ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.99 din 6 decembrie 2006
privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.99 din 6 decembrie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.227/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 141/2007
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la 1 ianuarie 2007
Publicare: M.Of. nr. 1027/27 dec. 2006
Functie activa:
Abrogă: L. nr.58/1998 Legea bancară
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr.58/1998
L. nr.437/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.56/2000 pentru completarea art.41 din Legea bancară nr.58/1998
O.U.G. nr.137/2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr.58/1998
L. nr.246/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1999 pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998
L. nr.357/2002 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2001 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998
L. nr.485/2003 pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998
L. nr.443/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară
L. nr.131/2006 pentru modificarea alineatului 2 al articolului 173 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
O.U.G. nr.56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit
totodata, abrogă:
L. nr.200/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit
  L. nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
totodata, abrogă:
O.U.G. nr.99/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
L. nr.552/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
O.U.G. nr.86/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
L. nr.412/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
  L. nr.33/2006 privind băncile de credit ipotecar
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.227/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (1) pct. 6, art. 13, art. 18 alin. (2), art. 37 alin. (3), art. 38 alin. (1) lit. e), art. 48 alin. (2) lit. c), art. 52 alin. (1), art. 60 alin. (3), art. 63 alin. (1), art. 68, art. 71 alin. (1), art. 74, art. 76 alin. (1), art. 81 alin. (1) lit. d), art. 94 lit. d), art. 106, art. 107, art. 108 alin. (1), (2) și (4), art. 110, art. 112 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 134 lit. b), art. 166 alin. (3), art. 188 alin. (1) lit. a), art. 191 alin. (1) lit. a), art. 196 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă și lit. a), e), f), h) , art. 204 alin. (3), art. 205, art. 226 alin. (4), art. 228, art. 229 alin. (1) partea introductivă și lit. c), d), art. 229 alin. (2) și alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 232 alin. (2), art. 234 alin. (1), art. 238 alin. (1) lit. a) și f), art. 238 alin. (2) și (3), art. 240 alin. (1) lit. d), art. 244, art. 246 alin. (2) lit. e), art. 247, art. 249 alin. (1), art. 252 alin. (2) partea introductivă, art. 253 alin. (1), (3) și (4), art. 275 alin. (1), art. 315, art. 338 alin. (1), art. 355, art. 356, art. 357, art. 358, art. 367, art. 373 alin. (1) și alin. (2) partea introductivă, art. 383, art. 392 alin. (4), art. 393 alin. (5), art. 412, art. 415 alin. (1); introduce pct. 141 la art. 7 alin. (1), lit. f) la art. 113 alin. (2), alin. (11) la art. 196, alin. (3) la art. 373, art. 4161, alin. (4) la art. 418, art. 4211, pct. 6 la mențiunea privind transpunerea normelor comunitare; abrogă art. 152 alin. (3)
