/2007 privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Arad
- completează anexa nr. 9
  H.G. nr.283/2007 privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și includerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.284/2007 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Mureș
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.307/2007 privind înscrierea în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Călărași a unui imobil, precum și pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.317/2007 pentru modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Informații Externe
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.319/2007 pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în administrarea Institutului Național de Statistică, prevăzut în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.346/2007 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Autoritatea Națională a Vămilor în administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Iași
- modifică anexa nr.9
  H.G. nr.397/2007 privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Suceava
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.402/2007 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului și aflate în administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat - unitățile teritoriale subordonate și transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat în administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat - Unitatea teritorială 515
- modifică anexa nr.18
  H.G. nr.407/2007 privind înscrierea unor date tehnice cuprinse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
- modifică anexa nr.7
  H.G. nr.399/2007 privind înscrierea în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Cluj a terenului - curți-construcții aferent clădirii sediu, precum și pentru modificarea valorii de inventar a acesteia
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.398/2007 privind înscrierea în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Bihor a unui teren, precum și pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil - clădire administrativă
- modifică anexa nr.3
  H.G. nr.422/2007 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil și a terenului aferent acestuia, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Națională a Vămilor, în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, pentru Instituția Prefectului Județului Ialomița
- modifică anexa nr.9
  H.G. nr.468/2007 privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea unui imobil în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Alba
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.627/2007 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin schimbarea destinației și denumirii unor imobile aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Tulcea
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.724/2007 pentru modificarea valorii de inventar a unei părți dintr-un imobil, aflată în inventarul bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Bihor
- modifică anexa nr.40
  H.G. nr.757/2007 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Constanța
- modifică anexa nr. 26
  H.G. nr.806/2007 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu valorile de inventar reevaluate ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Satu Mare
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.881/2007 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.16
  H.G. nr.980/2007 privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 11
  H.G. nr.1.044/2007 privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 3
  H.G. nr.1.076/2007 privind trecerea Institutului de Cercetări în Chimie ”Raluca Ripan” Cluj-Napoca ca unitate de cercetare fără personalitate juridică în structura Universității ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.1.081/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile situate în municipiul Mediaș, județul Sibiu
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.1.160/2007 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.1
  H.G. nr.1.167/2007 privind transmiterea unui imobil, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în administrarea Centrului de Studii și Cercetări în Domeniul Culturii
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.1.229/2007 privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și includerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.1.276/2007 privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice în domeniul public al municipiului Buzău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, județul Buzău
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.1.264/2007 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.3
  H.G. nr.1.272/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.308/2007 privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea unui imobil în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Botoșani
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.1.373/2007 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.374/2007 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea din domeniul public al statului a unui imobil
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.375/2007 privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.377/2007 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.438/2007 privind aprobarea închirierii unor imobile și a bunurilor mobile din dotarea acestora, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului - Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.1.445/2007 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri aflate în domeniul public și privat al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al județului Suceava și în administrarea Consiliului Județean Suceava, pentru Complexul Muzeal Bucovina
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.1.441/2007 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.452/2007 pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil înscris în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Informații Externe
- modifică anexa
  H.G. nr.1.437/2007 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr.12
  H.G. nr.1.456/2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba, județul Alba
- modifică corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.1.489/2007 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.532/2007 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestora către foștii proprietari, în condițiile legii
- modifică anexele nr. 1 și 43
  H.G. nr.1.516/2007 privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr.3
  H.G. nr.1.572/2007 privind transmiterea unui teren și a unei construcții speciale din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflate în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.29/2008 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora
- modifică în mod corespunzător anexa nr.6
  H.G. nr.50/2008 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.84/2008 privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.44
  H.G. nr.83/2008 privind modificarea și completarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 26
  H.G. nr.155/2008 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.16
  H.G. nr.185/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui bun din administrarea Ministerului Economiei și Finanțelor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Bacău
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 7
  O.U.G. nr.17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile și pentru luarea unor măsuri de reglementare a situației juridice a acestora
- modifică anexa nr.40
  H.G. nr.230/2008 pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.252/2008 privind trecerea unui bun aflat în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Tulcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.216/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui teren aflat în administrarea Serviciului de Informații Externe, în scopul restituirii către persoana îndreptățită, și pentru modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.316/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.365/2008 privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.44
  H.G. nr.375/2008 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vâlcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 20
  H.G. nr.376/2008 pentru modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil înscris în domeniul public al statului și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia
- modifică anexa nr. 20
  H.G. nr.377/2008 privind abrogarea unei poziții din anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 20
  H.G. nr.448/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin diminuarea suprafeței unui imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Bacău
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.449/2008 privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr.6
  H.G. nr.476/2008 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.496/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.497/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.539/2008 privind scoaterea din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.537/2008 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.540/2008 privind trecerea unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
- modifică corespunzător anexa nr. 20
  H.G. nr.592/2008 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.593/2008 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative - Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.630/2008 privind modificarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.650/2008 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Sibiu
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.660/2008 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.676/2008 privind trecerea în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui, a unui imobil situat în municipiul Vaslui, aflat în proprietatea privată a statului
- completează anexa nr. 1
  H.G. nr.678/2008 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.687/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.727/2008 privind modificarea și completarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru înscrierea în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse a unor imobile
- modifică și completează anexa nr. 13
  H.G. nr.756/2008 privind completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- completează anexa nr. 16
  H.G. nr.774/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Teatrul Național de Operetă "Ion Dacian"
- completează în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.820/2008 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Teatrului Național "I.L. Caragiale" din București
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.900/2008 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptățite
- modifică corespunzător anexa nr. 43
  H.G. nr.913/2008 privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.937/2008 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării acestora către foștii proprietari
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.991/2008 privind modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 6
  H.G. nr.1.034/2008 pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în administrarea Institutului Național de Statistică, prevăzut în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.1.023/2008 privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.022/2008 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.020/2008 privind trecerea unui mijloc fix din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 București
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.026/2008 privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.1.019/2008 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.077/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.076/2008 privind darea în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.079/2008 privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil ca urmare a retrocedării acestuia către persoana îndreptățită și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și a demolării
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.1.081/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.093/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative în administrarea Societății Române de Televiziune
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.100/2008 privind schimbarea administratorilor unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.106/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului Cultural "Sala Palatului" în administrarea Institutului Național pentru Memoria Exilului Românesc
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.1.108/2008 privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției
- completează anexa nr. 11
  H.G. nr.1.109/2008 privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției
- completează anexa nr. 11
  H.G. nr.1.133/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, precum și modificarea unor acte normative
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.1.172/2008 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.175/2008 privind trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.213/2008 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.236/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Clubul Sportiv Municipal Pitești, în domeniul public al municipiului Pitești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești, județul Argeș
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 30
  H.G. nr.1.247/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Timișoara, Sucursala de Transport București și Sucursala de Transport Bacău
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 7
  H.G. nr.1.266/2008 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.267/2008 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.279/2008 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 22
  H.G. nr.1.253/2008 privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.1.301/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.354/2008 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.356/2008 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.357/2008 privind modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 20
  H.G. nr.1.378/2008 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, ca urmare a retrocedării acestora către foștii proprietari
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.355/2008 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.1.444/2008 privind trecerea unei părți de imobil, aflată în administrarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.464/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul privat al statului și în administrarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, în scopul realizării unui centru social-filantropic, cultural, spiritual și educațional
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 43
  H.G. nr.1.543/2008 privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.554/2008 privind trecerea unor cote-părți ale unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului de Informații Externe în domeniul privat al statului, în scopul restituirii către persoana îndreptățită
- modifică, în mod corespunzător, anexa nr. 41
  H.G. nr.1.542/2008 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Administrației Naționale de Meteorologie în administrarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.1.610/2008 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor a unui monument de for public
- completează în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.1.569/2008 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în județul Cluj
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.634/2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Ministerului Sănătății Publice
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.271/2009 privind preluarea unor sectoare de drumuri naționale, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, județul Arad, în vederea asigurării stării de funcționare optime a căilor de acces existente
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.272/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului Arad
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.273/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Penitenciarului Vaslui
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.274/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Penitenciarului Tulcea
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.275/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului de Minori și Tineri Tichilești
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.316/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului Poarta Albă
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.318/2009 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și din administrarea Serviciului de Informații Externe în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.358/2009 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.399/2009 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite, în condițiile legii
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 41
  H.G. nr.395/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Penitenciarului Mărgineni
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.407/2009 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.439/2009 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 44
  H.G. nr.455/2009 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.499/2009 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foștii proprietari
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.497/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția pentru Sport a Județului Olt, în domeniul public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, județul Olt
- modifică corespunzător anexa nr. 30
  H.G. nr.518/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.511/2009 privind înregistrarea în domeniul public al statului a mijloacelor fixe "Rețele fixe de telecomunicații feroviare"
- completează anexa nr. 16
  H.G. nr.541/2009 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acesteia
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.543/2009 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.544/2009 privind modificarea caracteristicilor unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.571/2009 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Timișoara a unui imobil retrocedat, în condițiile legii
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.602/2009 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.603/2009 privind actualizarea inventarului domeniului public al statului și vânzarea unor bunuri din domeniul privat al statului de către Ministerul Administrației și Internelor
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.604/2009 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.641/2009 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptățite
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.643/2009 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Călărași în domeniul public al municipiului Oltenița și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenița, județul Călărași
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.679/2009 privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Poliției Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acesteia
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.665/2009 pentru modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în domeniul public al statului și aflate în administrarea Serviciului de Informații Externe
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.703/2009 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.705/2009 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.711/2009 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul București Rahova în domeniul public al municipiului Turnu Măgurele și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.716/2009 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
- modifică corespunzător anexa nr. 20
  H.G. nr.729/2009 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 12
  H.G. nr.743/2009 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.752/2009 privind transmiterea unui imobil, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Serviciului de Informații Externe în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și transmiterea unor construcții aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Serviciului de Informații Externe în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea executării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100km 17+100 și centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului București cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni"
- modifică și completeză în mod crespunzător anexele nr. 16 și 41
  H.G. nr.731/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Clinic de Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni și modificarea unor acte normative
- completează anexa nr. 15
  H.G. nr.771/2009 privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.815/2009 privind transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor în administrarea Complexului Flamingo a unui imobil situat în județul Constanța, localitatea Eforie Sud
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.816/2009 privind transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor în administrarea Centrului de Pregătire Sovata a unui imobil situat în județul Mureș, orașul Sovata
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.819/2009 privind transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Giurgiu a unui imobil situat în județul Giurgiu, municipiul Giurgiu
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.814/2009 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale - Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 București
- modifică anexa nr. 13
  H.G. nr.817/2009 privind transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Craiova a unui imobil situat în județul Olt, municipiul Caracal, DN 54 Caracal-Corabia
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.818/2009 privind transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor în administrarea Penitenciarului Oradea a două imobile situate în județul Bihor, comuna Sânmartin, satul Cihei
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.821/2009 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.812/2009 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- înlocuiește anexa nr. 4
  H.G. nr.855/2009 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.874/2009 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.876/2009 privind modificarea datelor de identificare a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.877/2009 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.887/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.959/2009 privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr.11
  H.G. nr.924/2009 privind completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- completează anexa nr. 11
  H.G. nr.965/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.319/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice - I.C.S.I. Râmnicu Vâlcea, precum și a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- completează anexa nr. 8
  H.G. nr.1.022/2009 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.1.042/2009 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.1.055/2009 privind darea în administrarea Ministerului Sănătății a unor imobile transmise în domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.1.070/2009 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.072/2009 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 30
  H.G. nr.1.069/2009 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și a anexelor nr. 2.a) pct. 1, 2.c) și 2.d) la Hotărârea Guvernului nr. 853/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul legumiculturii prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul legumiculturii
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.080/2009 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.087/2009 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport Prahova, în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 30
  H.G. nr.1.227/2009 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.239/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului Arad
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.1.297/2009 privind modificarea și completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 17
  H.G. nr.1.313/2009 privind modificarea unor acte normative
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.1.321/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în concesiunea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Sibiu și Sucursala de Transport Timișoara
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 7
  H.G. nr.1.389/2009 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Timiș, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.117/2013)
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.390/2009 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.391/2009 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Maramureș, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.427/2009 privind modificarea coloanelor "Descriere tehnică și economică" și "Valoare de inventar" din anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.1.463/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea imobilului "Palatul administrativ", aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Instituției Prefectului Județului Dâmbovița în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița (abrogat prin H.G. nr.464/2023)
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.464/2009 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.489/2009 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Tineret Gorj, în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.1.505/2009 privind modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.1.542/2009 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Satu Mare, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.582/2009 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unității de administrare și modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.599/2009 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.30/2010 privind modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 20
  H.G. nr.33/2010 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră CarașSeverin din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.126/2010 privind schimbarea regimului juridic al unui teren, în vederea realizării de către Ministerul Administrației și Internelor, prin Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina, a unui program pentru construirea de locuințe
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.127/2010 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.128/2010 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.129/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unității de administrare și modificarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.147/2010 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.140/2010 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.159/2010 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.177/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției - Tribunalul Bistrița-Năsăud în domeniul public al orașului Năsăud și în administrarea Consiliului Local al Orașului Năsăud, județul BistrițaNăsăud
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.201/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Națională de Meteorologie în domeniul public al județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași, județul Iași, precum și darea în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Națională de Meteorologie a unui teren trecut în proprietatea publică a statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.214/2010 privind transmiterea unui teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Mănăstirii Putna din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, județul Suceava
- modifică în mod corespunzător anexele nr. 3 și 6
  H.G. nr.212/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății, prin Institutul Național de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C. T. Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna, și transmiterea dreptului de administrare pentru imobilul trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 15/2010 și modificarea unor acte normative
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 15
  H.G. nr.217/2010 privind preluarea în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății a unor imobile compuse din teren și construcții, situate în municipiul Iași, precum și trecerea unei unități sanitare în subordinea Ministerului Sănătății
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 15
  H.G. nr.210/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al județului Iași și în administrarea Consiliului Județean Iași, respectiv darea în administrarea Serviciului Român de Informații a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 43
  H.G. nr.211/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.229/2010 privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.238/2010 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, județul Maramureș
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 43
  H.G. nr.252/2010 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.253/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al municipiului Zalău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, județul Sălaj
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.249/2010 privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Bihor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.250/2010 privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.257/2010 privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Penitenciarului Craiova, județul Dolj, în administrarea Penitenciarului Pelendava, județul Dolj
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.260/2010 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" din proprietatea publică în proprietatea privată a statului și pentru modificarea unor acte normative
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 40
  H.G. nr.288/2010 privind trecerea unei părți de imobil, aflată în administrarea Ministerului Apărării Naționale, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.300/2010 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Crișana-Bihor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și actualizarea inventarului domeniului public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.289/2010 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.327/2010 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.361/2010 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu a unor părți din imobile aflate în domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.359/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile situate în județul Prahova
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.360/2010 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.373/2010 privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.374/2010 pentru transmiterea unui bun imobil, monument de for public, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.379/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental "Memorialul Holocaustului" în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea în administrarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
- completează în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.436/2010 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență "General Ieremia Grigorescu" al Județului Galați, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.482/2010 pentru transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în administrarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.491/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.503/2010 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și InternelorInspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Timiș, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.504/2010 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, precum și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unității de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.515/2010 privind trecerea mijlocului fix "Pasarelă Gara Iași - km 75+532", aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului Iași și în administrarea Consiliului Local Iași
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.534/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Craiova, Sucursala de Transport Sibiu, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Bacău și Sucursala de Transport Constanța
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 7
  H.G. nr.519/2010 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.554/2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.546/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.585/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unității de administrare și modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.581/2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.600/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului Gherla
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.603/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptățite, respectiv actualizarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.624/2010 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.651/2010 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în orașul Techirghiol, județul Constanța
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 43
  H.G. nr.666/2010 privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru transferul dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului între Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și Centrul de Reeducare Târgu Ocna
- modifică și completeză anexa nr. 11
  H.G. nr.744/2010 pentru modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.809/2010 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.820/2010 privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale - Inspecția Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea
- modifică anexa nr. 33
  H.G. nr.824/2010 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Maramureș din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.828/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unor unități administrativteritoriale a unor suprafețe de teren concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Constanța și Sucursala de Transport Pitești
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.845/2010 privind modificarea unui parametru tehnic al unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.850/2010 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Casa de Cultură a Studenților Cluj în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului Local al Municipiului ClujNapoca
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.865/2010 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră CarașSeverin, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.866/2010 privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Ministerului Justiției
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.867/2010 privind transmiterea unor părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.868/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.869/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.870/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foștii proprietari
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.871/2010 privind aprobarea actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unității de administrare și prin modificarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.883/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Clubul Sportiv "Mureșul" Târgu Mureș în domeniul public al municipiului Târgu Mureș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.900/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia foștilor proprietari, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.901/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.888/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.911/2010 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.887/2010 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 44
  H.G. nr.898/2010 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Centrul de Formare Inițială și Continuă Orăștie din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.895/2010 privind reglementarea situației juridice a unor imobile din județul Tulcea
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.934/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Codlea, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.928/2010 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.944/2010 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătății, pentru Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor
- modifică corespunzător anexa nr. 15
  H.G. nr.949/2010 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile înscrise în anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 20
