ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.129 din 21 decembrie 2006
privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.129 din 21 decembrie 2006
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.136/2007 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 170/2007
Cu functie: de abrogare
În vigoare: intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007
Publicare: M.Of. nr. 1045/29 dec. 2006
Functie activa:
Abrogă: L. nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
totodata, abrogă:
L. nr.557/2004 pentru modificarea alin. (5) al art. 3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
  H.G. nr.983/2005 pentru aprobarea listelor produselor și tehnologiilor cu dublă utilizare supuse regimului de control la export și la import
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.136/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare
- modifică art.1, art.3 lit.b) și e), art.8 lit.b), art.9 alin.(2) lit.c), alin.(3), (4) și (7), art.11 alin.(1), art.12 alin.(1), art.13 alin.(4), (5), (6) și (8), art.14 alin.(3), art.20 alin.(1) lit.a), art.25 alin.(1), art.28 alin.(1), alin.(2) lit.a), art.32 alin.(1) lit.a) și anexa
Modificată: L. nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional
- abrogă, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înființarea, organizarea și funcționarea noilor entități rezultate din reorganizarea autorităților și instituțiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 și 2, art. 4 alin. (1) – (3)
Abrogată: O.U.G. nr.119/2010 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare
- la data de 29 ian. 2011


Sâmbătă, 13 iulie 2024, 18:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.