Modificată: O.U.G. nr.215/2008 privind unele măsuri pentru susținerea programelor de dezvoltare a construcției de locuințe la nivel național
- modifică art. 312 începând cu anul financiar-bancar 2009
dispune republicarea
  O.U.G. nr.25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică art. 5 alin. (1), art. 5 alin. (2) lit. c), art. 6 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 16, art. 21 partea introductivă, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 31 alin. (1), art. 33, art. 38 alin. (1) lit. a) și f), art. 107 alin. (3), art. 108 alin. (1) și (3), art. 163 lit. c), art. 168 alin. (1), art. 182 alin. (6),art. 226 alin. (2) lit. f), art. 228 partea introductivă, art. 229 alin. (1) lit. c) și d), art. 229 alin. (4), art. 275 alin. (1), art. 367; introduce pct. 11 și 12 la art. 7 alin. (1), alin. (11) la art. 15, art. 261, art. 262, alin. (5) la art. 108, alin. (3) la art. 146, alin. (2) la art. 147, art. 2221, art. 2222, lit. f) la art. 228,alin. (3) la art. 292; abrogă art. 9, art. 30, art. 107 alin. (4), art. 118, art. 413
  O.U.G. nr.26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative
- modifică art. 5 alin. (1) și (5) la data de 30 apr. 2011, art. 6 alin. (1) la data de 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 10 și 14 la data de 30 apr. 2011, art. 18 alin. (1) lit. d) și e), art. 33 alin. (6), art. 36 la data de 30 apr. 2011, art. 40 alin. (4), art. 181 la data de 31 oct. 2010, art. 182 alin. (4), art. 183 alin. (1) la data de 31 oct. 2010, art. 193 alin. (4) și (6), art. 222 alin. (1) lit. a) la data de 31 oct. 2010, art. 226 alin. (4), art. 230 alin. (1), art. 237 alin. (1), art. 238 alin. (1) lit. b), art. 240; introduce pct. 21 la art. 7alin. (1) la data de 31 oct. 2010, lit. n1) la art. 18 alin. (1), lit. f) la art. 115, alin. (21) la art. 172 la data de 31 oct. 2010, art. 1731-1734 la data de 31 oct. 2010, art. 1821-1828 la data de 31 oct. 2010, alin. (11) și (12) la art. 183 la data de 31 oct. 2010, art. 1851-1855 la data de 31 oct. 2010, art. 2101-2103 la data de 31 oct. 2010, alin. (6) la art. 222 la data de 31 oct. 2010, alin. (3) la art. 2221 la data de 31 oct. 2010, lit. (i) la art. 226 alin. (2), alin. (4) la art. 230, art. 2401-24022, art. 4041; abrogă art. 3 lit. e) la data de 30 apr. 2011, art. 7 alin. (1) pct. 16 la data de 30 apr. 2011, art. 47 la data de 30 apr. 2011, art. 58 la data de 30 apr. 2011, art. 89 alin. (7) la data de 30 apr. 2011, secțiunea a-2-a cu art. 97-100 din partea I titlul I cap. VII, art. 117 alin. (3) la data de 30 apr. 2011, art. 241-254, titlul IV cu art. 321-332 din partea a II-a la data de 30 apr. 2011
  L. nr.231/2010 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative
- modifică art. 1 alin. (5), art. 24, art. 72 alin. (1) partea introductivă, art. 104, art. 106, art. 123, art. 149, art. 159 alin. (2) la data de 31 dec. 2011, art. 367 alin. (1); introduce alin. (4) la art. 37, alin. (21) la art. 69, alin. (4) la art. 143, alin. (11) la art. 148, alin. (3) la art. 150, art. 1631, alin. (2) la art. 225, lit. e1) și e2) la art. 226 alin. (2), alin. (31) la art. 226, alin. (3) la art. 231, art. 2311, alin. (31) la art. 24015; abrogă art. 229 alin. (3); până la de 31 decembrie 2012, termenele prevăzute la art. 1822 alin. (1) și art.1823 sunt de 6 luni
  L. nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- introduce, la data de 1 oct. 2011, lit. g) la art. 113 alin. (2), art. 1171