  H.G. nr.950/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.951/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.952/2010 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.953/2010 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, a unor terenuri aflate în domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.963/2010 privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.965/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați, în domeniul public al municipiului Tecuci și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, județul Galați
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.991/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două părți de teren dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acestora foștilor proprietari
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.990/2010 privind transmiterea unei părți a unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.1.020/2010 privind modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.1.009/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unității de administrare și modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.010/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.030/2010 privind aprobarea modificării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru unele unități subordonate, înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.045/2010 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.043/2010 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.067/2010 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Penitenciarului cu Regim de Maximă Siguranță Timișoara în administrarea Centrului de Reeducare Minori de Categoria 1 Buziaș
- modifică corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.1.080/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe concesionate Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" S.A. - Sucursala Hidrocentrale Porțile de Fier
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 7
  H.G. nr.1.088/2010 privind reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.1.098/2010 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.094/2010 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Externe a unui imobil - Pavilionul României din Giardini della Biennale din Veneția (Italia)
- completează în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.1.128/2010 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor în domeniul public al orașului Ștei și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ștei, județul Bihor
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.130/2010 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.131/2010 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unor părți de imobile trecute în domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.140/2010 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în administrarea Societății Române de Radiodifuziune
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.166/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.148/2010 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea realizării unor obiective de investiții și pentru scoaterea din funcțiune și casarea unei construcții
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.137/2010 privind modificarea anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 20
  H.G. nr.1.174/2010 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Spitalului "Profesor Doctor Constantin Angelescu"
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.176/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acestuia către foștii proprietari
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.177/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia către persoanele îndreptățite
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.180/2010 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.178/2010 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.1.179/2010 pentru scoaterea din inventarul centralizat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului, ca urmare a retrocedării acestora către foștii proprietari
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.182/2010 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor U.M. 0449 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.190/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național - Muzeul Național Peleș pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.1.208/2010 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unor bunuri aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru unele unități din subordine
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.215/2010 privind transmiterea fără plată în proprietatea unităților de cult deținătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.1.212/2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.1.224/2010 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Turda, județul Cluj
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.1.226/2010 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în județul Dolj
- modifică anexa nr.1
  H.G. nr.1.227/2010 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.1
  H.G. nr.1.194/2010 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.229/2010 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităților de cult deținătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului
- modifică corespunzător
  H.G. nr.1.262/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.287/2010 privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Județului Dâmbovița, precum și trecerea acestui imobil în domeniul public al orașului Titu și în administrarea Consiliului Local al Orașului Titu
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.1.288/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora
- modifică anexa nr. 43
  H.G. nr.1.295/2010 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.357/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.358/2010 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.360/2010 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.340/2010 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.1.343/2010 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.366/2010 pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil înscris în domeniul public al statului și a schimbării titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Botoșani, județul Botoșani
- modifică corespunzător
  H.G. nr.1.386/2010 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Focșani, județul Vrancea
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.1.393/2010 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.21/2011 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.18/2011 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul de Poliție al Județului Arad a unui imobil situat în orașul Sântana, județul Arad, trecut în domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.20/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.7/2011 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.35/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.34/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.41/2011 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 35
  H.G. nr.51/2011 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Botoșani
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.58/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A. a unui mijloc fix aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursala Regională de Căi Ferate București, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.60/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Târgu Jiu, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.63/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui mijloc fix, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate București, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.72/2011 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.67/2011 privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 33
  H.G. nr.76/2011 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică art. 2, art. 4
  H.G. nr.93/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.94/2011 privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică în mod corespunzător anexa
  H.G. nr.120/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor Administrația Fondului pentru Mediu
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.136/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.138/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 1
  H.G. nr.139/2011 privind modificarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- actualizează anexa nr. 1
  H.G. nr.156/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate București, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.215/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.217/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.224/2011 privind reglementarea regimului juridic al unor imobile situate în orașul Solca, județul Suceava, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.225/2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.231/2011 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a unui imobil retrocedat, în condițiile legii
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.232/2011 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.307/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța în domeniul public al comunei Tuzla și în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.308/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș în domeniul public al comunei Ibănești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănești
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.309/2011 privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - U.M. 0260 București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.295/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 11
  H.G. nr.341/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava în domeniul public al orașului Frasin și în administrarea Consiliului Local al Orașului Frasin
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.338/2011 privind modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 21
  H.G. nr.339/2011 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia foștilor proprietari, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.336/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 7
  H.G. nr.340/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman în domeniul public al comunei Nanov și în administrarea Consiliului Local al Comunei Nanov
- modifică corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.352/2011 pentru aprobarea transmiterii unor terenuri degradate cu destinație agricolă, în suprafață totală de 73,7 ha, din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.362/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 11
  H.G. nr.385/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 43
  H.G. nr.390/2011 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dancu și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.399/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 16
  H.G. nr.406/2011 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a înființării Laboratorului Central Fitosanitar în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.423/2011 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.435/2011 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.443/2011 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" a unui imobil retrocedat, în condițiile legii
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.439/2011 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului și din administrarea Aeroclubului României în proprietatea publică a municipiului Târgu Mureș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, în vederea realizării obiectivului Parc tehnologic
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.447/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.458/2011 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman și transmiterea acestora în domeniul public al comunei Vedea și în administrarea Consiliului Local al Comunei Vedea din județul Teleorman
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.448/2011 privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- completează anexa nr. 3
  H.G. nr.499/2011 privind darea în administrarea Ministerului Sănătății, pentru Serviciul Județean de Ambulanță Bihor, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
modifică în mod corespunzător anexa nr. 15
  H.G. nr.503/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru transmiterea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud și în administrarea consiliilor locale ale acestora
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.520/2011 privind transmiterea unor părți de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției - Tribunalul Sălaj în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
- modifică în mod corespunzător anexele nr. 11 și 14
  H.G. nr.551/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. București, Sucursala de Transport Cluj și Sucursala de Transport Craiova
- modifică corespunzător anexa nr. 7
  H.G. nr.555/2011 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.570/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Sănătății, pentru Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș" București, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.558/2011 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul de Poliție Județean Iași în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale - Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale Iași și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (abrogat prin H.G. nr.1.185/2014)
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.597/2011 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Cpt. Puica Nicolae" al Județului Argeș a unui imobil trecut în domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.624/2011 privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor U.M. 0412 Slobozia, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.620/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita în domeniul public al Comunei Lueta și în administrarea Consiliului Local al Comunei Lueta
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.629/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea în domeniul public al orașului Ocnele Mari și în administrarea Consiliului Local al Orașului Ocnele Mari
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.615/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.618/2011 privind modificarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 27
  H.G. nr.632/2011 pentru aprobarea închiderii unor părți din infrastructura feroviară proprietate publică a statului, aflată în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.644/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică anexa nr. 27
  H.G. nr.645/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor - Penitenciarul Galați, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acesteia
- modifică corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.654/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Brașov în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov
- modifică corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.663/2011 privind darea în administrarea Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați
- modifică corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.680/2011 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Galați
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.666/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completeată anexa nr. 44
  H.G. nr.686/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala de Căi Ferate Cluj, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.695/2011 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și înregistrate în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.690/2011 privind darea în administrarea Ministerului Justiției a unor imobile trecute în domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.700/2011 privind trecerea unei părți de imobil, aflată în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu", din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.717/2011 privind transmiterea imobilului "Arenele Traian" din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea
- modifică corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.729/2011 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Arad, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.752/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Ploiești, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
- modifică corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.762/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea
- modifică corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.785/2011 privind darea în administrarea Ministerului Justiției și a Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a unui imobil trecut în domeniul public al statului
- actualizează anexele nr. 11 și 14
  H.G. nr.794/2011 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Instituția Prefectului Județului Brașov a unui imobil, trecut în domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.821/2011 privind scoaterea din inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.814/2011 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
- completează în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.834/2011 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparținând domeniului public al statului, înregistrat în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.837/2011 privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.847/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor - Penitenciarul Aiud, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acesteia
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.856/2011 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unor imobile aflate în domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.893/2011 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
- modifică corespunzător anexele nr. 1 și 14
  H.G. nr.895/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș în domeniul public al comunei Nădrag și în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.899/2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Segarcea și în administrarea Consiliului Local al Orașului Segarcea, județul Dolj
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.901/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava în domeniul public al orașului Gura Humorului și în administrarea Consiliului Local Gura Humorului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.911/2011 privind darea în administrarea Ministerului Sănătății, pentru Serviciul Județean de Ambulanță Sălaj, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 15
  H.G. nr.912/2011 privind transmiterea unor imobile - teren din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Constanța și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța, județul Constanța
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 43
  H.G. nr.917/2011 privind transmiterea unor imobile din domeniul public și privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Ialomița în domeniul public al municipiului Fetești și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.948/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.960/2011 privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Galați, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.965/2011 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.988/2011 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Tulcea, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.999/2011 privind transmiterea unor bunuri imobile, proprietate publică a statului și aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Ministerului Apărării Naționale Direcția hidrografică maritimă
- modifică în mod corespunzător anexele
  H.G. nr.1.029/2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unității de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.018/2011 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția Județeană pentru Agricultură Satu Mare a unui imobil restituit proprietarului de drept în baza unei sentințe judecătorești
- modifică corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.053/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.1.063/2011 privind aprobarea actualizării valorii de inventar a unui imobil proprietate publică a statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și în folosința gratuită a Asociației "Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989"
- modifică corespunzător anexele
  H.G. nr.1.091/2011 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București, pentru actualizarea valorii de inventar a bunului imobil și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.1.106/2011 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.1.126/2011 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.1.112/2011 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităților de cult deținătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
- modifică corespunzător anexa nr. 40
  H.G. nr.1.110/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui bun mobil
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.1.146/2011 privind modificarea denumirii și a valorii de inventar ale unor bunuri aparținând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, aprobarea Actului adițional nr. 4 la Acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului național de transport al gazelor naturale și a activității de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaș, precum și actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 22
  H.G. nr.1.144/2011 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Dâmbovița a unor imobile care au trecut în proprietatea publică a statului prin hotărâri ale consiliilor locale
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.145/2011 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparținând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unui mijloc fix concesionat Societății Comerciale "Oil Terminal" S.A. Constanța, aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanța, precum și actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 22
  H.G. nr.1.148/2011 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.147/2011 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 41
  O.U.G. nr.101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.1.167/2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unității de administrare și modificării valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.175/2011 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Călărași în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.171/2011 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.1.186/2011 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.198/2011 privind transmiterea unor imobile (construcții) aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna în domeniul public al județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.1.182/2011 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.1.184/2011 privind modificarea și completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. drept urmare a inventarierii anuale
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.1.209/2011 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.1.238/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Național al Magistraturii
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.1.273/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.1.263/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.1.259/2011 pentru modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 12
  H.G. nr.1.292/2011 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
- modifică corespunzător anexa nr. 42
  H.G. nr.1.300/2011 privind completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- completează anexa nr. 12
  H.G. nr.1.298/2011 privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 3
  H.G. nr.1.299/2011 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reorganizării oficiilor județene de consultanță agricolă
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.24/2012 privind darea în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a unui imobil trecut în domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 14
  H.G. nr.26/2012 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Tulcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune si casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobe inventarului centralizat al bunurilor din al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.36/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.43/2012 privind actualizarea valorii de inventar aferente părții dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 40
  H.G. nr.44/2012 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru Agenția de Plăti pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, a unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Alba lulia
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.47/2012 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părți de imobil aflat în proprietatea publică a statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.48/2012 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.54/2012 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Harghita în domeniul public al județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.62/2012 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului, precum și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.63/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Cluj și în administrarea Consiliului Județean Cluj, precum și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.66/2012 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate și ai dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și a Muzeului Național al Satului "Dimitrie Guști"
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.60/2012 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și din administrarea Academiei Române Institutul de Biologie, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite
- modifică anexa nr. 17
  H.G. nr.70/2012 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj și transmiterea acestora în domeniul public al comunei Aghireșu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Aghireșu din județul Cluj
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.75/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CER." - SA. în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov, județul Brașov, și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.80/2012 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.88/2012 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Poiana Brașov", precum și trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Poiana Brașov" în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.127/2012 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 12
  H.G. nr.166/2012 privind darea în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" a bunului imobil trecut în domeniul public al statului în vederea realizării obiectivului de investiție de interes național și de utilitate publică "Amenajare albie râu Șiret la Alexandru loan Cuza, județul lași"
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.163/2012 privind aprobarea modificării denumirii, descrierii tehnice, adresei și/sau valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.208/2012 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.204/2012 pentru aprobarea modificarii datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii, prin Spitalul Clinic de Recuperare Medicala - Baile Felix, precum si pentru aprobarea inchirierii unui spatiu situat in acest imobil
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.207/2012 pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național, fără compensare echivalentă, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - SA. a unui teren forestier în suprafață de 16,4030 ha, proprietate publică a statului, în vederea realizării obiectivului "Execuție autostrada Orăștie-Sibiu", beneficiar statul român
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.209/2012 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor prin Administrația Națională "Apele Române", înregistrate cu valoarea de 1 leu în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.211/2012 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Craiova
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.271/2012 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3; completează anexa nr. 12
  H.G. nr.304/2012 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.303/2012 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în comuna Voinești, județul Dâmbovița, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.297/2012 privind modificarea si completarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului hr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.293/2012 privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 44
  H.G. nr.380/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor- Inspectoratul pentru Situații de Urgență "lancu de Hunedoara" al Județului Hunedoara în domeniul public al orașului Uricani și în administrarea Consiliului Local al Orașului Uricani, județul Hunedoara
- actualizează anexa nr. 1
  H.G. nr.360/2012 privind actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.385/2012 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța
- modifică corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.622/2012 privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile si pentru aprobarea scăderii din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sanatații, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptățite, în condițiile legii, sau ca urmare a unei erori materiale de înscriere
- modifică corespunzător anexa nr. 15
  H.G. nr.627/2012 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifica anexa nr. 15
  H.G. nr.649/2012 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.662/2012 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Anghel Saligny" al Județului Vrancea, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.656/2012 privind transmiterea unui sector de drum național, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Moinești
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.672/2012 privind includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor-Penitenciarul lași
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.697/2012 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Serviciului de Protecție si Pază, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului de Protecție și Pază în domeniul privat al statului și punerea acestuia la dispoziția Serviciului de Protecție și Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptățite și pentru actualizarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 42
  H.G. nr.715/2012 privind modificarea denumirii și a datelor de identificare, precum și pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordinea acestuia, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.712/2012 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a imobilului "Pasaj rutier Filimon Sârbu" situat pe un sector de drum de interes beai, trecut din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al statului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
- modifică și completează corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.721/2012 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui și Inspectoratul de Poliție al Județului Vrancea, a unor imobile trecute în domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.722/2012 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Unitatea Militară 0705 Târgoviște, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.805/2012 privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, a unor imobile trecute în domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.806/2012 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 1
  H.G. nr.804/2012 privind transmiterea parțială a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Maior Constantin Ene’’al Județului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.835/2012 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic al unui sector de drum din județul lași, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 28A
- modifică anexa nr.16
  H.G. nr.934/2012 Hotarare privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin inscrierea in inventar a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, prin schimbarea unitatii de administrare si prin modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Administratiei si Internelor
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.932/2012 Hotarare privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedarii acestuia persoanei indreptatite, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.944/2012 privind trecerea unor bunuri mobile, aflate în administrarea Ministerului Sănătății, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și darea lor în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, pentru inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București și pentru Inspectoratul General de Aviație
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale, precum si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.953/2012 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administrației și Internelor- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timiș în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Timișoara și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.956/2012 privind revenirea de drept a unui imobil din domeniul public al municipiului Brașov si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brașov în domeniul public al statului si Ministerului Educației, Cercetării, Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Poiana Brașov"
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.971/2012 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și' Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.968/2012 privind privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Unitatea Militară 0663 Drăgășani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune si casării, si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării si schimbării denumirii unității de administrare
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  L. nr.164/2012 privind transmiterea unor suprafețe de teren de 645 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Palas, județul Constanța, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - SA. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
- modifică corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.986/2012 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 5
  H.G. nr.987/2012 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Pădurilor
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.984/2012 privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei "Transelectrica" - S.A., ca urmare a reevaluării/evaluării unor bunuri ce aparțin domeniului public al statului
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.1.018/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Călărași și în administrarea Consiliului Județean Călărași, precum și privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.009/2012 privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei "Transelectrica" - S.A., ca urmare a inventarierii anuale
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.1.047/2012 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" a unor imobile retrocedate, în condițiile legii
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.1.044/2012 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unui sector de drum de interes județean, trecut din domeniul public al județului Bihor în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.041/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiției Administrația Națională a Penitenciarelor Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.1.046/2012 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.050/2012 privind trecerea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" din subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în subordinea Secretariatului General al Guvernului, precum și pentru modificarea unor acte normative
- la data de 2 dec. 2012, modifică în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.058/2012 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități de cercetare-dezvoltare agricolă, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.060/2012 privind actualizarea valorii de inventar, a caracteristicilor tehnice ale unor imobile și transmiterea acestora din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Clubul Sportiv Municipal "Drobeta- Tumu Severin’’ în domeniul public al județului Mehedinți și în administrarea Consiliului Județean Mehedinți
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.1.088/2012 privind actualizarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploiești, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.1.080/2012 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri care se află în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" și care au pierit
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.1.108/2012 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în localitatea Agigea, județul Constanța, și darea acestuia în administrarea Ministerului Administrației și Internelor pentru Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.109/2012 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Unitatea Militară 0260 București și Unitatea Militară 0925 Suceava, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.110/2012 privind încadrarea unui drum județean, trecut în domeniul public al statului, în categoria funcțională a drumurilor de interes național, precum și darea unui sector din acesta în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.1.111/2012 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 43