  O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
- modifică art. 10 alin. (2), art. 36, art. 43, art. 63 alin. (1), art. 65, art. 69 alin. (3), art. 84, art. 176 alin. (2), art. 183 alin. (1) și (11), art. 185, art. 1851 alin. (3) partea introductivă și lit. a) și alin. (4), art. 202 alin. (3), art. 206 alin. (3), art. 207 alin. (4), art. 215 alin. (1), art. 217 alin. (2) și art. 222 alin. (3) și (6) la data de 31 dec. 2011, art. 24014, art. 24015 alin. (31), art. 24016 alin. (5), art. 24018 alin. (2), art. 4041 alin. (1) și alin. (2) lit. b); introduce, la data de 31 dec. 2011, alin. (3) la art. 173, alin. (11) la art. 181, alin. (51) la art. 182, alin. (2) la art. 1823, alin. (2) la art. 1824, alin. (21) la art. 1851, alin. (11) și alin. (5) la art. 186, alin. (3) la art. 210, alin. (21)-(23) la art. 2102, lit. c) la art. 222 alin. (1); înlocuiește la art. 1734, 1822 alin. (3), 1826 și 1854, la data de 31 dec. 2011, sintagma "Comitetul Supraveghetorilor Bancari Europeni" cu sintagma " Autoritatea Bancară Europeană"
  L. nr.287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activității de punere în executare a creanțelor aparținând instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare
- abrogă art. 418 alin. (2) și (3)
  O.G. nr.1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit
- modifică art. 76 alin. (2), art. 150 alin. (1) lit. d), art. 1854, art. 226 alin. (2) lit. g), art. 230 alin. (1), art. 2301 alin. (2), art. 2311 alin. (1), art. 240 alin. (1) lit. b) și e), art. 240 alin. (2), art. 24014 alin. (3) lit. b), art. 24015 alin. (3) și (31); introduce pct. 13 la art. 7 alin. (1), alin. (11) la art. 25, alin. (3) la art. 2301, lit. c1) și c2) la art. 24014 alin. (3), alin. (7)-(9) la art. 24014, secț. a 21-a cu art. 24023-24041, după art. 24022; abrogă art. 24014 alin. (3) lit. e); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirea "fondul special pentru despăgubiri" cu denumirea "fondul de restructurare bancară"
  O.U.G. nr.43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică art. 24028 alin. (1)
  L. nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
- modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 410, art. 411 și art. 412
dispune republicarea
  L. nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale
- modifică, la 1 februarie 2014, art. 114; abrogă art. 24011 alin. (5) lit. k)
  L. nr.271/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică art. 24028 alin. (1) lit. b)
  L. nr.272/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor
- modifică art. 2 lit. a), art. 7 alin. (1) pct. 21, 11, 13, 20, 22 și 23, art. 131, art. 132, 176 alin. (1) lit. b) - e), art. 176 alin. (2), art. 177, art. 179, art. 180 alin. (3), art. 181 alin. (1) partea introductivă, art. 182 alin. (1), art. 1821, art. 1824 alin. (1), art. 1828, art. 1855 alin. (1), art. 186 alin. (3), art. 186 alin. (4) lit. a), art. 192 partea introductivă, art. 193 alin. (1), art. 196 alin. (1), art. 200 alin. (6), art. 202 alin. (1) și (3), art. 203 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă și lit. f) și g), art. 204 alin. (3), art. 205, art. 206 alin. (1), art. 207 alin. (3), art. 24023 alin. (1) partea introductivă; introduce pct. 241 - 243 la art. 7 alin. (1), art. 361, art. 1971 și 1972, alin. (11) la art. 24023