  H.G. nr.1.106/2012 privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 11
  H.G. nr.1.117/2012 privind trecerea unui teren, aflat în administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului -Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu", din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret - Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu" în domeniul public al municipiului București și în administrarea Consiliului General al Municipiului București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.121/2012 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și trecerea unei construcții din domeniul public în domeniul privat al statului pentru Universitatea din Pitești
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.1.141/2012 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia a unor imobile preluate prin protocol de către Administrația Națională "Apele Române" de la Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.1.145/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor - prin Unitatea Militară 0681 Pitești în domeniul public al orașului Costești, județul Argeș, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Costești
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.173/2012 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.1.174/2012 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.1.192/2012 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, inspectoratele județene pentru situații de urgență Alba, Dolj, Maramureș și U.M. 0541 Șinca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.172/2012 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 16
  H.G. nr.1.241/2012 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în localitatea Bistrița, județul Bistrița- Năsăud, și darea acestuia în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.234/2012 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C-F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații C.F. București și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.1.235/2012 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații C.F. București, Timisoara, Cluj, Brașov și Calați, în vederea reutîlizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.255/2012 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului de Protecție și Pază în domeniul privat al statului și punerea acestuia la dispoziția Serviciului de Protecție și Pază în scopul restituirii către persoanele îndreptățite și pentru modificarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 42
  H.G. nr.1.247/2012 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare - Filiala de îmbunătățiri Funciare Cluj și transmiterea unei părți a acestuia în administrarea Agenției de Plăți si Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Cluj
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.281/2012 pentru modificarea datelor de identificare, schimbarea titularului dreptului de administrare, precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, a unor imobile aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Spiridon" lași
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 15
  H.G. nr.52/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 433/2010 pentru înscrierea Ansamblului monumental "Memorialul Holocaustului" în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea în administrarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
- completează anexa nr. 6
  H.G. nr.56/2013 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și din administrarea Academiei Române - Filiala lași, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
- modifică corespunzător anexa nr. 17
  H.G. nr.53/2013 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.71/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
- completează corespunzător
  H.G. nr.74/2013 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune si casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.76/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.92/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile și mobile, precum și înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului
- modifică corespunzător
  H.G. nr.120/2013 privind transmiterea unui sector de drum național, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.. în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.128/2013 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 12
  H.G. nr.136/2013 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 44
  H.G. nr.135/2013 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.140/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părți de imobil aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București și pentru actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 8
  H.G. nr.146/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei și Harghitei, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
- modifică corespunzător
  H.G. nr.178/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.180/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2012 privind revenirea de drept a unor imobile din domeniul public al județului Dâmbovița și din administrarea Consiliului Județean Dâmbovița în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.210/2013 privind modificarea datelor de identificare a unui bun imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii, precum și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia
- modifică corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.235/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreținere și Reparații CF București și Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.239/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF București, Craiova și Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.237/2013 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.269/2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.264/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii
- modifică corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.286/2013 privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.289/2013 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.305/2013 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului Român de Informații în administrarea Penitenciarului Timișoara din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
- modifică corespunzător anexele nr. 11 și 43
  H.G. nr.306/2013 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
- modifică corespunzător anexa nr. 42
  H.G. nr.318/2013 privind modificarea și completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 40
  H.G. nr.308/2013 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.331/2013 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Național de Istorie a României
- modifică corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.364/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Vâlcea, în domeniul public al orașului Băile Govora și în administrarea Consiliului Local al Orașului Băile Govora
- modifică corespunzător anexa nr. 9
  H.G. nr.357/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică și completează corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.356/2013 privind modificarea și completarea denumirilor, descrierilor tehnice și adreselor, după caz, ale unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice prin Administrația Națională "Apele Române", prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în vederea finalizării procedurilor de intabulare
- modifică corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.358/2013 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.383/2013 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.384/2013 privind preluarea și darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine a unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al orașului Zimnicea, județul Teleorman, și din administrarea Consiliului Local al Orașului Zimnicea în domeniul public al statului și în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, trecerea unui sector de drum de interes național din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine în domeniul public al orașului Zimnicea, județul Teleorman, și în administrarea Consiliului Local al Orașului Zimnicea, declasarea acestuia în drum de interes local, modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
- modifică corespunzator anexa nr. 16
  H.G. nr.392/2013 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.382/2013 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Toplița, județul Harghita, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.394/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unei părți dintr-un imobil
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.388/2013 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 1
  H.G. nr.421/2013 privind înscrierea unor bunuri culturale mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa"
- modifică corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.441/2013 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3; completează anexa nr. 12
  H.G. nr.476/2013 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului administrate de Ministerul Afacerilor Externe
  H.G. nr.496/2013 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului Ploiești din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea demolării
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.487/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Penitenciarului Spital Poarta Albă din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.516/2013 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului și actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în administrarea Agenției Naționale Anti-Doping
- actualizează corespunzător
  H.G. nr.505/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice prin Administrația Naținală Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică corespunzător
  H.G. nr.536/2013 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea U.M. 0586 Miercurea-Ciuc din Ministerul Afacerilor Interne, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.607/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine a unor terenuri în suprafață totală de 1.670 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investitii de interes național "Varianta de ocolire a municipiului Arad", și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.608/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine a unor terenuri în suprafață totală de 48.631 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție de interes național "Drum de centură în municipiul Tecuci între DN 25-DN 24", județul Galați, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.598/2013 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 12
  H.G. nr.618/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine a unor terenuri în suprafață totală de 18.521 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educației Naționale - Universitatea din Craiova, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Caracal"
- modifică și completează corespunzător anexa nr. 16
  H.G. nr.631/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
- modifică corespunzător anexa nr. 11
  H.G. nr.658/2013 Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Dolj, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.659/2013 privind darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine a unor părți de imobile, constituite din construcții și terenuri în suprafață totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN 7 și DN 2-A2", și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.666/2013 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 43
  H.G. nr.671/2013 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.684/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Brașov
- completează în mod corespunzător
  H.G. nr.692/2013 privind modificarea și completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice și/sau adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului și aflate în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prin Administrația Națională "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Mureș, Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad și Administrația Bazinală de Apă Șiret, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
- modifică corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.694/2013 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.711/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013
- modifică și completează corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.718/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș
- completează corespunzător
  H.G. nr.729/2013 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor lnterne; prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune și casării și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării și schimbării denumirii unității de administrare
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.735/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu", precum și actualizarea datelor de identificare si a caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexul Sportiv Național Lia Manoliu"
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.740/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale a Funcționărilor Publici
- modifică corespunzător
  H.G. nr.741/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2006 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea și funcționarea Operei Naționale din București
- modifică corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.743/2013 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.746/2013 privind modificarea și completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice și/sau adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice prin Administrația Naționala "Apele Române" - administrațiile bazinale de apă Banat, Crisuri, Dobrogea-Litoral și Someș-Tisa, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.771/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui, a unei părți dintr-un imobil trecut în domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.772/2013 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Institutiei Prefectului - Județul Vâlcea, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.765/2013 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.770/2013 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră lași din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.773/2013 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mihail Grigore Sturdza" al Județului lași, precum și transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al județului lași și în administrarea Consiliului Județean Iași
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.783/2013 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.767/2013 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.768/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 București, a terenului retrocedat foștilor proprietari
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.809/2013 privind trecerea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Surduc și în administrarea Consiliului Local al Comunei Surduc, județul Sălaj
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.805/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes național din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine în domeniul public al comunei Mehadia, județul Caraș-Severin, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Mehadia, declasarea acestuia din drum de interes național și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes local, modificarea traseul ui unui sector de drum național pe sectorul de drum corespunzător lucrării de investiții, cu introducerea în domeniul public al statului a acesteia, modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.843/2013 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil situat în municipiul Oradea, județul Bihor, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.846/2013 privind trecerea unor suprafețe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.858/2013 privind modificarea și completarea, după caz, a denumirii, codului de clasificație, descrierii tehnice și/sau adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului și aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița și Administrația Bazinală de Apă Olt, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
- modifică corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.863/2013 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Craiovei a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
- modifică corespunzător
  H.G. nr.864/2013 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.878/2013 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.875/2013 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile înscrise în domeniul public al statului și transmiterea acestora din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al orașului Șomcuta Mare și în administrarea Consiliului Local al Orașului Șomcuta Mare, județul Maramureș
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.919/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice
- modifică corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.930/2013 privind modificarea și completarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 19
  H.G. nr.939/2013 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile și darea acestora în administrarea Consiliului Național al Audiovizualului
- modifică corespunzător
  H.G. nr.943/2013 privind transmiterea unor părți de imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale ,Apele Române" în domeniul public al județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman, precum și darea în administrarea Consiliului Județean Teleorman a unor părți de imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.960/2013 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Național SIS
- modifică corespunzător anexele nr. 1 și 44
  H.G. nr.961/2013 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
- modifică corespunzător anexele nr. 1 și 44
  H.G. nr.984/2013 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Ialomița, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.1.052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.009/2013 pentru aprobarea constituirii dreptului de folosință gratuită a infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniu ui public al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare, în favoarea Organizației de Desecare și Drenaj Borcea de Sus - Compartimentul II, județul Călărași
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.010/2013 pentru aprobarea constituirii dreptului de folosință gratuită a infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public al sțptului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare, în favoarea Organizației de Desecare și Drenaj Insula Mare a Brăilei, județul Brăila
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.031/2013 privind transmiterea imobilului "Palat Administrativ", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituția Prefectului Județului Argeș în administrarea Consiliului Județean Argeș
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.036/2013 privind transmiterea unor părți de imobile, constituite din terenuri, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, județul Dolj, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.1.042/2013 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.1.019/2013 privind actualizarea valorilor de inventar și schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile, aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.023/2013 pentru transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu Județul Constanța, și privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.1.039/2013 privind darea în administrare Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și folosința sa, precum și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea unităților sanitare din subordinea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.1.045/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Garda de Coastă a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum și pentru actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.043/2013 privind modificarea și completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scăderea unor imobile ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptățite, precum și transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" Covasna în administrarea Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din subordinea Ministerului Culturii
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.1.067/2013 privind modificarea datelor bunurilor prevăzute în anexa nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 21
  H.G. nr.1.032/2013 privind modificarea și completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 7
  H.G. nr.1.011/2013 pentru aprobarea constituirii dreptului de folosință gratuită a infrastructurii de irigații aparținând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare, în favoarea Federației de Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Aqua Solonet Sud Trifesti, județul Iași
- modifică anexa nr. 3
  L. nr.372/2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 5.050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Sișești" - Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investitii Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă"
- modifică corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.115/2013 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  L. nr.375/2013 privind transmiterea unor terenuri în suprafață totală de 1.782 mp; aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe lonescu-Șișești" - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas, județul Constanța, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.159/2013 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.1.143/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Educației Naționale a unui imobil
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.1.163/2013 privind trecerea unor suprafețe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în administrarea Ministerului Justiției, precum și trecerea unor suprafețe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
- modifică anexele nr. 10 și 11
  H.G. nr.1.153/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale ;Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.1.146/2013 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Dumbrăveni și în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, județul Suceava, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.1.150/2013 privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Crișuri, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral și Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.1.151/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"-Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.1.152/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"-Administrația Bazinală de Apă Olt, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.1.154/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Șiret, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.10/2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexele nr. 4 și 12
  H.G. nr.20/2014 pentru modificarea poziției nr. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor și pentru actualizarea valorilor de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.22/2014 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău
- modifică corespunzător
  H.G. nr.23/2014 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului a unui imobil aflat în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți
- modifică corespunzător
  H.G. nr.21/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administrației Naționale "Apele komâne" - Administrația Bazinală de Apă Buzău- Ialomița aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.29/2014 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bihor, precum și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, și pentru actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.38/2014 privind înscrierea unor construcții în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și de modificare a denumirii, a datelor de identificare și actualizare a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.40/2014 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului
- actualizaeză anexa nr. 4
  H.G. nr.42/2014 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Curții de Conturi a României în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Giurgiu
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.44/2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Universității Tehnice "Gheorghe Asachi"
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.69/2014 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitor la adresa poștală a unor bunuri imobile aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și înregistrarea Soiurilor
  H.G. nr.96/2014 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoșani și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.116/2014 privind actualizarea și modificarea parametrilor tehnici și a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, precum și pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
- modifică corespunzător anexa nr. 30
  H.G. nr.129/2014 privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.139/2014 privind modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 26
  H.G. nr.217/2014 privind înscrierea unul Imobil în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Finanțelor Publice
- modifică corespunnzător
  H.G. nr.227/2014 pentru aprobarea transmiterii unor terenuri cu destinație agricolă, în suprafață totală de 23,69 ha, din domeniul privat al statului, din administrarea Agenției Domeniilor Statului și din concesiunea Societății Comerciale ,A&S Internațional 2000" - S.R.L. în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Rom silva, în vederea înființării unor tronsoane de perdele forestiere de protecție a autostrăzii A2 București-Constanța, cu destinație fond forestier
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.229/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, județul Hunedoara, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului
- modifică corespunzător
  H.G. nr.222/2014 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 35
  H.G. nr.240/2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.254/2014 privind înscrierea unei părți dintr-un imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și trecerea acesteia din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor în administrarea Ministerului Justiției
- modifică unele anexe
  H.G. nr.296/2014 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
- modifică anexa nr. 14
  H.G. nr.323/2014 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
- modifică corespunzător
  H.G. nr.316/2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 44
  H.G. nr.363/2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 43
  H.G. nr.379/2014 privind transferul unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică corespunzător anexele nr. 9 și 4
  H.G. nr.380/2014 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justitiei
- modifică corespunzător
  H.G. nr.383/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al județului Ilfov și în administrarea Consiliului Județean Ilfov
- modifică corespunzător anexa nr. 43
  H.G. nr.398/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Concurenței, prevăzute în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.386/2014 privind modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți din imobilul înregistrat cu nr. MFP 26.557, aflat în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția SanitarVeterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării către fostul proprietar, în condițiile legii
- modifică anexa nr. 26
  H.G. nr.409/2014 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.420/2014 privind completarea și corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum și scăderea acestora sau a unor părți din acestea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea unităților subordonate Ministerului Sănătății, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii
- modifică corespunzător
  H.G. nr.439/2014 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Direcției Naționale Anticorupție din cadrul Ministerului Public
- modifică corespunzător
  H.G. nr.453/2014 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Serviciului de Informații Externe în administrarea Ministerului Educației Naționale
- modifică și completează anexele nr. 8 și 41
  H.G. nr.474/2014 privind modificarea descrierii tehnice, respectiv a valorii unei părți de imobil aparținând domeniului public al statului și aflată în administrarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzută în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.485/2014 privind transmiterea unui sector de drum național, situat în municipiul Fălticeni, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.529/2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.532/2014 privind actualizarea valoni de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Integritate
  H.G. nr.538/2014 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a județului Tulcea
- modifică corespunzător
  H.G. nr.544/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Complexului Sportiv Național "Lia Manoliu’’a unor imobile, precum și actualizarea datelor din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.540/2014 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Cpt. Puică Nicolae" al Județului Argeș din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul privat al statului
  H.G. nr.565/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române a unui imobil trecut în domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.568/2014 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
- modifică corespunzător anexa nr. 14
  H.G. nr.571/2014 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.591/2014 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a retrocedării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.587/2014 pentru aprobarea modificării și completării datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Prahova din subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și pentru aprobarea închirierii unor spații situate în acest imobil
- modifică anexa nr. 31
  H.G. nr.588/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Vrancea; Buzău, lași, Brașov, Bihor, Cluj, Sibiu, Sălaj, Argeș, Ilfov, Alba; Arad și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.586/2014 privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.602/2014 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.604/2014 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.609/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.652/2014 privind completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- completează anexa nr. 12
  H.G. nr.654/2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 6
  H.G. nr.651/2014 privind transmiterea unor părți de imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Sibiu și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 4
  H.G. nr.655/2014 pentru transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/2005 privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România
- modifică corespunzător
  H.G. nr.665/2014 privind reglementarea situației juridice a unui imobil destinat construcției Complexului Național de Tenis din cadrul Complexului Sportiv Național "Lia Manoliu"
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.670/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.026/2013 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Senatului României în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru transmiterea unei părți din imobilul’ Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Justiției
- modifică corespunzător
  H.G. nr.697/2014 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri culturale mobile
- modifică corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.690/2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.696/2014 privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești și trecerea unei părți a acestuia din administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Ialomița
- modifică corespunzător
  H.G. nr.699/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.691/2014 privind transmiterea unor părți din imobile, constituite din terenuri și amenajări la terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.692/2014 privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.693/2014 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului lași și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului lași în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
- modifică corespunzător
  H.G. nr.694/2014 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil situat în comuna Lerești, județul Argeș, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Lerești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Lerești și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.702/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Vrancea a unui imobil aflat în domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.684/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2013 privind modificarea și completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.727/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara în domeniul public al comunei Foeni și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.728/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara în domeniul public al comunei Comloșu Mare și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.738/2014 privind trecerea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Borca, județul Neamț
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.740/2014 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafață totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi si Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiții de interes național "Varianta de ocolire Craiova Sud"
- modifică corespunzător
  H.G. nr.732/2014 privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor și Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.733/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administrației Naționale "Apele Fiomâne’’ - Exploatarea Complexă Stânca- Costești aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.737/2014 privind transmiterea imobilului Vila nr. 1, situat în orașul Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, județul Bistrița-Năsăud, aflat în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, din domeniul public al statului în domeniul public al județului Bistrița- Năsăud
- modifică corespunzător
  H.G. nr.730/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara în domeniul public al comunei Vălcani și privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.734/2014 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică aflată îri coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și privind actualizarea anexei nr. 12 la Motărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.736/2014 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate ,iC.F.R." - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, întreținere și Reparații CF București și Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casarii și valorificării, după caz
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.729/2014 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului Timișoara din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcțiune si demolării
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.746/2014 privind reglementarea situației juridice a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Școlii Naționale de Grefieri
- modifică corespunzător
  H.G. nr.748/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenurile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.758/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Institutului Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuță" Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătății, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
- modifică corespunzător
  H.G. nr.760/2014 privind transferul unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexele nr. 1 și 4
  H.G. nr.761/2014 privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Iași și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.762/2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.773/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate In domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.774/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" -Administrația Bazinală de Apă Jiu, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.778/2014 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a conductei Turburea-Turceni, aflată în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, aprobarea actului adițional nr. 6 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente Sistemului național de transport al gazelor naturale și a activității de operare a Sistemului național de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, precum și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 "
  H.G. nr.783/2014 pentru modificarea poziției nr. 17 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului și pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.801/2014 privind actualizarea valorii de inventar și transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului din administrarea Bibliotecii Naționale a României și a Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Național de Artă Contemporană al României
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.794/2014 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.795/2014 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Școlii Naționale de Grefieri în domeniul public al județului Bistrița- Năsăud și în administrarea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.814/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.824/2014 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naționale a României
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.860/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Crișuri, aflată în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.861/2014 privind transmiterea unei părți de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne și pentru actualizarea anexelor nr. 1 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexele nr. 1 și 4
  H.G. nr.881/2014 privind transmiterea imobilului -teren - situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice - Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură în domeniul public al orașului Năsăud
- modifică corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.882/2014 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unității de administrare, precum și a denumirii unor bunuri imobile
- actualizeaza datele din anexa nr. 1
  H.G. nr.893/2014 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Hunedoara (UM 0451) a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.894/2014 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" pentru administrațiile bazinale de apă
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.920/2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 8
  H.G. nr.918/2014 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptățite și de modificare a numărului poștal al unui imobil
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.925/2014 privind trecerea unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.936/2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.960/2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 44
  H.G. nr.964/2014 privind modificarea datelor de identificare a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.965/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani a unui imobil aflat în domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 20
  H.G. nr.952/2014 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparținând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate Societății Comerciale "Conpet" - S.A. Ploiești, aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului, inclusiv a conductelor magistrale și a instalațiilor, echipamentelor și dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiești, precum și actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 22
  H.G. nr.979/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Hunedoara, Dolj, Cluj, Alba, Constanța, Ilfov, Gorj, Buzău, Olt, Bacău, Brașov, lași, Maramureș, Argeș, Vrancea și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.997/2014 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 1
  H.G. nr.1.015/2014 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Protecție și Pază în administrarea Regiei Autonome,Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexele nr. 40 și 42
  H.G. nr.1.039/2014 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unitătii de administrare pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.042/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al Județului Sălaj în domeniul public al județului Sălaj și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1040/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 penlru aprobarea invenlarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealu Spirii" al Municipiului București șl Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General penlru Situații de Urgență din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.029/2014 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.1.035/2014 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și în concesiunea Societății Comerciale "Oii Terminal" - S.A. Constanța, aprobarea Actului adițional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Oii Terminal" - S.A. Constanța, precum și actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 22
  H.G. nr.1.034/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice-Administrația Națională de Meteorologie a unui imobil aflat în domeniul public al statului
  H.G. nr.1.036/2014 privind transmiterea unei părți de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României
- modifică corespunzător
  H.G. nr.1.037/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Cernavodă, județul Constanța
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.058/2014 privind înființarea Institutului de Psihiatrie "Socola’’ lași prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie "Socola" Iași
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.1.065/2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.1.061/2014 privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice și/sau a adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, Administrația Bazinală de Apă Jiu și Administrația Bazinală de Apă Olt, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.1.079/2014 privind trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Budureasa, județul Bihor
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.1.081/2014 privind scoaterea unei părți dintr-un imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și aflat în administrarea Serviciului de Protecție și Pază, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite, și pentru actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
- modifică anexa nr. 42
  H.G. nr.1.087/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și folosința gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviștei, modificarea caracteristicilor și transmiterea imobilului, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei
- modifică corespunzător
  H.G. nr.1.098/2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 12
  H.G. nr.1.099/2014 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
- modifică anexa nr. 44
  H.G. nr.1.094/2014 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara - Palatul Copiilor Deva - Clubul Copiilor Vulcan
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.1.101/2014 privind modificarea și completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.1.135/2014 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 13
  H.G. nr.1.147/2014 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Departamentul de Informații și Protecție Internă
- modifică anexele nr. 1 și 4
  H.G. nr.6/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.31/2015 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile și pentru modificarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 42
  H.G. nr.28/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități de cercetare- dezvoltare din domeniul agricol
- modifică corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.47/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Universității Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului
- modifică corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.53/2015 privind schimbarea unităților de administrare ale unor imobile sau ale unor părți din acestea, aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.62/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri mobile și a unui bun imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" - S.R.P. Sinaia, în vederea scoaterii din funcțiune și a casării
- modifică corespunzător
  H.G. nr.69/2015 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Public-Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș în domeniul public al orașului Șomcuta Mare
- modifică corespunzător anexa nr. 14
  H.G. nr.58/2015 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorilor de inventar ale unor bunuri
- modifică anexa nr. 13
  H.G. nr.74/2015 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Năsăud din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.83/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a lucrărilor de reabilitare
- actualizează anexa nr. 12
  H.G. nr.85/2015 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale- Direcția pentru Agricultură Mureș, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării, în condițiile legii, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.86/2015 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului pentru Societatea Informațională
- modifică anexa nr. 5
  H.G. nr.104/2015 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.103/2015 privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției - Tribunalul Dolj și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.110/2015 privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate Tn administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.108/2015 privind modificarea și completarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, și trecerea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.109/2015 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.120/2015 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 15
  H.G. nr.137/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor suprafețe de teren aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea și înregistrarea Soiurilor și scăderea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condițiile legii
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.139/2015 privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.153/2015 privind actualizarea datelor din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător
  H.G. nr.148/2015 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare, precum și aprobarea închirierii unor imobile sau părți din acestea aflate în domeniul public al statului și în administrarea unităților subordonate Ministerului Sănătății
- actualizează corespunzător
  H.G. nr.138/2015 privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si bezvoltării Rurale, pentru unele unități din subordine, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, în condițiile legii, și pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului și actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.165/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Vaslui, Covasna, Mehedinți, Brașov, Călărași, Brăila, Argeș, Vrancea, Buzău și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.207/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, ca urmarea reevaluării și comasării
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.213/2015 privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părți de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul București si pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică corespunzător
  H.G. nr.214/2015 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului
- modifică corespunzător
  H.G. nr.253/2015 privind înființarea unor institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul protecției mediului, ecologiei și dezvoltării durabile prin reorganizarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Protecția Mediului, precum și pentru actualizarea datelor de patrimoniu
- modifică corespunzător
  H.G. nr.296/2015 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România
- modifică corespunzător
  H.G. nr.297/2015 privind schimbarea regimului juridic al unei părți dintr-un imobil, constituită din construcții și amenajări la terenuri, situată în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.300/2015 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.308/2015 privind modificarea caracteristicilor tehnice, actualizarea valorii de inventar, aprobarea închirierii unor spații, precum și scăderea unor bunuri ca urmare a pieirii acestora, bunuri din domeniul public al statului și administrarea Institutului Național de Boli Infecțioase "Prof. dr. Matei Balș", unitate din subordinea Ministerului Sănătății
- modifică corespunzător
  H.G. nr.317/2015 privind modificarea valorii de inventar și/sau completarea și corectarea datelor de identificare a unor imobile, precum și scăderea acestora sau a unor părți ale lor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea unităților subordonate Ministerului Sănătății, ca urmare a retrocedării în condițiile legii
- modifică corespunzător
  H.G. nr.318/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea", ca institut național de cercetare-dezvoltare
- modifică corespunzător anexele nr. 8 și 12
  H.G. nr.332/2015 privind trecerea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Ciocănești, județul Suceava
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.330/2015 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică și completează anexa nr. 4
  H.G. nr.338/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Sălaj a unor imobile aflate în domeniul public ai statului
- modifică corespunzător anexa nr. 1
  H.G. nr.339/2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.344/2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Consiliului Concurenței a unor imobile
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.337/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Buzău, Bihor Sibiu, Neamț, Botoșani, Dâmbovița, Satu Mare, Arad, Argeș, Mureș, Brașov, Alba, Tulcea, Bacău, Constanța, Cluj și municipiul București în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.354/2015 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului Național de Statistică, pentru Direcția Județeană de Statistică Bihor, în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
- modifică corespunzător
  H.G. nr.363/2015 privind trecerea unui teren, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, în scopul edificării unui lăcaș de cult în beneficiul comunității românești din regiunea Koln-Bonn, Republica Federaiă Germania
- modifică corespunzător
  H.G. nr.365/2015 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră lași a acestora
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.366/2015 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră lasi a acestora
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.372/2015 privind trecerea unui imobil-teren din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrarea Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și folosința gratuită a Muftiatului Cultului Musulman din România
- modifică corespunzător
  H.G. nr.387/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru unele unități din subordine
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.393/2015 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbarea unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.394/2015 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.385/2015 privind actualizarea datelor de inventar ale bunului imobil cu nr. MFP 64109, înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 12
  H.G. nr.392/2015 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Timiș, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.391/2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA în domeniul public al comunei Spanțov, județul Călărași
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.403/2015 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei și a Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare din subordinea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 5
  H.G. nr.404/2015 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord, Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni, Grajduri și Institutului Oncologic "Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu", din subordinea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.408/2015 privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Baia Mare, județul Maramureș
- modifică anexa nr. 43
  H.G. nr.409/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Alba, Prahova, Brașov și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.407/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
- modifică corespunzător anexa nr. 47
  H.G. nr.435/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.428/2015 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României
- modifică anexele
  H.G. nr.431/2015 privind modificarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 44
  H.G. nr.433/2015 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0854 Fălticeni
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.434/2015 privind transmiterea unor părți de imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră lași în domeniul public al municipiului Galați, respectiv în domeniul public al județului Galați, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.440/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Dolj, Vaslui, Sălaj, Timiș, Tulcea, Constanța și Argeș, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.439/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF București și Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.456/2015 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unități din subordine
- modifică corespunzător anexa nr. 15
  H.G. nr.458/2015 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.477/2015 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilele aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgășani (UM 0663 Drăgășani)
  H.G. nr.460/2015 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 43
  H.G. nr.476/2015 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.480/2015 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Parohiei Herăști, județul Giurgiu, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
  H.G. nr.463/2015 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.471/2015 privind modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa 19
  H.G. nr.497/2015 privind transmiterea unei părți de imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Public, pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj și Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
- modifică corespunzător
  H.G. nr.478/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.474/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați a unor imobile; precum și trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea valorificării
- modifică corespunzător
  H.G. nr.495/2015 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale bunurilor imobile aflate în administrarea Agenției Naționale Anti-Doping
- modifică corespunzător
  H.G. nr.505/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii
- modifică corespunzător anexa nr. 6
  H.G. nr.501/2015 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.502/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informații
- modifică anexa nr. 43
  H.G. nr.506/2015 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea adresei și a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman, precum și pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Alexandria, județul Teleorman
- modifică corespunzător anexa nr. 30
  H.G. nr.507/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. - sucursalele regionale CF București, Craiova, Timișoara, Cluj și lași, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.504/2015 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 2
  H.G. nr.493/2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor din domeniul public al statului aflate în administrarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Botoșani din subordinea Ministerului Sănătății și trecerea unui imobil în domeniul public al municipiului Dorohoi
- modifică corespunzător
  H.G. nr.510/2015 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea caracteristicilor tehnice ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș și Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, precum și pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Baia Mare
- modifică corespunzător anexa nr. 30
  H.G. nr.509/2015 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.520/2015 privind scoaterea unui bun mobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
- modifică corespunzător
  H.G. nr.530/2015 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.531/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unei instituții din subordinea Ministerului Culturii
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.532/2015 privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului, prin includerea în domeniul public al statului a unor bunuri imobile și darea lor în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru unele unități din subordine, precum și prin modificarea datelor de identificare ale unor bunuri
- modifică și completează anexa nr. 3
  H.G. nr.512/2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 1
  H.G. nr.525/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.526/2015 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării și pentru actualizarea anexei nr. 1la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.527/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unitățile militare de jandarmi din subordine
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.542/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică corespunzător
  H.G. nr.544/2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Arad
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.513/2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, comasarea și înscrierea cu număr nou a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. Alfred Rusescu", Institutul Clinic Fundeni și Institutul Național de Medicină Sportivă
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.543/2015 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 12
  H.G. nr.524/2015 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.553/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică corespunzător
  H.G. nr.557/2015 privind actualizarea valorilor de inventar și, după caz, modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru unele unități din subordine
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.570/2015 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.571/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei lucrări de artă vizuală
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.574/2015 privind modificarea și completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.547/2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.572/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.555/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Mureș, Vrancea, Călărași, Tulcea și Dolj, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.587/2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "General Magheru" al Județului Vâlcea în domeniul public al orașului Băile (Govora, județul Vâlcea, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.588/2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București - Ilfov în domeniul public al municipiului București și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.589/2015 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.600/2015 pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile și a unui bun imobil și pentru trecerea lor din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în administrarea Ministerului Culturii, respectiv a Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
- modifică corespunzător
  H.G. nr.590/2015 privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.591/2015 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.601/2015 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, scăderea unor imobile ca urmare a restabilirii dreptului de proprietate, în condițiile legii, și transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Recuperare Borșa
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.603/2015 pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.598/2015 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea adresei și a parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Tulcea și Clubul Sportiv Municipal "Danubiu’Tulcea, precum și pentru transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al județului Tulcea
- modifică anexa 30
  H.G. nr.613/2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a scoaterii din inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0406 Constanța
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.617/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate In domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.621/2015 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.623/2015 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0654 Craiova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.618/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Banat, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa 12
  H.G. nr.630/2015 Hotărâre Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.657/2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Timiș
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.658/2015 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.660/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0908 Iasi
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.641/2015 privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0456 București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.647/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea în administrarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice - Inspectoratul Școlar Județean Vaslui - Clubul Sportiv Școlar Bârlad
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.649/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale
- modifică corespunzător
  H.G. nr.661/2015 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, trecerea în domeniul privat al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne U.M. 0658 Târgu Jiu în vederea desființării și scoaterea din inventar a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0658 Târgu Jiu, ce face obiectul restituirii conform deciziei instanței de judecată
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.682/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Exploatarea Complexă Stânca- Costești și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică corespunzător
  H.G. nr.681/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" -Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.696/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" -Administrația Bazinală de Apă Someș- Tisa, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr.12
  H.G. nr.697/2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin UM 0836 Bacău
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.698/2015 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru anumite imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Arhivele Naționale
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.699/2015 privind schimbarea regimului juridic al unei părți dintr-un imobil situat în municipiul București și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.707/2015 privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 33
  H.G. nr.708/2015 privind trecerea unui drum forestier și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măneciu, județul Prahova
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.695/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" -Administrația Bazinală de Apă Jiu, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.717/2015 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției Române, și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.727/2015 privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.728/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național pentru Cercetare si Formare Culturală
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.722/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului Român de Informații a unui imobil aflat în domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 43
  H.G. nr.724/2015 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății, precum și trecerea unui imobil domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța
- modifică corespunzător
  H.G. nr.723/2015 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și transmiterea acestora în administrarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
- modifică corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.735/2015 privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Autorității de Supraveghere Financiară în administrarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
- modifică corespunzător
  H.G. nr.740/2015 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și administrarea Tribunalului Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea, județul Tulcea
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.746/2015 privind schimbarea unităților de administrare ale unor imobile și a unei adrese poștale, aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice
- modifică anexa nr.8
  H.G. nr.738/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Șiret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea 6uvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr.12
  H.G. nr.739/2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate In domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Mureș, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.755/2015 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vlașca" al Județului Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.1
  H.G. nr.774/2015 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Justiției în administrarea Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Argeș
- modifică anexele 11 și 33
  H.G. nr.784/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun cultural mobil clasat, aflat în administrarea Ministerului Culturii - Muzeul Național de Istorie a României, urmată de transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Național "Peleș"
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.796/2015 pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil aflat în administrarea Agenției Naționale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin Oficiul de Cadastru șî Publicitate Imobiliară Vâlcea
- modifică anexa nr. 10 în mod corespunzător
  H.G. nr.809/2015 privind trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Dămuc, județul Neamț
  H.G. nr.822/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Penitenciarului de Minori și Tineri Tichilești din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
- modifică anexa 11
  H.G. nr.843/2015 privind revenirea unui imobil din domeniul public al municipiului Brăila și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  H.G. nr.859/2015 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor- Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
- modifică anexa nr.12
  H.G. nr.855/2015 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică anexa nr.4
  H.G. nr.881/2015 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Cluj prin preluarea și integrarea acesteia în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca sub denumirea de Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca
- modifică anexa 3
  H.G. nr.896/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, a unei construcții aflate în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
modifică anexa nr. 11 în mod corespunzător
  H.G. nr.913/2015 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.8
  H.G. nr.24/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.31/2016 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordine
  H.G. nr.32/2016 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru unele unități de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, ca urmare a retrocedării în condițiile legii
  H.G. nr.42/2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.156/2016 privind modificarea și completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 14
  H.G. nr.165/2016 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 12
  H.G. nr.185/2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător anexa nr. 8
  H.G. nr.184/2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.226/2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 1
  H.G. nr.224/2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.247/2016 Hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează în mod corespunzător anexa nr. 44
  H.G. nr.293/2016 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 1
  H.G. nr.297/2016 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.316/2016 privind actualizarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.26
  H.G. nr.334/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.351/2016 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regionala CF Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.361/2016 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.386/2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 13
  H.G. nr.388/2016 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum și transmiterea unei părți a acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj
  H.G. nr.416/2016 privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 11
  H.G. nr.491/2016 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.489/2016 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.538/2016 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.577/2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.651/2016 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Operei Naționale din București și pentru transmiterea acestuia din administrarea Operei Naționale din București în administrarea Centrului Național al Dansului București
- modifică anexa nr.6
  H.G. nr.658/2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.8
  H.G. nr.675/2016 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Palas, județul Constanța, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Bilciurești, județul Dâmbovița, Stațiunea de Cercetare-Dezvolta re pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor - Reghin, județul Mureș, și Statiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Ovinelor - Rușețu, județul Buzău, precum și pentru aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea institutului, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului ’ nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.839/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.958/2016 privind modificarea și completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru stabilirea titularului dreptului de administrare a unor imobile
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.1.001/2016 privind modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului rir. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului, prin includerea în domeniul public al statului și darea în administrarea centrelor județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a unor construcții rezultate ca urmare a finalizării unor investiții
  H.G. nr.1.021/2016 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.1.023/2016 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 44
  H.G. nr.204/2017 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.274/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiții la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
  H.G. nr.306/2017 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptățite, respectiv ca urmare a pieirii bunului
  H.G. nr.338/2017 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale " Apele Române", instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.350/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne’ - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, precum și trecerea acestuia în domeniul public al comunei Te’remia Mare, județul Timiș
  H.G. nr.351/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării si valorificării, administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unități subordonate
  H.G. nr.330/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Bujoru și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.358/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.359/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Popăuți și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.355/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
  H.G. nr.361/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.369/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură - Galați și modificarea anexei nr. 3 la hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.379/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dez volta re pentru Legumicultură lernut și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.391/2017 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral
  H.G. nr.392/2017 privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani
  H.G. nr.394/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 și 2806 și a adresei poștale a imobilului 2932 în urma intabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și pentru transmiterea unor părți din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosința gratuită a Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria"
  H.G. nr.399/2017 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Senatului României
  H.G. nr.407/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Bascov, județul Argeș