  O.U.G. nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică art. 1 alin. (1) și (5), art. 4, art. 5 alin. (2) lit. c), art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (1), art. 15 alin. (1) și (11), art. 18 alin. (2), denumirea paragrafului 2.1 de la secțiunea a 2-a din cap. II al titlului I, partea I, art. 24 alin. (2), (3) și (4), art. 26 alin. (1) lit. b) și d), art. 29 alin. (2), art. 31 alin. (2), art. 32 alin. (3), art. 38 alin. (1) lit. d), denumirea secțiunii a 2-a din cap. III al titlului I, partea I, art. 39 lit. d) și e), art. 43, art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (2) lit. d), art. 51 alin. (1) lit. c), art. 54 alin. (1) partea introductivă și lit. e), art. 54 alin. (3), art. 59 alin. (1), art. 60 alin. (1), art. 61, art. 63 alin. (1), art. 64, art. 67 alin. (1) lit. d), art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (3), art. 85 alin. (1), art. 86, art. 87 alin. (1), art. 88, art. 89 alin. (3), denumirea titlului II din partea I, art. 101, art. 103-105, art. 108 alin. (1) și (4), art. 113 alin. (2) lit. f), art. 122, art. 126, art. 144, art. 147 alin. (1), art. 148 alin. (1), art. 163, art. 1631, art. 164, art. 165, art.166,art. 168 alin. (2), art. 171 alin. (2), art. 173 alin. (2), art. 173 alin. (3), art. 1733 alin (4), art. 1734, art. 174, art. 176 alin. (1) lit. b), c) și e), art. 180 alin. (1) și (2), art. 181 alin. (1) partea introductivă și lit. c), art. 1821 alin. (1), art. 1822 alin. (1) și (3), art. 1823, art. 1824 alin. (1), art. 182_5, art. 182_7 alin. (2), art. 1828, art. 183 alin. (1) și (2), art. 184, art. 1851 alin. (3) lit. f) și alin. (5), art. 185_5 alin. (1), art. 186 alin. (1) și (11), art. 186 alin. (4) lit. d), art. 187, art. 188 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 189, art. 190, art. 191 alin. (1) lit. a) și b), art. 192 partea introductivă, titlul secțiunii a 5-a a cap. II din titlul III partea I, art. 196 alin. (11) și (2), art. 198, art. 200 alin. (3), art. 202 alin. (3), art. 203 alin. (1), art. 204 alin. (1) partea introductivă și alin. (2), art. 206 alin. (1), art. 207 alin. (1) și (4), art. 209 alin. (2), art. 210 alin. (2) și (3), art. 2101 alin. (2) lit. b), art. 211 alin. (1) și (2), art. 215 alin. (1), art. 218 alin. (1) lit. c) și alin. (4), art. 221, art. 222 alin. (1) partea introductivă, art. 222 alin. (1) lit. c) și alin. (6), art. 2221 alin. (1) și (2), art. 2222, art. 224 alin. (1) lit. d), titlul cap. VII al titlului III partea I, art. 225, art. 226, art. 228, art. 229, art. 2301 alin. (3) lit. c), art. 231 alin. (2) și (3), art. 233 alin. (2), art. 234 alin. (1), art. 240 alin. (1) lit. d) și f), art. 275 alin. (1), art. 278 - 284, art. 307 alin. (1), art. 338 alin. (1), art. 339, art. 350, art. 368, art. 383, art. 384 alin. (1) și (3), art. 385 alin. (1), art. 420; introduce alin. (6) la art. 1, art. 41, pct. 14 la art. 7 alin. (1), pct. 301 - 303 la art. 7 alin. (1), alin. (11) și (12) la art. 7, alin. (21), (22) și (5) la art. 24, art. 241, lit. d) la art. 41 alin. (1), alin. (11) la art. 59, alin. (11) la art. 60, alin. (11) - (16) la art. 63, art. 631, alin. (11) și (12) la art. 85, alin. (11) la art. 87, alin. (41) la art. 108, art. 1081, alin. (2) la art. 121, art. 1261, art. 1262, art. 1521, alin. (41) la art. 156, art. 1641, art. 1642, art. 1661 - 1666, art. 1691, alin. (21) - (24) la art. 173, alin. (3) și (4) la art. 1732, art. 1856, alin. (21) la art. 210, art. 2104, alin. (21) - (24) la art. 211, alin. (4) la art. 215, lit. a 1) - a3) la art. 218 alin. (1), lit. a1) la art. 219 