  H.G. nr.428/2017 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în domeniul public al județului Ialomița
  H.G. nr.430/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Unitatea Militară 0406 Constanța și pentru transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor
  H.G. nr.426/2017 privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții din subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale
  H.G. nr.422/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistrița, prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Bistrița, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.423/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Moțoc" Perieni, prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.458/2017 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca
  H.G. nr.476/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Pașcani, unitate care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.477/2017 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.475/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea direcțiilor de sănătate publică județene, institutii subordonate Ministerului Sănătătii
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.479/2017 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.482/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 14
  H.G. nr.544/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.535/2017 privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Timișoara, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.533/2017 privind modificarea codului de clasificație, a datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.534/2017 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova - unitate în subordinea Ministerului Transporturilor
  H.G. nr.536/2017 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.537/2017 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Olt, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  H.G. nr.539/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.543/2017 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate’în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului -Județul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
  H.G. nr.545/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcții aflate în administrarea Instituției Prefectului - Județul Mehedinți din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
  H.G. nr.547/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Buzău și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.567/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.572/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole - "Horting" București și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului’ nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.590/2017 privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale ale imobilului 1049 aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București
- modifică anexele nr. 1 și 2
  H.G. nr.589/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor- Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.587/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea în proprietatea publică a orașului Breaza, județul Prahova, a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului
  H.G. nr.603/2017 privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.600/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Neamț Argeș, Sibiu, Bihor Vrancea, Galați, Buzău, Brașov, Mureș, Hunedoara, Ilfov și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.605/2017 privind trecerea unei clădiri, aflată în administrarea Ministerului Educației Naționale prin Academia de Studii Economice din București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.601/2017 privind actualizarea valorilor de inventar și adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităților de optimizare și dezvoltare a Rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, precum și a lucrărilor de relocare și branșament electric
  H.G. nr.628/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situat în municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.620/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.621/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura și Floricultură Vidra și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.3
  H.G. nr.645/2017 privind trecerea unui imobil din domeniul publicai statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al municipiului București
  H.G. nr.650/2017 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,A-D. Ghica’’ al Județului Teleorman în domeniul public al județului Teleorman și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.651/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0575 București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.656/2017 privind aprobarea completări în inventarul bunurilor al statului aflate în administrarea Naționale, situate în județele Ilfov, Alba, Cluj, Argeș, Galați, Dolj, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Brăila, Vrancea! Prahova, Bacău și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.657/2017 privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru actualizarea valorilor de inventar și a adreselor poștale ale imobilelor 560, 328 și 3156, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.658/2017 privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală
  H.G. nr.660/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Bacău și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.662/2017 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
- modifică anexa nr. 14
  H.G. nr.664/2017 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2015 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vlașca" al Județului Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.669/2017 privind trecerea unui imobil aflat în proprietatea privată a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și’darea acestuia în folosință, cu titlu gratuit, Federației Române de Atletism
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.680/2017 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al orașului Bolintin-Vale, județul Giurgiu
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.681/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.687/2017 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.686/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bubalinelor Sercaia și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.685/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.684/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Murfatlar și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.691/2017 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și din administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.675/2017 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.705/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.708/2017 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime - S.A. Galați
  H.G. nr.692/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Academiei Române
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.706/2017 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.714/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.720/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății în scopul construirii Spitalului Regional de Urgența Cluj
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.735/2017 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul publicai statului din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
  H.G. nr.736/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.737/2017 privind modificarea denumirii, a datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.756/2017 privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.758/2017 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale ,Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Șiret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- anexa nr. 12
  H.G. nr.759/2017 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.773/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și trecerea unor construcții de pe raza teritorială a județului Buzău, aflate în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune si casării
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.782/2017 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, prin unitățile din subordine, precum și trecerea unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.786/2017 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.783/2017 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și prin schimbarea unității de administrare pentru o parte a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Nicolae lorga" al Județului Botoșani
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.784/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică art. 1 alin. (3)
  H.G. nr.785/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.791/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, și pentru transmiterea imobilelor 1242 și 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Justiției, pentru Administrația Națională a Penitenciarelor
  H.G. nr.795/2017 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.792/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Pitești- Mărăcineni și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.816/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.801/2017 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și atribuirea destinației acestuia de reședință pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român
  H.G. nr.823/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, județul Iași, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă Fălticeni, județul Suceava, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.837/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni; prin desființarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.839/2017 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ARTEXIM
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.857/2017 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.858/2017 privind înscrierea unui imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău - Centrul Județean de Aparatură Medicală Bacău, instituții aflate în subordinea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.878/2017 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.879/2017 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului, ca urmare a schimbării regimului juridic a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.877/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.901/2017 privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 31
  H.G. nr.902/2017 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru o parte d’intr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne U.M. 0608 Constanța
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.910/2017 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Teleorman, Prahova, Vâlcea, Ilfov, Buzău, Gorj, Constanța, Tulcea, Argeș, Iași, Dolj și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.909/2017 privind modificarea și completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru și publicitate imobiliară
- modifică și completează anexa nr. 10
  H.G. nr.935/2017 privind actualizarea valorii de inventar și a denumirii imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie Gătaia
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.941/2017 privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.955/2017 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.956/2017 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Neamț, Sibiu, Cluj, Argeș, Bacău, Vrancea, Buzău, Dâmbovița, Maramureș, Galați și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.953/2017 privind modificarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, din portul Isaccea, portul Tulcea și portul Măcin; prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.954/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.41/2018 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Justiției
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.5/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Sibiu, Vâlcea, Timiș, Brașov, Dolj, Constanța, Alba, Arad, Gorj, Cluj și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.3/2018 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării valorii de inventar, și pentru transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Finanțelor Publice
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.18/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale, pentru Inspectoratul Școlar Județean Timiș
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.13/2018 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 35
  H.G. nr.14/2018 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.17/2018 privind modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 19
  H.G. nr.28/2018 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vaslui, Harghita, Alba, Arad, Constanța, Buzău; Bistrița-Năsăud, Vrancea, Suceava, Neamț și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.32/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și transmiterea acestora din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției, respectiv a Ministerului Public- Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în domeniul public al orașului Aleșd, județul Bihor
- modifică anexa nr. 11 și anexa nr. 14
  H.G. nr.43/2018 privind transmiterea unor părți din imobilul 539 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.46/2018 privind trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării și înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului - Administrația Națională de Meteorologie
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.47/2018 privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului - Administrația Națională de Meteorologie, radierea unui bun din domeniul public al statului și modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administrația Națională de Meteorologie
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.58/2018 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în domeniul public al orașului Murgeni, județul Vaslui
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.59/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită constituit în favoarea Federației Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Câmpia Covurlui, județul Galați, asupra unor bunuri din infrastructura de îmbunătățiri funciare din amenajarea de irigații Câmpia Covurlui, aparținând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.60/2018 privind modificarea descrierii tehnice și transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea înaltei Curți de Casație și Justiție în domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.72/2018 privind transmiterea unor imobile, constituite din terenuri în suprafață totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică anexa nr. 4 și anexa nr. 16
  H.G. nr.66/2018 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Valea Călugărească și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.74/2018 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.73/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Gorj, Mureș, Giurgiu, Vrancea, Timiș, Dolj, Dâmbovița, Brașov și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  L. nr.53/2018 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale ,Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, județul Tulcea
  H.G. nr.91/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR"- S.A. - Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
  H.G. nr.95/2018 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație lași și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.96/2018 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.120/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil (construcție + teren) aflat în administrarea Ministerului Mediului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Mediului în administrarea Curții de Conturi a României, precum și trecerea unei părți de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
- modifică anexa nr. 12 și anexa nr. 33
  H.G. nr.121/2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.122/2018 privind înscrierea bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Energiei, aferente coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Conducta de aducțiune a sondei 15 Bilciurești", județul Dâmbovița, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 47
  H.G. nr.112/2018 privind reorganizarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale "Mi hai Cri stea" Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, și privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și pentru modificarea unor acte normative conexe
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.113/2018 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Miniș și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.123/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș; cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 30
  O.U.G. nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București
  H.G. nr.139/2018 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în concesiunea Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.147/2018 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.149/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Adjud
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.145/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.143/2018 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Olt, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării în condițiile legii, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.146/2018 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil si darea acestuia în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Vrancea din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, precum și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, în condițiile legii
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.148/2018 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.169/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C-F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova și Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
  H.G. nr.171/2018 privind actualizarea datelor unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sănătății, și darea acestuia în administrarea Direcției Județene de Sănătate Publică Brăila, instituție subordonată Ministerului Sănătătii
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.170/2018 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin unitățile din subordine
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.167/2018 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Secuieni și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului hr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.173/2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.172/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin instituțiile subordonate, bunuri cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.196/2018 privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unui imobil înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Finanțelor Publice -Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.203/2018 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui imobil în suprafață totală de 50.716 mp, trecut în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții "Pasaj suprateran peste drumul de centură al municipiului Oradea în zona Străzii Nojoridului"
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.204/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF București și Craiova, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
  H.G. nr.190/2018 privind înscrierea imobilului 961, situat în orașul Pantelimon, județul Ilfov, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.206/2018 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul publicai statului din administrarea Institutului Național de Administrație în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație, precum și modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.210/2018 privind modificarea datelor de identificare și transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vrancea
  H.G. nr.211/2018 privind transmiterea imobilului 3282 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța, județul Constanța
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.214/2018 pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Arad, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.215/2018 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Cluj, Dolj, Buzău, Covasna, Caraș-Severin, Arad, Maramureș, Sălaj, Gorj, Constanța, Satu Mare, Vrancea și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.216/2018 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2988, aflat în domeniul public al statului, și pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Oncești, județul Maramureș
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.217/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul 2904 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Anina, județul Caraș- Severin, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.244/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.245/2018 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Bacău, Neamț, Botoșani, Ilfov, Suceava, Tulcea, Constanța, Mureș, Dâmbovița, Brașov, Sibiu, Alba și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.243/2018 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Blaj și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.238/2018 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.242/2018 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dez volta re pentru Viticultură și Vinificație Odobești și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.247/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.249/2018 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Economiei și a unor entități din subordine și coordonare
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.240/2018 privind modificarea descrierii tehnice, a codurilor de clasificație și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.261/2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și înscrierea în inventarul domeniului public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.266/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 1318 și 3151, aflate în domeniul public al statului, și pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Călărași
- modifică corespunzător anexa nr. 4
  H.G. nr.270/2018 privind actualizarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 29
  H.G. nr.273/2018 privind înscrierea unui imobil situat în orașul Băile Herculane, județul Caraș-Severin, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.269/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Buzău, Constanța, Timiș și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei lir. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.268/2018 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 363 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Vaslui
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.275/2018 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.285/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.286/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.283/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Caraș-Severin, Călărași, Dolj, Galați, Bacău, Giurgiu, Alba, Brașov, Sibiu, Argeș și Ilfov, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.287/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției, precum' și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.288/2018 pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor bunuri imobile donate statului român
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.293/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Porolissum" al Județului Sălaj
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.294/2018 privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 885 pentru transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Cotmeana, județul Argeș, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.295/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul 429 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr! 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.296/2018 privind transmiterea imobilului 2689 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Șimian, județul Mehedinți
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.298/2018 privind înscrierea unui imobil - teren arabil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale, pentru Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.282/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de îmbunătățiri Funciare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.306/2018 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Balotești, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Dulbanu, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.3
  O.U.G. nr.38/2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe și din folosința exclusivă a Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări
- modifică anexele nr. 1 și nr. 2
  H.G. nr.318/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.319/2018 privind darea în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului, precum și pentru modificarea și actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.321/2018 privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului Mausoleul "Memorialul Eroilor Neamului" aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor din subordinea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului București și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.328/2018 privind transmiterea unui imobil aparținând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Vaslui în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui
- modifică anexa nr. 3 și anexa nr. 10
  H.G. nr.329/2018 pentru aprobarea modificării datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru trecerea acestuia din administrarea Ministerului Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Craiovei
  H.G. nr.323/2018 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Vaslui și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.317/2018 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru administrațiile bazinale de apă
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.351/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile și darea acestora în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.352/2018 privind trecerea unei părți din clădirea aflată în administrarea Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Vrancea și Clubul Sportiv Școlar de Gimnastică Focșani din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării, precum și actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.373/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții si amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călărași, Ialomița, Suceava, Sibiu, Brașov, Constanța și municjpiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casarii acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.376/2018 privind preluarea podului peste râul Arieș, situat pe drumul național DN 1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, județul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
  H.G. nr.377/2018 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Bistrița" al Județului Bistrița-Năsăud a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.374/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate In domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Exploatarea Complexă Stânca- Costești, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.375/2018 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Siret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.378/2018 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Pitești și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.394/2018 privind actualizarea valorii de inventar și transmiterea unor imobile situate în municipiul Arad, județul Arad, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și modificarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexele nr. 4 și nr. 16
  H.G. nr.379/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.393/2018 privind înscrierea imobilului 1059 situat în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.400/2018 privind actualizarea datelor de identificare și valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, precum și trecerea acestuia în domeniul public al județului Constanța
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.401/2018 privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean "Decebal" Hunedoara (U.M. 0451 Deva)
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.406/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.405/2018 privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale ale imobilului 3051, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unor părți din acesta, pe o perioadă de 10 ani, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Bistrița" al județului Bistrița- Năsăud și Instituția Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și modificarea anexelor nr. 1 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexele nr. 1 și 4
  H.G. nr.402/2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unități subordonate din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.407/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului prin instituțiile subordonate
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.426/2018 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale
- modifică anexa nr. 13
  H.G. nr.428/2018 privind retransmiterea sectorului de drum național, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Arad, precum și declasarea acestuia din categoria funcțională a drumurilor de interes național și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes local
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.441/2018 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.448/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul 510 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Alba lulia, județul Alba, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.461/2018 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
- modifică anexa nr. 42
  H.G. nr.469/2018 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș în administrarea Inspecției Muncii - Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș
- modifică anexa nr. 13
  H.G. nr.470/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul 2671 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Satu Mare, județul Satu Mare, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.452/2018 privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.490/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.498/2018 privind trecerea unei părți dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Dâmbovița în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și folosința gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviștei
  H.G. nr.500/2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Educației Naționale - Universitatea din Craiova în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Caracal"
- modifică anexele nr. 8 și 16
  H.G. nr.503/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Șiret, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.478/2018 privind modificarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.531/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate In domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale ;Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Mureș, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.530/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale ,Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Jiu, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.511/2018 privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța (U.M. 0406 Constanța)
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.532/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil- construcție și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bicaz
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.524/2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.548/2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  L. nr.205/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  H.G. nr.558/2018 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean "General de brigadă Anton Berlescu" Bihor în domeniul public al municipiului Oradea și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.559/2018 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor în domeniul public al municipiului Oradea și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.575/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.571/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.577/2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi, ca urmare a reevaluării, și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
- modifică anexele nr. 33 și 44
  H.G. nr.574/2018 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil aflat Tn domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.585/2018 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galați, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.593/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Complexul Sportiv Național "Izvoru Mureșului", în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.597/2018 privind modificarea denumirii, codului de clasificație, datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul de Psihiatrie Socola lași
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.591/2018 privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Federației Române de Judo asupra unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Prahova și actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.592/2018 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice și comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui și Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra-Neamț
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.611/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală FÎegională a Finanțelor Publice București a unui imobil și a terenului aferent, trecute în domeniul public al statului, ca urmare a procedurii de dare în plată
  H.G. nr.600/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.601/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură "George Apostu" din Bacău, instituție publică din subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.583/2018 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 43
  H.G. nr.622/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale și modificarea anexelor nr. 4 și 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4 și anexa nr. 44
  H.G. nr.623/2018 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Galați, Covasna, Tulcea, Ialomița, Ilfov, Călărași, Sibiu, Timiș, Buzău, Maramureș, Bihor și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.624/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova
  H.G. nr.625/2018 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.644/2018 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia, fără plată, din domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unității de cult deținătoare
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.647/2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Buzău, județul Buzău, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 3177 aflat în domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.648/2018 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.672/2018 privind modificarea anexei nr. 161a Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.673/2018 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.674/2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Integritate
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.670/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situat în municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.671/2018 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.675/2018 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale Fitosanitare și transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.679/2018 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului - Județul Bistrița- Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.698/2018 privind transmiterea mijlocului fix "Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRAȘOV - EFACEC" din domeniul public al orașului Mioveni și administrarea Consiliului Local al Orașului Mioveni în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.708/2018 privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru aceste imobile și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  H.G. nr.685/2018 privind actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aflat Tn domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Inițială și Continuă al Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.687/2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul București în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.689/2018 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba (U.M. 0338 Alba lulia)
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.690/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă în domeniul publicai comunei Lipnița și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.686/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Tulcea, Constanța, Sibiu, Bihor, Galați, Bacău și Brașov, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.706/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.736/2018 privind trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Arhiepiscopiei Bucureștilor