alin. (1), lit. a1) la art. 222 alin. (1), alin. (4) și (5) la art. 2221, art. 2231, art. 2261, art. 2291, alin. (4) - (7) la art. 234, art. 2341, art. 2342, alin. (31) și (32) la art. 351; abrogă art. 7 alin. (1) pct. 2-15, 17-26, 28, 29 și 31, art. 7 alin. (2) - (4), art. 8, art. 23, art. 51 alin. (1) lit. d) și e), art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (2) și (3), art. 62, art. 63 alin. (2), art. 65, art. 85 alin. (2) și (3), art. 107 alin. (3), art. 117, art. 119, art. 124, art. 125, secțiunile a 3-a, a 4-a, a 5-a și a 6-a din cap. III titlul II partea I, art. 143, art. 145, art. 150 alin. (1) lit. a), art. 159 - 162, art. 172 alin. (2) și (3), art. 178, art. 179 alin. (2), art. 182, art. 193, art. 205, art. 209 alin. (1), art. 2102 alin. (21) - (23), art. 211 alin. (3), art. 231 alin. (1), art. 2311, art. 235, art. 384 alin. (2), art. 418 alin. (4), art. 421, art. 4211; următoarele sintagme se înlocuiesc astfel: a) „cerințe de capital” cu „cerințe de fonduri proprii”; b) „legislație comunitară” cu „legislația Uniunii Europene”; c) „la nivel comunitar” cu „la nivelul Uniunii”; d) „participație calificată” cu „deținere calificată”; e) „persoanele aflate în relații speciale cu instituția de credit” cu „persoanele afiliate cu instituția de credit”; f) „societate de asigurare” cu „întreprindere de asigurare”; g) „societate de asigurări de viață” cu „întreprindere de asigurări de viață"; h) „societate de asigurări generale” cu „întreprindere de asigurări generale"; i) „societate de reasigurare” cu „întreprindere de reasigurare”; j) „societate-mamă” cu „întreprindere-mamă"; k) „societate prestatoare de servicii auxiliare” cu „întreprindere prestatoare de servicii auxiliare”; I) „societate de administrare a investițiilor” cu „societate de administrare a activelor”; m) „valori mobiliare” cu „titluri de valoare”
dispune republicarea
  L. nr.29/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2013 privind unele masuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- aprobă O.U.G. nr. 113/2013 și modifică art. 108 alin. (1), art. 226 alin. (3) lit. d), art. 228 alin. (1) partea introductivă, art. 2291 partea introductivă, art. 233 alin. (2), art. 406, art. 410; introduce alin. (21) la art. 41, alin. (21) la art. 107, alin. (21) - (21) la art. 1081, art. 1172, art. 1191, lit. k1) la art. 226 alin. (3), lit. a1) la art. 229 alin. (2), alin. (3) la art. 278
  L. nr.312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar
- modifică art. 4 alin. (1), art. 7 alin. (1) pct. 303, art. 87 alin. (1), partea introductivă a art. 94, art. 95, art. 96, art. 226 alin. (4) lit. a), art. 226 alin. (6) lit. b), art. 2261, art, 230 alin. (1), art. 2301 alin. (3) lit. c), art. 233 alin. (2), art. 269 alin. (2), art. 271 alin. (2), art. 350, art. 384 alin. (1), art. 410; introduce alin. (6) la art. 5, alin. (13) la art. 7, art. 181, lit. a1) la art. 93 alin. (1), lit. e)-g) la art. 94, art. 951, alin. (3) la art. 228, alin. (3) la art. 233, alin. (3) la art. 267, art. 3511, alin. (4) și (5) la art. 420; abrogă art. 1 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (1) pct. 302, art. 241, art. 103 alin. (2) și (3), art. 1641 și 1642, art. 226 alin. (3) lit. i), art. 227, titlul III cap. VIII, secțiunile 1, a 2-a și a 21-a, cu art. 237—24041, art. 351 alin. (31) și (32), art. 396—398