  H.G. nr.749/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor spații dintr-un bun imobil aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  H.G. nr.756/2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.759/2018 privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a unui imobil situat în municipiul București, aflat în domeniul public al statului, pentru revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.761/2018 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul publicai statului din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Bacău
- modifică anexele nr. 1 si 27
  H.G. nr.763/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.778/2018 privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității
  H.G. nr.789/2018 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 2
  H.G. nr.787/2018 privind înscrierea unor bunuri imobile Tn inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor- Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.790/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situat în comuna Tunari, județul Ilfov, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.792/2018 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara și transmiterea acestuia în domeniul public al orașului Deta, județul Timiș, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.788/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
  H.G. nr.810/2018 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, precum și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public ai statului - anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.811/2018 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și înființarea Complexului Sportiv Național "Lascăr Pană" în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
  H.G. nr.807/2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Caracal, județul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.808/2018 privind transmiterea unei părți de imobil, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și din concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în administrarea Ministerului Apărării Naționale și pentru modificarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexele nr. 4 si 16
  H.G. nr.826/2018 privind modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.825/2018 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice ale imobilelor cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului prin instituțiile subordonate
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.837/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul 2371 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Vrancea si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.755/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.831/2018 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal "Dunărea" Galați, in vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.833/2018 privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Alba, Bistrita-Năsăud, Argeș, Constanța, Vrancea, Olt, Dolj, Arad, Cluj, Buzău, Brașov, Vaslui, Sibiu și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.834/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul 3177 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău, județul Buzău, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.836/2018 privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum și scoaterea acestuia din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.835/2018 privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor, concesionate Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.854/2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, trecerea acestuia în domeniul public al județului Suceava, precum și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a unei părți din imobilul trecut în domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.863/2018 privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale și actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 13
  H.G. nr.864/2018 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor tehnice și comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale
- modifică anexa nr. 5
  H.G. nr.865/2018 privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.870/2018 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.873/2018 privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Muftiatului Cultului Musulman din România asupra unui imobil-teren și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.875/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte și în folosința gratuită a Bisericii Unitariene Maghiare
  H.G. nr.885/2018 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Specială de Aviație București
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.894/2018 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Național SIS
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.878/2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Satu Mare, precum și trecerea parțială a acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.895/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Justiției
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.892/2018 privind reorganizarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul pomiculturii prin desființarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă din domeniul pomiculturii
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.906/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri, aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administrația Națională de Meteorologie, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării și ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptățite, în condițiile legii
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.907/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.919/2018 privind actualizarea valorii de inventar și modificarea elementelor de descriere tehnică ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova și transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Craiova în domeniul public al municipiului Craiova
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.908/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
- modifică anexa nr. 13
  H.G. nr.910/2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța, județul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.911/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul 378 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Botoșani, județul Botoșani, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.929/2018 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 155282, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.958/2018 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.962/2018 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului - Administrația Națională de Meteorologie
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.964/2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.961/2018 privind modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MFP 153349 aparținând domeniului public al statului și aflat în administrarea Gărzii Forestiere București, precum și pentru actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea și Gărzii Forestiere București, instituții publice aflate în subordinea Ministerului Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.960/2018 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul lași, județul lași, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 398 aflat în domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.971/2018 privind modificarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 14
  H.G. nr.985/2018 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Crișuri, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz, și pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.986/2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.987/2018 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0756 Ploiești, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.984/2018 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după caz, precum și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării în condițiile legii, a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Suceava din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.992/2018 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cinegetică și Resurse Montane Miercurea-Ciuc prin desființarea Stațiunii de Cercetare și Producție a Cartofului Miercurea-Ciuc
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.993/2018 privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale în administrarea Serviciului Român de informații și comasarea unor părți de imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Serviciului Român de Informații
- modifică anexa nr. 44
  H.G. nr.1.006/2018 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare a unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.1.011/2018 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Autorității Naționale Fitosanitare în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu"
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.012/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Olt, Constanța, Galați, Tulcea, Ialomița, Alba, Ilfov, Buzău, Brăila și Bistrița-Năsăud.în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.018/2018 privind modificarea codului de clasificare, a datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparținând domeniului public al statului, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al județului Maramureș
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.016/2018 privind modificarea descrierii tehnice a unui drum forestier și a terenului aferent, precum și trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Voitinel, județul Suceava
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.1.028/2018 privind transmiterea imobilului 419 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Mediaș, județul Sibiu, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.033/2018 privind transmiterea imobilelor 2407 și 5036 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Jegălia, județul Călărași, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.034/2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea curților de apel și a tribunalelor
- modifică anexa nr. 11
  L. nr.343/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Institutia Prefectului, județul Olt, în domeniul public al județului Olt și pentru declararea unui bun de interes național și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, Instituția Prefectului, județul Olt
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.041/2018 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.042/2018 privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mihail Grigore Sturza" al Județului lași din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.043/2018 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului și pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Buzău
- modifică anexa nr. 1 si 9
  H.G. nr.1.037/2018 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dunărea" al Județului Brăila a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.044/2018 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.1.040/2018 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0854 Fălticeni
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.6/2019 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.12/2019 privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Botoșani, Cluj, Constanța, Tulcea, lași, Olt, Mehedinți, Dolj, Timiș, Argeș, Vaslui, Alba, Gorjl Ilfov și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.13/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vrancea; Alba și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.14/2019 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinației de reședință oficială pentru acest imobil și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  H.G. nr.15/2019 privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării valorii de inventar
- modifică anexa nr. 5
  H.G. nr.18/2019 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în administrarea Ministerului Justiției
  H.G. nr.28/2019 privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Brăila, aflat în domeniul public al statului, și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 33
  H.G. nr.26/2019 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 917, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Direcția Generală Anticorupție și pentru modificarea anexelor nr. 1 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexele nr. 1 si 4
  H.G. nr.27/2019 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, precum și pentru înscrierea acestuia în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Cpt. Puică Nicolae" al Județului Argeș
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.25/2019 privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 13
  H.G. nr.49/2019 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.50/2019 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvolta re pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș, prin fuziune prin absorbție cu Stațiunea de Cercetare și Producție pentru Creșterea Bovinelor Sighet, și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.60/2019 privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Tulcea - Centrul de formare profesională Chilia, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.59/2019 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea elementelor de descriere tehnică și comasarea unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv Municipal Bistrița și Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui, ca urmare a reevaluării și a înscrierii în cartea funciară
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.64/2019 privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați, instituție publică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.65/2019 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Vâlcea, Constanța, Ilfov, Cluj, Argeș, Brașov, Sibiu, Gorj, Dolj, Bacău, Buzău, Bihor, Prahova, Hunedoara, Timiș, Galați, Vrancea și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.67/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.61/2019 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Spital Constanța Poarta Albă, precum și transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Spital Constanța Poarta Albă, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.66/2019 privind actualizarea descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acva cultură din subordin ea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărarea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.73/2019 Hotărâre privind scoaterea din inventaruI centralizat a unui bun imobil aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curții de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 33
  H.G. nr.74/2019 privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Neamț, aflat în domeniul public al statului, și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 33
  H.G. nr.75/2019 privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Complexului Sportiv Național "Lia Manoliu" București, instituție publică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.76/2019 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justitiei si transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.78/2019 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.85/2019 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului în administrarea Ministerului Mediului - Administrația Națională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.87/2019 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.97/2019 privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Galați, aflat în domeniul public al statului, și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 33
  H.G. nr.113/2019 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.1
  H.G. nr.114/2019 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.118/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică si completează anexa nr. 12
  H.G. nr.120/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 17
  H.G. nr.125/2019 privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Fundației "Mareșal Alexandru Averescu" asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situat în municipiul Buzău, județul Buzău, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.127/2019 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Tribunalului Buzău
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.128/2019 privind trecerea unei construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.131/2019 privind reorganizarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifica anexa nr. 3
  H.G. nr.136/2019 privind darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil situat în județul Prahova, aflat în domeniul public al statului, și înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 33
  H.G. nr.144/2019 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.151/2019 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilele identificate cu numărul de inventar MFP 39538 și MFP 38838
- modifică anexa 8
  H.G. nr.154/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Argeș, Bacău și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa 4
  H.G. nr.160/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile și darea acestora în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.150/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației Naționale pentru Universitatea din Craiova, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării acestora
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.187/2019 privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.184/2019 privind actualizarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.185/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Mehedinți, Constanța, Dolj, Călărași, Bihor, Sibiu, Olt, Covasna, Gorj, Argeș, Ilfov, Timiș și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.202/2019 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Buzău, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.193/2019 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Sănătate Publică, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății, precum și transmiterea unor părți din acest imobil în administrarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale - Casa Națională de Pensii Publice și administrarea Ministerului Sănătății
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.220/2019 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0460 Râmnicu Vâlcea și pentru trecerea unei părți de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, pentru a fi predat către Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Bujoreni, județul Vâlcea, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.225/2019 privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Bihor, Constanța, Gorj, Dolj, Sibiu, Bacău, Harghita, Mehedinți, Covasna, Satu Mare și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.212/2019 privind modificarea și completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați din portul mineralier Galați și portul Isaccea, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.251/2019 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.246/2019 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.241/2019 privind aprobarea actualizării valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele lași, Arad, Brăila, Constanța, Gorj, Vâlcea, Prahova, Vaslui și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.242/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Buzău a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.243/2019 privind modificarea descrierii tehnice și a valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Muzeului Național al Satului "Dimitrie Gusti", institutie aflată în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.245/2019 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Direcția Județeană pentru Sport și tineret Vâlcea, în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.254/2019 privind modificarea descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
- anexa nr. 3 si 9
  H.G. nr.256/2019 privind actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, comasarea și scăderea unor imobile din inventarul centralizat âl bunurilor din domeniul public al statului, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
- anexa nr. 30
  H.G. nr.258/2019 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Administrației Naționale a Penitenciarelor - Penitenciarul Satu Mare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A. a obiectivului de investiții "Varianta de ooolire a municipiului Satu Mare"
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.259/2019 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Justiției în administrarea tribunalelor
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.279/2019 privind preluarea și darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unui sector de drum județean, situat în județul Satu Mare, trecut în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.281/2019 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru transmiterea imobilului 641 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale și modificarea anexelor nr. 4 și 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexele nr. 4 si 6
  H.G. nr.282/2019 privind modificarea caracteristicilor tehnice și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național al Patrimoniului, precum și pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național al Patrimoniului în domeniul public al municipiului București
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.293/2019 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
modifică anexa nr.3
  H.G. nr.321/2019 pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Tulcea clin subordin ea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.314/2019 privind modificarea codului de clasificare și actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Aeroclubului României, instituție publică din subordinea Ministerului Transporturilor, privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Craiova, județul Dolj, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru constituirea dreptului de administrare în favoarea Aeroclubului României și pentru trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Aeroclubului României în domeniul public al județului Dolj, în vederea extinderii Aeroportului Craiova
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.320/2019 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Vâlcea din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.329/2019 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Sibiu, județul Sibiu, din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte pentru MitropoliaArdealului/Arhiepiscopia Sibiului în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 380, aflat în domeniul public al statului, și modificarea anexelor nr. 4 și 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
modifică anexele nr.4 si 40
  H.G. nr.323/2019 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea centrelor județene din subordinea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.346/2019 privind actualizarea descrierii tehnice și valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătății, precum și trecerea unei părți a imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.348/2019 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile"- S.A. Constanța
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.349/2019 privind actualizarea valoni de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Botoșani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.351/2019 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul publicai statului și în administrarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și transmiterea unei părți din acesta în administrarea Ministerului Justiției
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.366/2019 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara, din domeniul publicai statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.367/2019 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu "Dr. Nicolae Kretzulescu"
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.368/2019 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0658 Târgu Jiu, transmiterea acestuia în domeniul public al orașului Bumbești-Jiu, județul Gorj, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.400/2019 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.389/2019 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.398/2019 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung și scoaterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului - Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung a unei părți dintr-un imobil, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.428/2019 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.444/2019 privind trecerea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în domeniul public al orașului Tăuții-Măgherăuș, județul Maramureș
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.445/2019 privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, precum și înscrierea unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate lași, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.345/2019 privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății, prin Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.453/2019 privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Județului Neamț, precum și trecerea acestuia în domeniul public al județului Neamț
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.463/2019 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale’,Apele Române", instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.460/2019 privind actualizarea adresei, valorilor de inventar și a codului de clasificație ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului și înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităților de optimizare și dezvoltare a Rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, a realizării lucrărilor de amplasare și branșament electric, precum și a actualizării legislației specifice
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.494/2019 privind modificarea valorii de inventar a unui monument de for public aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale și transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului București, precum și pentru actualizarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.490/2019 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.Â., în vederea realizării obiectivului de investiții de interes național "Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2", și actualizarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4 si anexa nr. 16
  H.G. nr.498/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vaslui
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.497/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 43
  H.G. nr.505/2019 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0813 București
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.506/2019 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.508/2019 privind actualizarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea unui imobil din administrarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani în administrarea Casei Județene de Pensii Botoșani
- modifică anexa nr. 13
  H.G. nr.511/2019 privind aprobarea înscrierii coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an", aflat în administrarea Ministerului Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 47
  H.G. nr.499/2019 privind schimbarea încadrării în categorii funcționale și a regimului juridic al unui sector de drum din județul Giurgiu, precum și pentru modificarea traseului drumului național DN 5
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.514/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Horea" al Județului Mureș a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
  H.G. nr.512/2019 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și în concesiunea Societății "Oil Terminal" - S.A. Constanța, aprobarea Actului adițional nr. 4 la Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.Á. Constanța, precum și actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 22
  H.G. nr.517/2019 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Ilfov
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.520/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - a unui imobil si darea acestuia în administrarea Spitalului General Cai Ferate Galați, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.526/2019 privind aprobarea înscrierii coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an", aflat în administrarea Ministerului Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 47
  H.G. nr.528/2019 privind modificarea valorilor de inventar, comasarea unor bunuri imobile și modificarea descrierii tehnice a imobilului rezultat ca urmare a comasării, bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
- modifică anexa nr. 27
  H.G. nr.529/2019 privind modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului -Administrația Națională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislației în domeniu, a lucrărilor de cadastru și a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.534/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Maramureș
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.533/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică si completează anexa nr. 16
  H.G. nr.535/2019 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea unităților subordonate Ministerului Tineretului și Sportului a unor imobile restituite persoanelor îndreptățite, în baza unor decizii ale unității deținătoare și a unor hotărâri judecătorești
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.546/2019 privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.549/2019 privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S A. Galați, din portul Galați, portul Tulcea și portul Brăila, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.573/2019 privind actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și transmiterea acestuia în administrarea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.574/2019 privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.576/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la teren, situate în județele Constanța, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiș și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.575/2019 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.577/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în municipiul București și în județul Cluj, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modificare anexa nr. 4
  H.G. nr.578/2019 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1771 aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., și modificarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexele nr. 4 si 16
  H.G. nr.587/2019 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării", institutie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.598/2019 privind scoaterea din inventarul centralizat a unui bun imobil aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curții de Conturi, prevăzut în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 33
  H.G. nr.600/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 44
  H.G. nr.682/2019 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării prin casare, a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bacău, Sucursala de Transport București, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Constanța, Sucursala de Transport Pitești, Sucursala de Transport Sibiu și Sucursala de Transport Timișoara
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.690/2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.607/2019 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2300 și 3530, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale pentru trecerea unei părți din imobilul 3530 din domeniul public în domeniul privat al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.608/2019 privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Suceava, Constanța, Brașov, Vrancea, Vâlcea, Dolj, Ialomița, Alba, Ilfov, Mureș, Harghita, Prahova și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.609/2019 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.616/2019 privind înscrierea unor imobile, situate în comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni, respectiv în comuna Gura Ocniței, județul Dâmbovița, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 334, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.606/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale a unui imobil situat în comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu, și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții și amenajări la terenuri din cadrul imobilului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2258 aflat în domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.615/2019 privind modificarea și completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. ca urmare a inventarierii anuale
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.625/2019 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Vrancea, Timiș, Ialomița, Constanța, Ilfov, Caraș-Severin și municipiul București, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.627/2019 privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Brăila; Galați, Buzău, Tulcea; lași; Timiș, Giurgiu, Gorj; Dolj; Cluj și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.642/2019 privind trecerea unui imobil teren situat în localitatea Ghiroda, județul Timiș, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și darea în administrarea Ministerului Transporturilor precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.678/2019 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București-Ilfov, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.680/2019 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Galați din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.683/2019 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării si, după caz, casării, a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transeiectrica" - S.A., Sucursala de Transport Bacău, Sucursala de Transport Cluj, Sucursala de Transport Constanța, Sucursala de Transport Craiova, Sucursala de Transport Pitești, Sucursala de Transport Sibiu și Sucursala de Transport Timișoara
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.684/2019 pentru modificarea poziției nr. 20 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului și pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului -Județul Gorj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.677/2019 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.685/2019 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Lugoj, județul Timiș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1252 aflat în domeniul public al statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.686/2019 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2911 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Miercurea-Ciuc și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.688/2019 privind transmiterea unor imobile din administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, precum și modificarea și completarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov, după comasare, prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.689/2019 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 423, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale și pentru modificarea anexelor nr. 4 și 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexele nr. 4 si 44
  H.G. nr.692/2019 privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi și înscrise în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 33
  H.G. nr.679/2019 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.701/2019 privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.706/2019 privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.709/2019 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Agenției Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.710/2019 privind actualizarea anexei nr. 29 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- actualizează anexa nr. 29
  H.G. nr.716/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor imobile în suprafață totală de 105.392 mp, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții "Relocare spațiu de servicii S3 la km 64 al A3 Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea, secțiunea Suplacu de Barcău-Borș"
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.717/2019 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Brașov, Cluj, Buzău, Mureș, Argeș, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Galați, Arad, Mehedinți și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.718/2019 privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, pentru administrațiile bazinale de apă Argeș-Vedea, Banat și Buzău-Ialomița
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.722/2019 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilul înscris la nr. MF 154589, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.727/2019 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.728/2019 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Valu lui Traian si pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.734/2019 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Serviciului de Informatii Externe în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexele nr. 40 si 41
  H.G. nr.735/2019 privind modificarea descrierii tehnice si actualizarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii
  H.G. nr.748/2019 privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, în inventarul centralizatat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.757/2019 privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Tulcea, llfov, Brasov, Constanta, Bihor, Iasi, Botosani, Mehedinti, Brăila, Vaslui, Galati si municipiul Bucuresti
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.758/2019 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării acestora
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.762/2019 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor constructii si darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Sibiu
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.770/2019 privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Mures, Tulcea, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Neamt, Covasna, Brasov, Dolj, Hunedoara, Arad, Timis, Mehedinti, Sălaj, Cluj, Dâmbovita, Maramures, Caras-Severin, Harghita si municipiul Bucuresti
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.778/2019 privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Drăgășani și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.787/2019 privind comasarea, modificarea denumirii, codului de clasificație; datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.792/2019 privind transmiterea unui bun imobil- constructie aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale -Autoritatea Natională Fitosanitară
- modifică anexele nr. 3 si 16
  H.G. nr.793/2019 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Companiei Nationale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. - Sucursalele Regionale de Căi Ferate Brasov si Constanta
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.976/2019 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.980/2019 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Aeroclubului României
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.6/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Institutul de Studii pentru Ordine Publică
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.5/2020 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Șerban Cantacuzino" al Județului Prahova, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 ia Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.27/2020 pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Satu Mare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.28/2020 pentru modificarea pozitiei nr. 32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea institutiilor prefectului si pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.31/2020 privind actualizarea valorilor unor imobile cuprinse în anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administratiei Prezidentiale
- modifică anexa nr. 19
  H.G. nr.30/2020 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.29/2020 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.75/2020 privind actualizarea datelor de identificare ale unor imobile situate în municipiul Oradea si transmiterea acestora din proprietatea publică a statului si din administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în proprietatea publică a municipiului Oradea, judetul Bihor, în vederea realizării unor investitii de interes local, precum si pentru abrogarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 802/2014 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale
- modifică corespunzător anexa nr. 3
  H.G. nr.86/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului General Căi Ferate Simeria, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor, și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.87/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului, și administrarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.88/2020 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părți din imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0520 Timișoara, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.105/2020 privind darea în administrarea Curtii de Conturi a unui imobil situat în judetul Dolj, aflat în domeniul public al statului, si înscrierea acestuia în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 33
  H.G. nr.132/2020 privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați din Portul Comercial Galați, ca urmare a dublei înregistrări
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.136/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului
- modifică anexele nr. 8 si 43
  H.G. nr.122/2020 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Timiș, Sibiu, Constanța, Bihor, Giurgiu, Ilfov, Mureș, Dâmbovița, Sălaj, Alba, Cluj și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.133/2020 privind modificarea datelor tehnice si actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui sector de drum national, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor în domeniul public al municipiului Făgăras, precum si declasarea acestuia din categoria functională a drumurilor de interes national si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor de interes local
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.128/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.129/2020 privind înscrierea unui imobil situat în orașul Babadag, județul Tulcea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, actualizarea valorii de inventar a imobilului 2645 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.139/2020 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil situat în județul Timiș, aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curții de Conturi
- modifică anexa nr. 33
  H.G. nr.144/2020 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brăila, Alba, Buzău, Brașov, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Sibiu, Tulcea, Vaslui, Vrancea și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.141/2020 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
- modifică anexa nr. 42
  H.G. nr.149/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcții aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Satu Mare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru care se actualizează datele de identificare și valoarea de inventar, precum și scăderea unui teren din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Satu Mare, ca urmare a retrocedării acestuia către persoanele fizice îndreptățite, în condițiile legii
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.150/2020 privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 2542 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., și modificarea anexelor nr. 4 si 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4 si anexa nr. 16
  H.G. nr.155/2020 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă "Nicolae Iorga" al Judetului Botosani a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum si înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.193/2020 privind radierea, comasarea si modificarea datelor de identificare, precum si pentru actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturală
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.189/2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, în vederea scoaterii din functiune si desfiintării acestora
- modifică anexa nr. 43
  H.G. nr.190/2020 privind actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului 2362, aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părti din acesta din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării pentru Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu si modificarea anexelor nr. 4 si 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexele 4 si 8
  H.G. nr.191/2020 privind transmiterea unei părti din imobilul 3565 aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.159/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală (necarbogazoasă), perimetrul Barnar Vest, județul Suceava
- completează 22
  H.G. nr.209/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3589 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", trecerea unei părti din acesta constituite din constructii din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.218/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în concesiunea Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex" - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.242/2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regională CF București, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.243/2020 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Galați, Argeș, Arad, Brașov, Brăila, Constanța, Dolj, Ilfov, Mureș, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiș și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.244/2020 privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Arad, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, instituție publică în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.237/2020 privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației și Cercetării prin Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.239/2020 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar, pentru imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.240/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timișoara
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.251/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Tribunalului Mehedinți, precum și declararea lui ca bun de interes național
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.260/2020 privind aprobarea unor modificări si completări in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Alba, Sibiu, Cluj, Timis, Arges, Vaslui, Brăila, Călărasi, Ialomita, Constanta, Prahova, Galati, Giurgiu, Dâmbovita, Bacău, Ilfov, Brasov si municipiul Bucuresti
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.273/2020 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța, județul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.289/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.295/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă "Basarab I" al Judetului Dâmbovita
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.294/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare (Unitatea Militară 0395 Satu Mare)
- modifică anexa nr.1
  H.G. nr.310/2020 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a dării în concesiune către Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime"- S.A. Constanța a unor bunuri imobile aflate în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., unităti aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța în urma finalizării unor lucrări de investiții
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.309/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean "Mircea cel Bătrân" Dâmbovița a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.325/2020 pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Botosani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.330/2020 privind transmiterea unei părti din imobilul 1125 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.331/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1137 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, transmiterea unei părti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.335/2020 privind actualizarea descrierii tehnice, a valorii de inventar si transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului National "Brătianu"
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.346/2020 privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Cluj,Alba, Brasov, Timis si municipiul Bucuresti
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.355/2020 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă "Anghel Saligny" al Judetului Vrancea
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.345/2020 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele bunuri aflate în administrarea oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.357/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 43
  H.G. nr.368/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului, pentru retragerea calității de reședință oficială atribuite unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și atribuirea acestuia în folosința gratuită a Asociației Casa Majestății Sale
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.366/2020 privind actualizarea valorilor de inventar și a adreselor poștale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Bistrița-Năsăud, Olt, lași, Gorj, Timiș și Dolj, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.367/2020 privind înscrierea unui imobil-teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Academiei Nationale de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.372/2020 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.373/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.359/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0849 Sinaia
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.374/2020 pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Dâmbovita din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.375/2020 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MFP40163 si 152346, aflate în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Gorj
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.384/2020 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.383/2020 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea unor unități subordonate din Ministerul Afacerilor Interne, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.385/2020 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., precum și modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a recepționării obiectivului de investiții "Construcția infrastructurii rutiere și feroviare de acces la podul peste fluviul Dunărea de la Calafat-Vidin" - componenta feroviară
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.389/2020 privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Bisericii Unitariene Maghiare asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului și pentru trecerea acestuia din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.388/2020 pentru modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică și completează anexa nr. 44
  H.G. nr.391/2020 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Tulcea și transmiterea acestuia în administrarea Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice Tulcea, unități aflate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.408/2020 privind actualizarea denumirii, valorii de inventar și a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești, precum și trecerea unor bunuri aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală - IBNA Balotești din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării sau casării, după caz, în condițiile legii
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.409/2020 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și a centrelor județene din subordinea acesteia
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.416/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătății prin Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizica și Balneoclimatologie
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.417/2020 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum și trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.418/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Gorj (UM 0658 Târgu Jiu)
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.415/2020 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Dolj, Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Cluj, Galați, Brăila, Constanța, Călărași, Ialomița și Mureș, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.429/2020 privind transmiterea unei părți din imobilul 1252 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Lugoj, județul Timiș, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.449/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități de cercetare- dezvoltare din domeniul agricol
- modifică anexa nr.3
  H.G. nr.448/2020 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea descrierii tehnice pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sișești"
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.450/2020 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Maramureș din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.453/2020 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 31
  H.G. nr.454/2020 privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale și trecerea unor părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
- modifică anexa nr. 44
  H.G. nr.470/2020 privind actualizarea valorilor de inventar și a adreselor poștale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Sibiu, Brașov, Timiș, Constanța, Ilfov, Călărași, Ialomița, Vaslui, Buzău, Mureș, Mehedinți și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune si casării acestora, și modificarea anexei nr. 4 ia Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.471/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2547 și 1269 aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestora în domeniul public al orașului Ineu, județul Arad, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.480/2020 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Bistrița-Năsăud, Sibiu, Hunedoara, Arad, Timiș, Constanța, Giurgiu, Călărași, Vaslui, Dâmbovița,Argeș, Tulcea, Alba și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  O.U.G. nr.102/2020 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", instituții aflate în subordinea și, respectiv, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  H.G. nr.495/2020 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
- modifică anexa nr. 44
  H.G. nr.494/2020 privind înscrierea unui imobil clădire și a terenului aferent în cotă indiviză în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, recum și pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.506/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Educației și Cercetării, prin Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării acestora, precum și actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.501/2020 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun imobil cuprins în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Direcției Județene pentru Cultură Galați
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.507/2020 privind actualizarea valorii de inventar, a codului de clasificație și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.499/2020 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilul înscris la nr. MFP 160723, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.503/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.504/2020 privind trecerea unei construcții, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.505/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția Generală Anticorupție
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.508/2020 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Vrancea, Argeș, Brăila, Vaslui, Mures, Prahova, Olt, Călărași, Ialomița, Sibiu, Giurgiu, Satu Mare și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.509/2020 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a unor unități din subordinea acestuia, precum și pentru comasarea unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Ialomița din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.514/2020 privind transmiterea unei părți din imobilul 2542, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., și modificarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexele nr. 4 si nr. 16
  H.G. nr.521/2020 privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov (Unitatea Militară 0596 București)
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.522/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Panciu
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.523/2020 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și înscrierea acestuia și a construcției edificate pe teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.519/2020 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Prahova, Dâmbovița, Brașov, Alba, Constanța și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.520/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Gruparea de Jandarmi Mobilă "Burebista" Brașov (UM 0758 Brașov)
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.525/2020 privind actualizarea valorii de inventar si modificarea elementelor de descriere tehnică a imobilului aflat în administrarea Băncii Nationale a României
  H.G. nr.532/2020 privind transmitea unui imobil clădire și a terenului aferent în cotă indiviză, proprietate publică a statului, din administrarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.543/2020 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 2
  H.G. nr.542/2020 privind comasarea, actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică și a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Înaltei Curți de Casație si Justiție
- modifică anexa nr. 35
  H.G. nr.547/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Arad
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.541/2020 privind radierea, comasarea, modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Bibliotecii Naționale a României, instituție în subordinea Ministerului Culturii
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.566/2020 privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Motoc" Perieni din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării, după caz
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.562/2020 privind transmiterea imobilului 5153 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Deva, judetul Hunedoara, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.569/2020 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul București, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.583/2020 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și intrate în proprietatea publică a statului ca urmare a exproprierii în baza Hotărârii Guvernului nr. 900/2017 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Amenajarea Hidroenergetică Răstolița"
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.620/2020 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației în domeniul public al comunei Moftin și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.627/2020 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.605/2020 privind trecerea unor bunuri imobile aflate în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.610/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Tribunalului Călărași
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.618/2020 privind transmiterea unei părți de imobil din domeniul privat în domeniul public ai statului și darea acesteia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înscrierea părții de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și modificarea valorii de inventar a imobilului 403 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.619/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3137 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Măgura, județul Bacău, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.623/2020 pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului - Județul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.624/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Județean de Poliție Bihor, ca urmare a reevaluării, precum și transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Oradea, județul Bihor, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr.1
  H.G. nr.621/2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părți dintr-un imobil și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Bistrița" al Județului Bistrița-Năsăud, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.622/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistrița, scăderea din inventar a unei construcții și a unei părți de teren din acesta, trecerea în domeniul privat al statului a unei părți de teren din acesta, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.611/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora, și pentru modificarea anexei nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 26
  H.G. nr.607/2020 privind reglementarea situației juridice a unor imobile aflate în proprietatea statului și administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.645/2020 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.641/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.650/2020 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, precum și actualizarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 42
  H.G. nr.652/2020 privind înscrierea unui imobil situat în județul Cluj în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar și a adresei poștale a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.654/2020 privind transmiterea unei părți din imobilul 917 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Florești, județul Cluj, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.646/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală naturală din perimetrul Izvorul Alb-Valea Bancului și a zăcământului de apă minerală naturală (carbogazoasă) din perimetrul Negrișoara-Poiana Negrii, județul Suceava
- modifică anexa nr. 22
  H.G. nr.647/2020 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea unor instituții din subordinea/coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, cuprinse în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și a reevaluării
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.649/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Hunedoara
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.653/2020 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Constanța, județul Constanța, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.655/2020 privind transmiterea imobilului 2734 din domeniul privat în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publicai statului și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.656/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.657/2020 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor tnterne - Casa de Pensii Sectorială
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.658/2020 privind modificarea denumirii și actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului București, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, instituție publică care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.663/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.681/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 31
  H.G. nr.684/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.685/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.701/2020 privind actualizarea datelor de identificare și ale valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Curții de Conturi și înscrise în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 33
  H.G. nr.708/2020 privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Galați din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.711/2020 privind actualizarea valorilor bunurilor imobile cuprinse în anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administrației Prezidențiale
- modifică anexa nr. 19
  H.G. nr.707/2020 privind modificarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar pentru bunul imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru schimbarea titularului dreptului de administrare pentru o parte din acesta
- modifică anexele nr. 3 si 12
  H.G. nr.735/2020 privind comasarea a două imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat din comasare, transmiterea unei părți a acestuia din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a clădirii, a amenajărilor la terenuri și a altor active fixe din cadrul acestui imobil, în vederea scoaterii din funcțiune și casării
- modifică anexele nr. 15 și 16
  H.G. nr.731/2020 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Național SIS
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.748/2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Timișoara și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
  H.G. nr.747/2020 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 31
  H.G. nr.750/2020 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General de Aviație pentru funcționarea Unității Speciale de Aviație Caransebes
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.760/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Brașov, județul Brașov, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului lir. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.762/2020 privind actualizarea descrierii tehnice și a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - spațiile date în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aflate în construcția situată în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1 (clădirea Palat CFR) - ca urmare a înscrisurilor din cartea funciară, precum și a reevaluării acestora
  H.G. nr.773/2020 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.769/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Tulcea și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.772/2020 privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeței de 143,9250 ha, fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4.a - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc), din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.779/2020 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Hunedoara, Argeș, Covasna, Brașov, Ilfov și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.763/2020 privind actualizarea datelor tehnice si a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii prin Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals", precum si trecerea partială a acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.693/2020 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.790/2020 privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafetei de 5.198.412 mp, fond forestier din grupa I functională - veqetatia forestieră cu functii speciale de protectie, subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-pare), din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al municipiului Timisoara
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.804/2020 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt (UM 0746 Slatina) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.806/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unor bunuri culturale mobile și darea acestora în administrarea Muzeului Național Brukenthal
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.808/2020 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor - Romsilva
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.810/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Suceava, precum si declararea lui ca bun de interes national
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.813/2020 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Academiei Române, modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în administrarea Casei Oamenilor de Știință, precum și transmiterea acestuia în administrarea Academiei Române
- modifică anexa nr. 17
  H.G. nr.812/2020 privind modificarea si completarea, după caz, a descrierii tehnice, adresei si anului dobândirii unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administratiei Nationale "Apele Române" prin Administratia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevazute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvemului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.823/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliție "Alexandru loan Cuza", scăderea din inventarul domeniului public al statului a unei părți din acest imobil, ca urmare a restituirii persoanelor îndreptățite, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.829/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală
  H.G. nr.830/2020 privind modificarea și completarea, după caz, a datelor de identificare a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați, din portul Tulcea și portul Chilia Veche, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.822/2020 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0654 Craiova, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptățite
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.824/2020 privind transmiterea unei părti dlntr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curtii de Conturi în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Mehedinti din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1 si anexa nr. 33
  H.G. nr.825/2020 privind modificarea valorilor de inventar ale unor innobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Justitiei, respectiv Ministerului Apărării Nationale, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Ministerului Apărării Nationale si modificarea anexelor nr. 4 si 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4 si anexa nr. 11
  H.G. nr.827/2020 privind transmiterea unei părti din imobilul 2985 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Craiova, judetul Dolj, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.846/2020 privind modificarea și completarea, după caz, a codului de clasificație și a datelor tehnice, precum și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.869/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Teleorman (U.M. 0723 Alexandria)
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.866/2020 privind modificarea si completarea, după caz, a descrierii tehnice si adresei unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administratiei Nationale "Apele Române" prin Administratia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.867/2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF lasi si Constanta, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz
  H.G. nr.868/2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Companiei Nationale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si în concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R."- S.A. - sucursalele regionale CF Timisoara si Constanta, în vederea reutilizării si refolosirii, respectiv a scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz
  H.G. nr.874/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
- modifică anexele nr. 1 si 44
  H.G. nr.875/2020 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătății, prin Institutul Național de Sănătate Publică, în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.908/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală terapeutică din perimetrul Vizantea Mănăstirească, judetul Vrancea
- modifică anexa nr. 22
  H.G. nr.900/2020 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar și schimbării unității de administrare pentru unele părți ale unui imobil afiat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.903/2020 pentru modificarea poziției nr. 26 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului și pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului - Județul Mehedinți din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.904/2020 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Someș" al Județului Satu Mare, ca urmare a retrocedării, în condițiile legii, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Someș" al Județului Satu Mare a unui teren și comasarea acestuia cu alt imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgentă "Someș" al Județului Satu Mare, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat în urma comasării, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.765/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.905/2020 pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.907/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Olt
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.898/2020 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Bistrița-Năsăud, Harghita, Sibiu și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.928/2020 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Olt, Arad, Caraș-Severin, Dolj, Sibiu, Bihor, Brașov, Argeș, Ialomița, Giurgiu, Dâmbovița, Buzău, Prahova, Cluj, Ilfov și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.929/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați și declararea lui ca bun de interes public național
- modifică anexa nr. 14
  H.G. nr.931/2020 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico- Militară "Cantacuzino", situate în județele Iași, Giurgiu și municipiul București
- art. 14 alin. (1) teza întâi partea finală
  H.G. nr.932/2020 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.939/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile transmise din domeniul public al județului Teleorman și din administrarea Consiliului Județean Teleorman în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă Argeș- Vedea, precum și actualizarea valorilor de inventar ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.952/2020 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin institutiile subordonate, prevăzute în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării unei erori materiale si a restituirii acestora persoanelor îndreptătite, în conditiile legii