  L. nr.164/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică art. 290 alin. (1) lit.d), art. 299 lit. h), art. 309 alin. (1) lit.c), art. 311 alin. (1) și (2), art. 312 alin. (3), art. 314, art. 315, art. 316, art. 393 alin. (1) și (2); introduce alin. (2) și (3) la art. 290, alin. (11) - (14) la art. 311, alin. (4) - (7) la art. 312, art. 3151, art. 3161 și art. 3162; abrogă art. 313
  L. nr.209/2019 privind serviciile de plată si pentru modificarea unor acte normative
- modifică art. 18 alin. (1) lit. d) si art. 4041
  O.U.G. nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
- introduce lit. d) la art. 218 alin. (1)
  L. nr.319/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- modifică art. 1 alin. (5) si (6), art. 7 alin. (11) si (13), art. 17, art. 18 alin. (2), titlul paragrafului 2.1 de la partea I titlul I cap. II sectiunea 2-a, art. 24 alin. (4), art. 26 alin. (1) lit. d) si e), art. 38 alin. (1) lit. e), art. 39 lit. d), art. 69 alin. (3), art. 93 alin. (4), art. 951, art. 107 alin. (21), art. 108 alin. (41), art. 1262 art. 176 alin. (1) partea introductivă si lit. a), art. 176 alin. (1) lit. b) si c), art. 176 alin. (1) lit. e), art. 176 alin. (2), art. 177, art. 179, art. 1821 alin. (1) lit. a), art. 1822 alin. (1) si (2), art. 1823 , art. 1824 alin. (1), art. 1828, art. 196, art. 2221 alin. (5), art. 2231 , art. 224 alin (1) lit. c), art. 225 alin. (1), art. 226 alin. (3) partea introductivă si lit. a), e) si l), art. 228 alin. (1) partea introductivă, art. 228 alin. (2), art. 229 alin. (4), art. 2291 , art. 234 alin. (1), art. 275 alin. (1), art. 276, art. 278 alin. (1) lit. f), art. 279 lit. c) si d), art. 284 alin. (3); introduce alin. (11) la art. 4, alin. (51) si (52) la art. 4, alin. (7) si (8) la art. 5, pct. 304 la art. 7 alin. (1), alin. (14 ) la art. 7, alin. (23 ) la art. 24, lit. d1 ) la art. 38 alin. (1), art. 771 , art. 1061, alin. (6) - (9) la art. 108, art. 1082 , art. 1263 - art. 1268 , alin. (31) - (33) la art. 166, alin. (6) si (7) la art. 166, lit. a1) la art. 176 alin. (1), alin. (11) - (14) la art. 176, lit. c) la art. 2022. 1821 alin. (1), alin. (3) la art. 184, alin. (31) la art. 1851, alin. (3) si (4) la art. 1855, art. 1881, sectiunea a 51 -a cu art. 1973 19713 la partea I titlul III cap. II, alin. (11) la art. 202, sectiunea a 9-a cu art. 2071-2077 a partea I titlul III cap. II, alin. (3) la art. 212, alin. (11) la art. 217, lit. e) si f) la art. 218 alin. (1), art. 2223 alin. (31) -(33) la art. 226, art. 2262 2267, lit. r) la art. 228 alin. (1), alin. (4) la art. 233, alin. (4) la art. 284, alin. (4) la art. 384, pct. 7 la mentiunea de transpunere a dispozitiilor directivelor Uniunii Europene din domeniul institutiilor de credit si al firmelor de investitii; abrogă art. 166 alin. (1) lit. b), art. 1662, art. 176 alin. (1) lit. d), art. 226 alin. (4) si (5), art. 226 alin. (6) lit. d), art. 279 lit. e), art. 282 alin. (1), art. 420 alin. (5)
dispune republicarea
Referită de: Decizie nr.13/2022 DECIZIA nr. 13 din 6 iunie 2022 (Completul pentru solutionarea recursului în interesul legii)
- art. 120, prin raportare la art. 405 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 706 alin. (1) din Codul de procedură civilă, art. 201 din Legea nr. 71/2011 si art. 6 alin. (1), (4) si (5) din Codul civil, coroborat cu art. 1 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 si art. 2.504 alin. (1) din Codul civil


Duminică, 14 aprilie 2024, 19:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.