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.946/2020 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliție "Alexandru loan Cuza", schimbarea unității de administrare pentru o parte din acesta și pentru trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.947/2020 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Neamț, Bacău, Iași, Ilfov, Bistrița- Năsăud, Sălaj, Cluj, Brașov și Alba, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune si casării acestora
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.949/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.953/2020 privind actualizarea valorii de inventar, datelor tehnice si denumirii unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului prin Complexul Sportiv National "Lia Manoliu" Bucuresti
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.962/2020 privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri imobile si mobile
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.959/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului si darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri
- modifică anexa nr. 7
  H.G. nr.975/2020 privind modificarea codului de clasificație pentru bunul imobil "Pasaj superior km 377+131" aflat în domeniul public al statului și trecerea acestui bun din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Blaj, județul Alba
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.980/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de granodiorit pentru construcție din perimetrul Pietroasa-Valea Lazului, județul Bihor
- modifică anexa nr. 22
  H.G. nr.977/2020 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptătite
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.981/2020 privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă "Vlasca" al Judetului Giurgiu
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.983/2020 privind modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Penitenciarului Timisoara din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.987/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.984/2020 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.996/2020 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprins în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.1.004/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si transmiterea unei părti din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Oradea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor
- modifică anexele nr. 1 si 16
  H.G. nr.1.008/2020 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă "General Eremia Grigorescu" al Judetului Galati din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.005/2020 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor în administrarea Centrului National de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO, cu destinatia de sediu al CERT-RO, si pentru modificarea HotărâriiGuvernuluinr.494/2011 privind înfiintarea Centrului National de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.028/2020 privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar a unui imobil apartinând domeniului public al statului si transmiterea unei părti din acesta din administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor - Penitenciarul Timisoara în administrarea Ministerului Apărării Nationale
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.1.011/2020 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2737 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", instituție de drept public aflată în subordinea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.018/2020 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor tehnice și a denumirii unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.1.029/2020 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 2 București, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.033/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Integritate
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.1.023/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel lasi si declararea lui ca bun de interes public national
- modifică anexa nr. 14
  H.G. nr.1.059/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de gips din perimetrul Leghia Vest- Nadăsu, judetul Cluj
- modifică anexa nr. 22
  H.G. nr.1.060/2020 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, ca urmare a reevaluării acestora, precum si a datelor de identificare, pentru unele dintre acestea, după caz
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.061/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si trecerea unei părti din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Directia asigurare logistică integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Directia generală de protectie internă
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.058/2020 privind transmiterea imobilului 961 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al orasului Pantelimon, judetul Ilfov, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.074/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a unor imobile, reprezentând teren și construcție, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.1.079/2020 privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0849 Sinaia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.080/2020 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Politie Judetean Buzău
- completează anexa nr. 1
  H.G. nr.1.081/2020 privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si Vinificatie Odobesti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, valorificării si casării, după caz
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.078/2020 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Mr. Constantin Ene" al Județului Bacău
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.076/2020 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Iași, Bacău, Cluj, Buzău și Suceava
- modifică anexa nr, 4
  H.G. nr.1.077/2020 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Neamț Argeș, Alba și municipiul București
- modifică anexa nr, 4
  H.G. nr.1.115/2020 privind modificarea denumirii bunului, caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale unor bunuri imobile înscrise în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.1.116/2020 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu" și transmiterea acestuia în administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Neamț
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.1.112/2020 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.1.113/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Serviciului de Informatii Externe si trecerea acestora în administrarea Ministerului Finantelor Publice
- modifică anexa nr. 9 si anexa nr. 41
  H.G. nr.1.114/2020 privind actualizarea descrierii tehnice si a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea acestuia din administrarea Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturală în administrarea Administratiei Fondului Cultural National
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.9/2021 privind transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei părti, în suprafată totală de 14.788 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în vederea realizării de către Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A. a obiectivului de investitii "Drum expres Craiova-Pitesti si legăturile cu drumurile existente", tronsonul 2
- modifică anexele nr. 3 si 16
  H.G. nr.41/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
- modifică anexa nr. 42
  H.G. nr.38/2021 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin introducerea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.43/2021 privind actualizarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domenlul public al statului si în administrarea Regiei Autonome "Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" si transmiterea acestuia în administrarea Aeroclubului României
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.55/2021 privind transmiterea unor părți din imobilele 1027 și 3072 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, județul Cluj, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.56/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.54/2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Buzău, Timiș, Gorj, Olt, Argeș, Vaslui, Brașov, brăila, Sibiu și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune si casării acestora
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.57/2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții, situate în județele Bihor, Alba, Vrancea, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Dolj, Prahova, Galați, Timiș și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, in vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.286/2021 privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Aeroclubului României, precum si transmiterea unei părti din acesta din administrarea Aeroclubului României în administrarea Institutului National de Cercetare- Dezvoltare Aerospatială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti
  H.G. nr.296/2021 privind înscrierea unor imobile, constructii si teren aferent, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Educatiei pentru Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.313/2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Educatiei, pentru Palatul Copiilor, municipiul Ploiesti, aflat în subordinea Inspectoratului Scolar Judetean Prahova
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.314/2021 Hotărârea privind înscrierea unui imobil, teren si constructie, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniui public al statului si darea acestuia în administrarea Universitătii din Petrosani
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.317/2021 privind modificarea anexei nr. 17 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării erorii din descrierea tehnică a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Institutului Astronomic din subordinea Academiei Române
- modifică anexa nr. 17
  H.G. nr.330/2021 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului-Spital București-Jilava din subordiriea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.333/2021 pentru modificarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Scolii Nationale de Pregătire a Agentilor de Penitenciare Târgu Ocna din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.335/2021 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, în inventarul centralizat al bunuribr din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale, actualizarea valorii de inventar si a adresei postale a imobilului 3192 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventaruluii centralizat al bunuribr din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.336/2021 privind înscrierea imobilului 5159 situat în municipiul Deva, judetul Hunedoara, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.358/2021 privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.365/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz
  H.G. nr.397/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Brasov si Constanta, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, dupa caz
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.390/2021 privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă "Anghel Saligny" al judetului Vrancea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, precum si actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.395/2021 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea unor centre judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.399/2021 privind înscrierea unui imobil situat în comuna Cotmeana, judetul Arges, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Nationale, modificarea valorii de inventar a imobilului 885 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.396/2021 privind actualizarea valorii de inventar si a descrierii tehnice, dupa caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.398/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Directia asigurare logistică integrată
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.408/2021 privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamităti naturale
  H.G. nr.429/2021 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice si adresei unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale de Meteorologie, precum si transmiterea acestuia în administrarea Administratiei Nationale "Apele Române", prin Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.417/2021 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati (UM 0527 Galati) si pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unităti subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.418/2021 pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Bistrita-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.419/2021 privind transmiterea unei părti din imobilul 2270 aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investitii de utilitate publică de interes national "Lărgire la 4 benzi - Centura Bucuresti Sud între A2 (km 23 + 600) si A1 (km 55 + 520)", si modificarea anexelor nr. 4 si 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4 si 16
  H.G. nr.424/2021 privind actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Directiei pentru Agricultură Judetene Mures si Agentiei Nationale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Mures si Centrul Judetean Olt, precum si transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură în administrarea Institutului de Cercetare si Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole "Horting"
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.428/2021 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Penitenciarului Vaslui din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.430/2021 privind transmiterea unor bunuri mobile de artă plastică aflate în domeniul public al statului din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Administratiei Prezidentiale si pentru modificarea descrierii tehnice a unor bunuri mobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
- modifică anexele nr. 19 si nr. 40
  H.G. nr.431/2021 privind modificarea descrierii tehnice si a codului de clasificatie, precum si actualizarea valorii de inventar aferente părtii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.453/2021 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Sălaj, Botoșani și Vâlcea
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.454/2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Constanța, Bistrița-Năsăud, Buzău, Gorj, Alba, Maramureș, Tulcea, Ilfov, Brașov, Satu Mare, Sibiu și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.459/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.460/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0827 Cluj-Napoca și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.443/2021 privind transmiterea unei părți dintr-un bun imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Sibiu
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.445/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regională CF Brașov, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz
  H.G. nr.457/2021 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 41
  H.G. nr.465/2021 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2627 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., și modificarea anexelor nr. 4 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4 si 16
  H.G. nr.463/2021 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Bihor, Constanța, Teleorman, Bacău, Neamț, Covasna, Vrancea, Buzău, Gorj, Satu Mare, Arad, Mureș și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.464/2021 privind actualizarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 44
  H.G. nr.446/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Institutului Național al Patrimoniului
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.467/2021 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Alba, Argeș, Buzău, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Mureș și Vrancea
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.481/2021 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3256 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Calafat, județul Dolj, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.482/2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Iași
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.498/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", precum și trecerea unor conStrucții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.497/2021 privind modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Centrului National al Cinematografiei, precum si pentru închirierea unor spatii din acest bun imobil
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.500/2021 Hotărare privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea codului de clasificatie si a denumirii unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administratiei, cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.513/2021 privind trecerea unei parti din imobilul "Terenuri aferente canalului Dunăre-Marea Neagră, inclusiv zonele de sigurantă", aflat în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si concesiunea Companiei Nationale "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, în domeniul public al comunei Cumpăna, judetul Constanta, precum si modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.517/2021 privind modificarea si completarea, după caz, a codului de clasificatie, denumirii, descrierii tehnice, adresei si anului dobândirii unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale "Apele Române", prin administratiile bazinale de apă, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislatiei în domeniu, respectiv a efectuării lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.523/2021 privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Constanta, Vâlcea, Dolj, Covasna, Ilfov si municipiul Bucuresti
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.524/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Botosani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.527/2021 privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Gherla din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.521/2021 privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Transporturilorși Infrastructurii și concesiunea Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și privind actualizarea aneXei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.542/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova si Brasov, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, dupa caz
  H.G. nr.547/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cultură "George Apostu" din Bacău, institutie publică din subordinea Ministerului Culturii
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.546/2021 privind actualizarea descrierii tehnice si a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, prin Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, în administrarea Ministerului Apărării Nationale, modificarea valorii de inventar a imobilului 793 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale si a anexelor nr. 4 si 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexele nr. 4 si 13
  H.G. nr.563/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Alba, din subordinea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate
- modifică anexa nr. 31
  H.G. nr.568/2021 privind modificarea datelor de identificare si pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si aflat în administrarea Directiei Judetene pentru Cultura Vrancea
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.570/2021 privind înscrierea unui imobil - teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Argeș, precum și actualizarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modificarea anexei nr. 8
  H.G. nr.571/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.600/2021 privind înscrierea imobilului 3626 situat în municipiul Deva, județul Hunedoara, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.613/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, ca urmare a efectuării unor lucrări de investitii puse în functiune, precum si trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Serviciului Român de Informatii
- modifică anexa nr. 43
  H.G. nr.621/2021 pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului - Județul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.642/2021 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Autorității Naționale Fitosanitare din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și declararea lui ca bun de interes public național
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.647/2021 privind modificarea datelor tehnice ale imobilului cu nr. MF 164282 și ale imobilului cu nr. MF 164280 cuprinse în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și transmiterea unor imobile, reprezentând teren și construcții, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
- modifică anexele nr. 16 si nr. 26
  H.G. nr.662/2021 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprinse în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptățite
- modifică anexa nr. 8
  H.G. nr.684/2021 privind modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Penitenciarului Mărgineni din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.687/2021 privind actualizarea valorilor de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Oradea, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  H.G. nr.688/2021 privind aprobarea unor modificări si completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, situate în judetele Tulcea, Maramures, Suceava, Iasi si în municipiul Timisoara
- mopdifică anexa nr. 4
  H.G. nr.690/2021 privind trecerea unei părti din imobilul 1026 aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale, constituită din constructii si o amenajare la teren, situat în judetul Ilfov, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora
- mopdifică anexa nr. 4
  H.G. nr.685/2021 privind modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Centrului de Detentie Craiova din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, precum si trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării
- modifică anexa nr. 11
  H.G. nr.701/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutului National de Neurologie si Boli Neurovasculare, institutie subordonată Ministerului Sănătătii
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.699/2021 privind modificarea datelor tehnice si actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren aferent DN 7D identificat cu nr. M.F. 144794 în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui sector de drum national, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în domeniul public al judetului Vâlcea, precum si declasarea acestuia din categoria functională a drumurilor de interes national si încadrarea acestuia în categoria functională a drumurilor de interes judetean
. nr. 1705/2006 - modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.702/2021 privind actualizarea valorii de inventar si comasarea unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectorate General pentru Imigrări
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.700/2021 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si concesionate Companiei Nationale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.703/2021 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale și pentru modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 19
  H.G. nr.713/2021 privind actualizarea valorilor de inventar, precum și modificarea și completarea descrierii tehnice ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.718/2021 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unor bunuri cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna, și transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.734/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul de Formare Inițială și Continuă
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.738/2021 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 31
  H.G. nr.748/2021 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0260 București din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.736/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0527 Galați
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.751/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale
- modifică anexele nr. 1 si nr. 44
  H.G. nr.740/2021 privind modificarea valorilor de inventar, comasarea numerelor M.F. 37700, 102177 și 102176 la poziția cu nr. 102176 și modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Sport Club Miercurea-Ciuc
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.741/2021 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Brăila din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.750/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă Mureș, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar a unui bun imobil, precum și comasarea a două bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.735/2021 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, pentru schimbarea unității de administrare a acestuia, precum și pentru transmiterea sa în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Mihail Grigore Sturdza" al județului Iași
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.742/2021 privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Alba din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și trecerea acestuia în domeniul public al orașului Abrud, județul Alba
- modifică anexa nr.2
  H.G. nr.752/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, precum și trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.753/2021 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.754/2021 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.743/2021 privind includerea unor imobile în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 16
  H.G. nr.737/2021 privind actualizarea descrierii tehnice și modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte/Mitropolia Ardealului/Arhiepiscopia Sibiului, transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventara imobilului 1009, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și a anexelor nr. 4 și 40 la Hotărârea Guvernului nr! 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexele nr. 4 si nr. 40
  H.G. nr.746/2021 privind transmiterea dreptului de administrare a unei părți dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția asigurare logistică integrată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Dr. Nicolae Kretzulescu’’, comasarea acestei părți la imobilul cu nr. MF 35513 și actualizarea datelor de identificare a imobilului cu nr. MF 40266
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.747/2021 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor părți de imobile aflate în administrarea unor unități subordonate din Ministerul Afacerilor Interne, ca urmare a restituirii acestora persoanei îndreptățite, schimbarea unității de administrare pentru unele părți de imobile, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.749/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 535, 2472 și 2594 și a adreselor poștale ale imobilelor 535 și 2472, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, darea în folosința gratuită a Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria", pe o perioadă de 20 de ani, a unor părți din imobilele 535, 966, 1838, 2472 și 2594, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.765/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcămintelor de ape minerale naturale din perimetrele Valea Spumoasă, județul Prahova, și Ciobotani, județul Mureș
- modifică anexa nr. 22
  H.G. nr.767/2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Institutului de Medicină Legală Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătății
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.808/2021 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova
- modifică anexa nr. 40
  H.G. nr.813/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.812/2021 privind înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.811/2021 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.848/2021 privind înscrierea imobilului 3445 situat în municipiul Timișoara, județul Timiș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.849/2021 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Călărași, Harghita, Hunedoara, Dâmbovița, Sibiu, Buzău, Brașov, Olt, Argeș, Prahova și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.852/2021 privind înscrierea unui imobil situat în orașul Băile Herculane, județul Caraș-Severin, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, modificarea valorii de inventar a imobilului 3465 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.853/2021 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.854/2021 privind înscrierea unor construcții în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prin Administrația Bazmală de Apă Prut-Bârlad, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.855/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Serviciului Român de Informații, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării acestora
- modifică anexa nr. 43
  H.G. nr.875/2021 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.876/2021 privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.877/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.872/2021 privind actualizarea valorii de inventar și alipirea unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.873/2021 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale
- modifică anexa nr. 13
  H.G. nr.868/2021 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 15
  H.G. nr.856/2021 privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Arad, prevăzute în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.870/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Baza de Reparații Nave Brăila
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.871/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliție Județean Alba a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.850/2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Satu Mare, Cluj, Maramureș, Brașov, Giurgiu, Olt, Argeș, Constanța, Sibiu, Vrancea, Bihor și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.878/2021 privind modificarea codului de clasificație, actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" și transmiterea acestuia în administrarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.886/2021 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului - Județul Constanța din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și pentru transmiterea dreptului de administrare asupra acestuia între unități subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.882/2021 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și transmiterea acestuia în domeniul public al comunei Jegălia, județul Călărași
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.890/2021 privind trecerea unei părți din imobilul 3589 aflat în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", situat în municipiul București, constituită din construcții, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.903/2021 privind transmiterea unor bunuri culturale mobile din domeniul privat al statului și din administrarea Muzeului Național Cotroceni în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale
- modifică anexa nr. 19
  H.G. nr.889/2021 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 387, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, transmiterea unei părți din acesta în domeniul public al municipiului Medgidia, județul Constanța, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.892/2021 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Ilfov, Brașov, Constanța, Dâmbovița, Sibiu, Prahova, Vâlcea și municipiul București
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.887/2021 privind actualizarea codului de clasificație, a descrierii tehnice a bunului "Baraj stăvilar mobil km 4+337", aflat în domeniul public al statului, precum și transmiterea acestuia din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A
- modifică anexele nr. 12 si nr. 16
  H.G. nr.904/2021 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 9
  H.G. nr.905/2021 privind actualizarea valorilor de inventar, a denumirii și a descrierii tehnice ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui
- modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.891/2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Suceava, Brașov, Ilfov, Sibiu, Tulcea, Dolj, Cluj, Mureș, Giurgiu, Călărași, Brăila, Buzău, Ialomița și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.918/2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv "Mureșul" Târgu Mureș, precum și declararea lui ca bun de interes public național
- modifică anexa nr. 30
  H.G. nr.981/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil ca urmare a reevaluării, trecerea unor constructii, aflate în administrarea Administratiei Nationaie "Apele Române" prin Administratia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, institutie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, valorificării sau casării, după caz, si pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.984/2021 privind actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului - Clubul Sportiv Municipal Suceava în domeniul public al municipiului Fălticeni
- modifică anexa nr. 30
  D.C.C. nr.566/2021 DECIZIA nr. 566 din 16 septembrie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
  H.G. nr.1.003/2021 privind transmiterea, fără plată, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unității de cult deținătoare
  H.G. nr.1.004/2021 privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităților de cult deținătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
  H.G. nr.996/2021 privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului - Judetul Galati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.997/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Directia asigurare logistică integrată
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.998/2021 Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne — Inspectoratul de Jandarmi Județean Covasna (U.M. 0866 Sfântu Gheorghe)
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.999/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.000/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iasi, precum si trecerea unor constructii si amenajări la teren din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din functiune, în vederea valorificării si, după caz, casării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.993/2021 privind modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Statiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea, precum si transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Statiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Vrancea
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.994/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Hunedoara, trecerea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Hunedoara în domeniul public al comunei Ilia, judetul Hunedoara, si modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 3
  H.G. nr.995/2021 privind scăderea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale
- modifică corespunzător
  H.G. nr.1.034/2021 privind actualizarea valorii de inventar și transmiterea dreptului de administrare a unui imobil de la Casa Județeană de Pensii Botoșani la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani
- modifică anexa nr. 13
  H.G. nr.1.036/2021 pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului - Județul Mureș din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.039/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj (U.M. 0654 Craiova), ca urmare a finalizării unor obiective de investiții si a reevaluării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.040/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.043/2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale și trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Brașov, Maramureș, Sibiu, Ialomița, Constanța, Argeș, Prahova și municipiul București, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.046/2021 privind actualizarea descrierii tehnice și a valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituții publice din subordinea Ministerului Culturii
- modifică anexa nr. 6
  H.G. nr.1.033/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Caraș-Severin (UM 0435 Reșița)
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.037/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
- modifică anexa nr. 44
  H.G. nr.1.031/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării
- modifică anexa nr. 12
  H.G. nr.1.058/2021 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Maramureș, Sibiu, Alba, Bihor, Cluj, Mureș, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Dolj, Gorj, Brașov, Constanța, Prahova, Ilfov, Buzău, Arad și Giurgiu
- modifică anexa nr. 4
  H.G. nr.1.065/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară
- modifică anexa nr. 10
  H.G. nr.1.081/2021 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași (UM 0908 Iași) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării
- modifică anexa nr. 1
  H.G. nr.1.083/2021 privind transmiterea unei părți din imobilul 2297, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Națională "Apele Române"/ Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral și modificarea anexelor nr. 4 și 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventar